Tevékenység / Brüsszelben


2010-03-03

Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke, az Európai Néppárt képviselőivel találkozott - Sógor Csaba EP képviselő a gazdasági válság és a kisebbségi kérdés összefüggéséről kérdezte az Elnököt

Az Európai Néppárt (ENP) március 3-i rendkívüli frakcióülésének meghívottja volt az Európai Tanács állandó elnöke, Herman Van Rompuy. Az ülésen az eszmecsere témája a jelenlegi gazdasági válság problémája, illetve ennek lehetséges kezelési módozatai voltak.

2010-02-25

Az Uniónak hatékonyabbá kell válnia az emberi jogi jogsértések kezelése terén

Az Európai Parlament (EP) Brüsszelben tartott plenáris ülésén a képviselők az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának következő, márciusi üléséről vitáztak.

2010-02-16

A kisebbségi jogok tiszteletben tartása az EU hitelességének tétje

Az Európai Parlament strasbourgi februári ülésszaka alatt többször vita tárgyát képezte a kisebbségi jogi kérdés. Az Európai Unió határain belüli, a hagyományos nemzeti kisebbségek elsősorban nyelvi jogait érintő problémák áttekintésére - többek között - a Kisebbségi Munkacsoport február 12-i ülésén adódott alkalom.

2010-02-11

Sógor Csaba meghívására bemutatták a bélteki borokat az Európai Parlamentben

Sógor Csaba RMDSZ-es EP- képviselő kezdeményezésére február 10-én, Strasbourgban, a Szőlő-, Gyümölcs- és Zöldségtermesztés - Hagyomány - Minőségi élelmezés Intergroup havi ülésén Brutler János önológus, a Brutler és Lieb cég képviseletében ismertette a krasznabélteki (Szatmár megye) borászati termékeket.

2010-02-10

Sógor Csaba az egész Unió területén kötelező kisebbségvédelmi normákat kér

Az Európai Parlament, folyó év február 10-én, Strasbourgban, kiemelt vita keretében vizsgálta a tagjelölt országok, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Törökország által elért haladást.

2010-02-09

Az Unióban nincs helye a szlovák nyelvtörvénynek

Az Európai Parlament (EP) februári strasbourgi ülésszakának legfontosabb eseménye az új Európai Bizottság (EB) bemutatása, a bizottság összetételével és tevékenységével kapcsolatos elvárások megvitatása, illetve az uniós végrehajtó testület jóváhagyása.

2010-02-05

Nagy a politikai döntéshozók felelősségének súlya

Sógor Csaba erdélyi magyar képviselő az Európai Parlament (EP) három tagú küldöttségének tagjaként Washingtonban részt vett az idén február 4-5-én immár 58. alkalommal megrendezett Amerikai Nemzeti Ima-reggeli eseménysorozaton.

2010-02-03

Együtt a Szomszédok Európai Ünnepén - 2010. május 28

Sógor Csaba felhívása a civil szervezetekhez és az önkormányzatokhoz

2010-01-29

2010 - A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve

A 2010-es évet az Európai Unió a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének nyilvánította. A kezdeményezés célja, hogy az európai polgárokban jobban tudatosuljon a szegénység különböző formáinak súlyossága és az a törekvés, hogy a társadalmi kohézió fokozása hozzájárulhat egy jobb, igazságosabb és befogadóbb Európa megteremtéséhez.

2010-01-21

Egyeztessünk, de értékeink ne vesszenek el

A Duna régióra vonatkozó európai uniós Stratégia kidolgozása az Európai Tanács 2009. júniusi döntése alapján az Európai Bizottság feladata. A Duna Régió Stratégia célja a balti makro-regionális program mintájára biztosítani a területi, gazdasági, és szociális kohézió erősítésével a Duna menti régiók fenntartható fejlődését.