Bemutatkozó / Gyakornokok


Mit jelentett számomra gyakornoknak lenni Sógor Csaba, EP képviselő irodájában?

Egy pillanatra betekintést nyerni a képviselők mindennapi munkájába, látni, hogy az a sok-sok ember, sok-sok nyelven, sok-sok felelősséggel hogyan és miért dolgozik, rájönni, hogy abban a nagy épületben a rövidítések és számok közt valóban el lehet igazodni, és egy szemernyit hozzájárulni a tevékenységek eredményességéhez.

Mi változott meg bennem a három hét után, mivel lettem gazdagabb?

Az Európai Parlament még mindig egy nagy épület, rengeteg siető emberrel, azonban most már értem, hogy hová és miért sietnek. Az EP képviselők távoli, homályos munkája a célkitűzések és megvalósítások, a napirendi pontok és felszólások, valamint az álláspontok és beszélgetések által egy konkrét, emberközeli tartalmat kapott.

Száfta Szende
Kolozsvár

"Az Európai Parlamentben egy gyakornok hihetetlenül változatos feladatokat kap. Felkészültem az olyan feladatokra, mint például a dokumentumok, jelentések olvasása, elemzése, különböző irodai munkák, a parlement bizottságainak ülésein való részvétel. Ezek mellett ajándékcsomagokat is készítettem, plakátoltam, néptánc esten vettem részt, kokárdát osztogattam, Hillary Clinton előadását hallgattam... Mindebben semmi különös nincs, egy olyan sokszínű és folyamatosan nyüzsgő intézményben, mint az Európai Parlament.

Olyan egyedi világba nyertem betekintést, amely a külső szemlélőnek talán furcsa, érthetetlen. Szerintem a különlegessége éppen abban rejlik, hogy nem csupán egy törvényhozással foglalkozó intézmény, hanem egy tudományos, kulturális eseményeknek is teret adó színtér.

Demeter Katalin
Marosvásárhely

Lehetőségem nyílt március első három hetét Brüsszelben tölteni, Sógor Csaba EP Képviselő irodájában, mint gyakornok. A képviselő szerint „csendes időszakot fogtam ki”. Ez a „csendes” három hét a mindennapi folyamatos ülések, találkozók, előadások, a képviselő programjának előkészítése, a gyors döntéshozatalok sűrűje mellett a március 15.-ei ünnepség megszervezését, egy látogatócsoport fogadását és a minden hónapban sorra kerülő négy napos strasbourgi kiszállást foglalta magába. Bele sem merek gondolni, milyen lehet a "mozgalmas" időszak?
Örülök, hogy részese lehettem mindennek a nyüzsgésnek, és betekinthettem az Európai Parlament működésébe, valamint a képviselői iroda munkájába. Az ott töltött időnek köszönhetően, a kezdetben zűrzavarosnak tűnő intézmény képe követhető rendszerré vált a számomra. Egy újabb szelettel szélesedett a látóköröm.
Köszönöm!


Barabás Melinda
Székelykeresztúr

Brüsszel – Brussels –Bruxelles – Brüssel –Bruselas – Bruksela – Bruselj
Szótár segítségével sem tudnám annyi nyelven leírni a város nevét, ahányat rövid gyakornokságom alatt az Európai Parlament liftjeiben, folyosóin és termeiben próbáltam beazonosítani. Különös tapasztalat volt ez, hiszen ez az épület olyan, mint egy kisváros, ahová összehívták Európa népeit, hogy különböző nyelveken írjanak meg egy adott történetet. Nem könnyű feladat, hiszen nemcsak nyelveink különböznek, hanem kulturális hátterünk, történelmünk, elképzeléseink és értékrendünk, mégis egy mindenki számára kedvező jövőkép kialakításán dolgozunk.
2010 áprilisában volt alkalmam az Európai Parlament mindennapjaiba betekinteni. Bár ennél sokkal több idő is kevés lenne ahhoz, hogy a történet fontos szereplője legyek, talán egy kezdőbetűt sikerült beírnom.
Egy darab Európát hoztam haza.

