Az Európai Parlament / Küldöttségek


A küldöttségek fenntartják és kialakítják a Parlament nemzetközi kapcsolatait.

Ennek megfelelően a küldöttségek munkája egyrészről az Európai Unió hagyományos partnerei közé tartozó államok parlamentjeivel való kapcsolatok fenntartására és fejlesztésére, másrészről a harmadik országokban azon alapelvek előmozdítására irányul, amelyeken az Európai Unió nyugszik, vagyis a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és szabadságjogok tiszteletben tartása, illetve a jogállamiság elvei (az EU-Szerződés 6. cikke és 11. cikke (1) bekezdésének ötödik francia bekezdése).

A Parlament nemzetközi kapcsolatait a nemzetközi közjog elvei határozzák meg.

A Parlament nemzetközi kapcsolatai – amennyiben lehetséges – a nemzetközi kapcsolatok parlamenti dimenzióját erősítik. 

Az Európai Parlament küldöttségei: 

Európai küldöttségek:

Küldöttségek az EU parlamenti vegyesbizottságokba:

EU-Horvátország (D-HR)

EU-Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (D-MK)

EU-Törökország (D-TR) 

Parlamenti együttműködési bizottságok:

Oroszország (D-RU)

Ukrajna (D-UA)

Moldova (D-MD)

Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia (DSCA) 

Parlamentközi küldöttségek

Svájc, Izland, Norvégia és az Európai Gazdasági Térség (EGT) (DEEA)

Albánia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Koszovó (DSEE)

Belarusz (D-BY) 

Európán kívüli küldöttségek:

Küldöttségek az EU parlamenti vegyesbizottságokba:

EU–Mexikó (D-MX)

EU–Chile (D-CL) 

Parlamenti együttműködési bizottságok:

Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Mongólia (DCAS) 

Parlamentközi küldöttségek:

Izrael

Palesztin Törvényhozó  Tanács

Maghreb

Mashreq

Arab-félsziget

Irak

Irán

Egyesült Államok

Kanada

Közép-Amerika

Andok Közösség

Mercosur

Japán

Kínai Népköztársaság

India

Afganisztán

Dél-Ázsia

Délkelet-Ázsia, ASEAN

Koreai-félsziget

Ausztrália és  Új-Zéland

Dél-Afrika

Pánafrikai Parlament

NATO

Parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek:

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség 

Sógor Csaba a délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség, valamint a Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség tagja. 

A délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség:

Ez a küldöttség felelős a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségéhez (ASEAN) tartozó  tíz országgal és magával az ASEAN-nal mint szervezettel fennálló  kapcsolatokért.

Az év során a küldöttség tagjai két utazáson vesznek részt, és fogadják az ASEAN-országok nemzeti parlamentjei képviselőinek látogatását.

Az Európai Parlament ezenkívül megfigyelői státusszal rendelkezik az ASEAN Parlamentközi Közgyűlésében (AIPA, korábban AIPO), és minden évben részt vesz e szervezet közgyűlésén.

A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség:

A japán nemzeti országgyűléssel való találkozókra 1979 óta évente sor kerül, egyszer Japánban, egyszer Európában. 2006 óta a megfelelő küldöttségek elnökségei évente találkoznak, ami lehetővé teszi a két fél politikai fejlődésének jobb megértését.

Ezenkívül a két fél parlamenti bizottságai is rendszeres időközönként találkoznak célzott tanulmányutak (alkotmányos reform, gazdasági és pénzügyek, környezetvédelem) keretében.