Bemutatkozó / Önéletrajz


Személyes adatok:
Születési hely, idő: Arad, 1964. május 12.
Családi állapot: nős, négy gyermek édesapja

Tanulmányok:
- Lead Europe Training képzésprogram. Téma: Vezetéselméleti és fenntartható fejlesztés (2005)
- Ovidiu Şincai Politikai Iskola (Románia, Franciaország, 2005-2006)
- Posztgraduális tanulmányok teológia szakon, a zürichi és bázeli egyetemeken (Svájc, 1992-1993)
- Teológiai tanulmányok (Románia, 1983-1988)
 
Szakmai tevékenység:
- Az RMDSZ európai parlamenti képviselője (EP), az Európai Néppárt (ENP) képviselőcsoport tagja (2007-től)
-EP szakbizottságokban:
   Tag: Állampolgári jogok, bel- és igazságügy (LIBE)
   Póttag: Foglalkoztatási és szociális ügyek
-EP küldöttségekben :
  Tag: a délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatok küldöttségében
    Póttag: a Japánnal fenntartott kapcsolatok küldöttségében

-RMDSZ-szenátor a Román Parlamentben - az Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportbizottság, illetve az Esélyegyenlőségi Bizottság tagja. Az RMDSZ parlamenti képviselőcsoportjának titkára (2000-2007)
- a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ökumenikus és külkapcsolati tanácsadója (1999-2000)
- 1990-től a Románia Magyar Demokrata Szövetség tagja (RMDSZ)
- Református lelkész a Csíkcsicsói (Hargita megye) református parókián (1988-1999)

Anyanyelv:
magyar
Egyéb nyelvek: román, német, angol, francia