Czézár Éva
Kolozsvár

Minden nap úgy mehettem be, hogy ott olyanokkal leszek körülvéve, akik sajátjaim ebben a nagy "városban". A nagy labirintus (a szó minden értelmét beleértve), az Európai Parlament, úgy nyílt meg előttem, hogy közben Európát ismerhettem meg. 

Czimbalmos-Kozma Réka
Sepsiszentgyörgy

Mit jelent gyakornoknak (stagiaire) lenni? 
In medias res.
Vagyis kellő  szakmai tudást és tájékozottságot feltételez. 
Szinkópa.
Előbbihez elmaradhatatlanul hozzáfűződő ritmust. 
Ezek az alapvető  kellékei egy fürkésző stagiaire-nek, aki betekintést nyer egy politikai hangyabolyba. 
Hangyaboly? Igen. Az Európai Parlament komplex építmény, jól meghatározott logikával és szigorú szabályokkal. 
Az élmény konstruktív, a látvány pedig felemelő. 
Szinkópa. Szinkópa. Szinkópa.

Erõs (Borsos) Zsuzsa Csilla
Bethlen

2010 márciusában három hetet gyakornokként tölthettem el Sógor Csaba Európai Parlamenti képviselő Brüsszeli irodájában. Része lehettem csapatának, beletekinthettem mindennapjaiba, munkájába.
Figyeltem, figyeltem, és próbáltam még jobban figyelni. Igyekeztem minél több programon, ülésen részt venni és tanulni! Emlékszem az első napra, beléptem az ajtón, és egy hatalmas épület belseje tárult a szemem elé, melyet eddig csak kívülről volt alkalmam megcsodálni. Rengeteg ember igyekezett dolgozni, csupa sürgés-forgás, mindenki elegánsan felöltözve, céltudatosan indult a liftek felé.  Először megrémültem, biztosan jó helyen járok?! De pár perc elteltével már nem is volt olyan rémisztő, sőt elkezdett tetszeni, és a három hét elteltével már hiányozni is tudott az a színes világ, amibe belecsöppentem.

Tetszett a sokszínűség, hogy nem számít, hogy  magyar, szlovák, olasz vagy bármilyen más nemzetiségű vagy, az emberek kedvesek, segítenek, és olykor a legnagyobb meglepetésedre az anyanyelveden szólnak hozzád, mert büszkék rá, hogy ők azt a nyelvet is beszélik, megtanulták. A három hét alatt önállóbb lettem, és magabiztosabban merek nekivágni az ismeretlennek, mert ez csakúgy, mint az új dolgok, hasznosak lehetnek számunkra.
A sűrű program mellett természetesen maradt időnk hétvégenként utazgatni, Belgium számos gyönyörű városkáját, múzeumát meglátogatni, vagy csak sétálni, ismerkedni.

Köszönöm a lehetőséget!

Molnár Tamara
Székelykeresztúr

Sógor Csaba gyakornokaként az Európai Parlamentben (EP) lehetőségem volt megfigyelni az EU korábban csak tanulmányaimból ismert, második törvényhozó intézményének gyakorlati működését. Részt venni a vitákon, a biztosjelöltek meghallgatásain, betekintést nyerni a 2013 év utáni időszakra vonatkozó kohéziós- és agrárpolitikai stratégiák előkészítésébe - csupa érdekfeszítő tapasztalat volt a számomra.

Sógor Csaba és csapata nemcsak az EP mindennapi működésével ismertetett meg. Számíthattam rájuk az információáradatban való eligazodáshoz elengedhetetlenül szükséges útmutatásban is (bizottsági gyűlések, meghallgatások, szemináriumok a legkülönbözőbb témákban, az európai gazdasági fellendüléstől a repülőgép utasok adatainak védelmén keresztül a Tibeti emberi jogok kérdéséig). Soha nem volt könnyű feladat az EP napirendi pontjaiból válogatni.

