Az Európai Parlament / Képviselőcsoportok


Az Európai Parlamentben a képviselők képviselőcsoportokban üléseznek, amelyekbe politikai – és nem nemzeti – hovatartozásuk alapján tömörülnek. Az Európai Parlamentben jelenleg 8 képviselőcsoport működik.

Az Európai Parlamentben jelenleg 8 képviselőcsoport működik. Valamennyi képviselőcsoport belső szervezeti formában működik, elnököt (egyes képviselőcsoportok két társelnököt), elnökséget és titkárságot választ.

A plenáris ülésteremben az üléshelyeket a politikai hovatartozás alapján osztják fel a képviselők között, balról jobb felé haladva, a képviselőcsoportok elnökeinek beleegyezésével.

Képviselőcsoport létrehozásához legalább 25 képviselő szükséges, akiknek a tagállamok legalább egynegyedét kell képviselniük. Egyszerre több képviselőcsoporthoz tartozni tilos. Vannak képviselők, akik egyik képviselőcsoportnak sem tagjai, ők a független képviselők közé tartoznak.

A plenáris ülésen történő minden szavazást megelőzően a képviselőcsoportok megvizsgálják a parlamenti bizottságok által előterjesztett jelentéseket, és módosító javaslatokat nyújtanak be. A képviselőcsoport által elfogadott álláspont kialakítása a csoporton belüli megegyezéssel történik, annak egyetlen tagja számára sem lehet a szavazást kötelezővé tenni.

Európai Néppárt:

A frakció Kereszténydemokrata Képviselőcsoport néven 1953. június 23-án alakult meg az Európai Szén- és Acélközösség közgyűlésén. A képviselőcsoport 1979 júniusában, az első közvetlen választásokat követően "Európai Néppárti Képviselőcsoportra" (kereszténydemokrata képviselőcsoport), majd 1999 júliusában "Európai Néppárti Képviselőcsoport (kereszténydemokraták) és Európai Demokratákra" változtatta nevét. A 2009. évi európai parlamenti választásokat követően, a képviselőcsoport visszatért gyökereihez: "Európai Néppárti Képviselőcsoport (kereszténydemokraták)". A frakció mindig vezetőszerepet játszott Európa építésében.

Az Európai Néppárt Képviselőcsoportja (EPP) jelenleg 217 képviselőjével az Európai Parlament legnagyobb képviselőcsoportja, amely az EU tagállamainak közép és jobbközép Európa-párti erőit egyesíti.

Az EPP képviselőcsoportjában helyet foglaló pártok többsége az Európai Néppártnak is tagja. Európai szinten az EPP volt az első nemzetek feletti politikai párt, és a Miniszterek Tanácsában is ez a párt rendelkezik a legerősebb képviselettel. Az EPP pártjai azon dolgoznak, hogy elősegítsék egy versenyképesebb és demokratikusabb, a polgáraihoz közelebb álló Európa, valamint a szociális piacgazdaság megvalósulását.  Az RMDSZ képviselői is az EPP Képviselőcsoportban foglalnak helyet az Európai Parlamentben. 

Az EPP egy olyan parlament legnagyobb képviselőcsoportjaként, amelyben a nem szocialista pártok egyértelműen többségben vannak, mindenki másnál jobb helyzetben van ahhoz, hogy meghatározhassa a testület politikai programját, és megnyerje a döntő fontosságú szavazásokat. Erről az erőről tanúskodik az a tény is, hogy az Európai Parlament havi plenáris ülésein 1999 óta az EPP képviselőcsoport szavazatai minden más képviselőcsoporténál többször szerepeltek a győztes oldalon.

Az EPP képviselőcsoport mérete azt is lehetővé teszi, hogy tagjai számos kulcspozíciót töltsenek be a Parlamentben. Az EPP képviselőcsoport tagjainak parlamenti bizottságokon belüli kedvező helyzete biztosítja a jogot számukra, hogy megfogalmazhassák az Európai Parlament álláspontját a leglényegesebb jogszabály-tervezetekről és egyéb fontos jelentésekről: a képviselőcsoport minden más frakciónál több alkalommal biztosított előadót a fontosabb témákhoz.

Manfred Weber az Európai Néppárti Képviselőcsoport elnöke. Ő elnököl a kormányzó testületekben, valamint felszólal a Képviselőcsoportot érintő kulcsfontosságú vitákban az Európai Parlamentben. A parlamenti bizottságokban jelenlevő koordinátorok és a Képviselőcsoporthoz tartozó nemzeti delegációk segítséget nyújtanak munkájában. A Képviselőcsoport operációs szükségleteit a Képviselőcsoport titkársága, látja el azáltal, hogy politikai és szervezési segítséget nyújt.

A Képviselőcsoportnak saját kutatóközpontja (think-tank-je) az Európai Ötletek Hálózata, ennek keretében találkozhatnak egymással az európai politikai, üzleti, és akadémiai élet, valamint a civil társadalom véleményformáló személyei, hogy megvitassák az Európai Uniót érintő főbb politikai ügyeket.

A Képviselőcsoportokra vonatkozó tartalom utoljára 2018 augusztusában frissült.