A gyakornokság ideje alatt nem éreztem magam csupán megfigyelőnek; a képviselői iroda gyorsan aktív tagjának fogadott.

Virág István
Bukarest

Az Európai Parlamentben, Sógor Csaba képviselő gyakornoki programjának keretén belül eltöltött néhány hét számomra fölöttébb izgalmas és egyedi élmény volt. A fizikai tapasztalatokon túl (az épületben először bonyolultnak tűnő, ám logikus elrendezése a tereknek, a kommunikáció szabályozott formája, az öltözködés, a kávézók és étkezdék működése, szobrok és egyéb művészeti alkotások kiállítása, az írott és iratlan szabályok, amelyek rendszerbe terelik a munkát stb.) számos tartalmi élménnyel gazdagabban zártam ezt a rövid periódust az életemben.

Az irodai, adminisztratív jellegű munkáktól a politikai döntéseket előkészítő gyűlések által,  a magasabb szintű, kiteljesítő ülésekig mind olyan információkat szereztem, amelyek segítettek az európai politika elméleti háttéréhez gyakorlati képet kialakítani. Egy előző gyakornok úgy fogalmazott, hogy olyan volt a Parlament, mint az Európai Unió leképezése kicsiben. Számomra, inkább úgy tűnt, mintha a nemzeti parlamentek nagyított változata lenne, de általa kézzelfoghatóbb értelmet nyert a szupranacionális intézmény fontossága és hatása az európai polgárok életére.

Köszönöm az élményeket mind a képviselő úrnak, mind az őt munkájában – és a gyakornoki időm alatt engem is – segítő csapatának.

Veres Tímea
Sepsiszentgyörgy

Köszönöm a lehetőséget, hogy Önnel/Veletek dolgozhattam, tanulhattam. Bár a tevékenység jellege nem volt ismeretlen, mégis más oldaláról és más dimenzióban éltem meg. Nagy tapasztalat volt számomra szakmailag és emberileg egyaránt.
 
Az első napokban a tájékozódás jelentette az első számú feladatot, aztán kezdtem valamennyire kiismerni magam az adminisztratív hálóban. Rájöttem, hogy mindennek megvan a maga logikája, rendje, és működik is ... A közlekedés az épületben, a termek, a tolmácsolás-fordítás, a posta kézbesítése, a munkaanyagok kiosztása, a könyvtár. Olyan rendszer az Európai Parlament (EP) működésrendje, amely érdekes és praktikus megoldásokat kínál, és amivel, amiben könnyű együttműködni.
 
Érdekes volt belelátni, hogy egy témából, egy javaslatból, hogy lesz irányelv vagy döntés, milyen folyamatokon megy át az EP “konyhájában”, hány munkamegbeszélésen, egyeztetésen, bizottsági ülésen kerül elő.
 
Számomra ismeretlen témákról is olvastam és hallgattam. Pl. a magas természeti ertékű mezőgazdasági területek rendszeréről. Romániában ez jelen van, csak tudatosan nem figyelünk rá, 2014 a család éve lesz Európában,; egyelőre még bizonytalan Románia csatlakozása az Schengen övezethez. Jó volt felfedezni a könyvtárat, olvasni az amerikai alkotmányról vagy a szerződésjogról Európában, a bírósági ítéletek vérgehajtásáról az Unióban, stb. Utóbbival az itthoni munkám gyakorlatában is találkozok.
 
Véleményem szerint az európai parlamenti képviselők munkája lehetőség a romániai magyar közösség számára, hogy „felhívja” magára a figyelmet, olyan témákat szorgalmazni, amelyek a közösséget érintik, ugyanakkor lehetőség a népszerűsítésre, értékeink bemutatására gazdasági és kulturális területen is. Lehetőségem volt gyakorlatban is látni mennyire fontos a képviselet, az ország és ezen belül a romániai magyarság jelenléte az EP-ben, a képviselői személyes jelenlét, a felszólalások, a konferenciák, a sajtójelenlét stb. révén.
 
Sok sikert a további munkához/munkátokhoz!


Sándor Mária Magdolna
Csikszereda

Harmadik országból származó, magyar kisebbségi közösség tagjaként nyílt lehetőségem arra, hogy - Sógor Csaba EP képviselő úrnak köszönhetően –– bepillantást nyerjek az Európai Parlament mindennapjaiba.

Medgyesi Emese és Kovács Richárd asszisztensek útmutatásával és támogatásával a gyakorlat keretén belül belekóstolhattam az emberjogi, vidékfejlesztési, vagy éppen egységes európai csapásirányokat kieszközlő parlamenti ülések sokszor természetesen vitáktól sem mentes miliőjébe, továbbá a Képviselő úr munkáját erősítő és segítő (korántsem egyszerű) irodai tevékenységbe. Az EP-ben töltött egy hónap lefolyása alatt részese lehettem az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulóját európai környezetben ünneplő március tizenötödikei megemlékezés előkészületeinek, a híres marosvásárhelyi Maros néptánc-együttes brüsszeli fogadásának és nagysikerű szereplésének, valamint a Mük szeretünk itt élni című, a moldvai csángókról szóló háromnyelvű kiadvány bemutatóját megelőző munkálatoknak.

Ezúton is köszönöm a Képviselő úrnak és tanácsadóinak, hogy a sokszor borúlátó, és kilátástalan világlátást is magában rejtő kisebbségi közösség tagjaként, a gyakorlat leteltével az európaiságot, nyitottságot létező jelenségként megélt emberként térhettem haza. Bízom abban, hogy az ott szerzett tapasztalatokat továbbadhatom és kamatoztathatom saját közösségem életében is. 


Túri Gréta
Beregszász (Kárpátalja, Ukrajna)

A Brüsszelben, illetve Strasbourgban töltött közel egy hónap élményeit, tapaszatlatait nehéz röviden összefoglalni. A sokoldalú parlamenti élet, az ottani munkamódszerek megtapasztalása, az ott köthető ismerettségek és nem utolsó sorban  Belgium, illetve Elzász felfedezésének lehetőségei mind részei a gyakornokságnak.
A mindennapok lendülete, lüktetése, a kiszabott feladatok sokoldalúsága és a több nyelven való boldogulás szükségessége minden gyakornok számára, szakterülettől függetlenül, komoly kihívást jelent. Számomra a legnagyobb élményt a különféle rendezvények, konferenciák meglepő gyakorisága jelentette, illetve, hogy a mindannyiunk jövőjét befolyásoló döntések forráspontjánál lehettem.
Igazán egyedi tapasztalat volt, meggyőződésem, hogy pályaválasztásomra és további tanulmányaimra is komoly kihatással volt. Hálás vagyok a lehetőségért, a segítségért és az irodában uralkodó törhetetlen jó hangulatért!


Blényesi Balázs
Sepsiszentgyörgy

Furcsa tapasztalni, hogy a velünk élő történelem a jelenben, köztünk kel életre. Gyakornokságom alatt az Európai Parlamentben ezt többször tapasztalhattam, bár a feszes időbeosztás miatt kevés időm jutott töprengeni róla. A Belliard sugárút felől megközelítve, eltéveszthetetlen az irány, elég, ha a siető „eurokratákat” követjük, akik szinte minden napszakban töprengve, feszülve, vagy éppen felcsigázva sietnek a brüsszeli európai negyed épületeibe. Bár az épület-együttes nagy részét a 90-es évek elején építették, néhányukat jóval az ezredforduló után fejezték be, mégis élő történelemként tárulnak elénk. A Wiertz utcáról belépve a parlamentbe, rögtön Altiero Spinelli, az euro-föderalizmust támogató, egykori politikus szigorú tekintete előtt vagyunk kénytelenek elhaladni.

Strasbourgban, a „Bábel tornyával” kimagasló parlamenti épület egyik szárnya a kiemelkedő brit politikus, Winston Churchill nevét viseli, aki a maga is sürgette az „Európai Egyesült Államok” létrejöttét.  Kellemes emlékeim maradnak azon izgalmas gyűlésekről, amelyekre az egykori magyar miniszterelnökről, Antall Józsefről elnevezett épületszárnyban került sor. A végtelenségig lehetne folytatni azon történelmi személyiségek sorát, akikről már nem volt lehetőség az új épületek gyűléstermeit elnevezni, annak ellenére, hogy személyiségük, életük, munkásságuk révén részeseivé váltak az Uniónak.

Az "állandó" közelmúlt és az alakuló helyzetek, lehetőségek történelmébe, illetve hátterébe terelt - mint gyakornokot - a parlamenti élet (és munka); naponta "statisztáltam" a harmadik emeleten levő, a belsősök köztudatában Mickey-egér kávézóként ismert helyen, ahol informális keretek között születtek „halhatatlan ötletek”, módosító javaslatok, tanácsok, és alakultak karrierek. Természetesen a testi-szellemi felfrissülést biztosító kávé, tea fogyasztása közben.

A parlamenti étkezde ablakán kipillantva látható az egykori berlini fal egy darabja. A brüsszeli EU-s épületek nem csupán Európa minden részéről származó alapanyagokból épültek, hanem ugyanígy, a kontinens minden szögletéből származó történelemből is. Az itt élők, dolgozók - legyen az képviselő, asszisztens, gyakornok - szinte elveszve érzik magukat a mindennapi munka tömkelegében, utólag mégis így válik mindenki idővel, a maga módján, az élő történelem részévé: a holnapi tervek, a mai tettek, tegnapi hírek, tegnapelőttől már történelemmé válnak!  Én így éltem meg gyakornokságom Sógor Csaba irodájában.


Fodor János
Marosvásárhely

"Úgy gondolom, ha valaki korábban csupán a tudományos életben vagy a civil szférában szerzett munkatapasztalatokat, akkor jobb, ha nagyon nyitva tartja a szemét és pillanatok alatt akklimatizálódik az új környezethez, ugyanis az Európai Parlamentet (EP) és a benne dolgozókat mintha egészen más mechanizmusok mozgatnák.

Az EP viselkedéskultúra és munkamorál szempontjából is paradigmaváltó kihívások elé állítja a gyakornokokat. Itt érdemes pillanatok alatt páncélt növeszteni a személyiség sérülékenyebb régiói köré, célt választani és azt szünet nélkül szem előtt tartva haladni a kacskaringós, néha útvesztőre emlékeztető eljárásokon, munkaprogrampontokon, illetve a folyosókon át. A most Brüsszelbe készülő, "pályakezdő" gyakornokoknak biztatásul csak annyit mondanék, hogy bátran vágjanak neki a feladatnak: ez a tapasztalat egyben olyan élmény, mely az életre készíti fel őket!"

Benczi Melinda
Székelyudvarhely

"Annyi a világ, amennyit beletöltesz! - hirdeti reklámjában egy közkedvelt sörmárka. Brüsszel vonatkozásában e mottót emlegetve én nemcsak a belga sörkülönlegességekre gondolok,  hanem a gyakornoki teendőkre is. Egy hónap alatt annyit lehet tanulni és tapasztalni, amennyit a gyakornok saját akarata és igénye szerint kíván. Reggeltől estig követik egymást az események, az ülések és a megbeszélések, nembeszélve a baráti összejövetelekről, a parlamenten kívüli rendezvénykínálatról vagy a kirándulásokról. Összességében egy rendkívül hasznos, értékes tapasztalatokban gazdag gyakornokságot teljesítettem az Európai Parlamentben. Felvilágosító jellegű program egy többnyire borús fővárosban."

Pál-Pál Előd
Csíkszereda