December 1 Kronológiája 1990-2010


2001 -Elhatárolódás határzárlat idején


Az RMDSZ vezetõi sietve elhatárolódtak Sógor Csaba szenátortól (magyarul: magára hagyták), számtalan nyilatkozat elhangzott arról, hogy miért nem kellett volna Sógor Csaba szenátornak megszólalnia. Közben a mezei RMDSZ-tagokat éppen ezekben a napokban határolták el sürgõsségi rendelettel Magyarországtól, írta Nits Árpád. Ezzel bebizonyosodott, hogy a tanítványok mennyivel okosabbak Ceausescunál: nincs szükség mûszaki határzárra meg az útlevelek belügyminisztériumi õrzésére. Kitalálták a 250 eurós feltételt. Az idei év volt "a legpimaszabb kihívások idõszaka nemzetiségi büszkeségünk ellen" - állapította meg a cikkíró.


Kezdõdött a magyarországi kedvezménytörvény román fogadtatásával, amely gyanúsan hasonlított az SZDSZ és romániai "magyar" bértollnokai akadékoskodásához. Azután jött a belügyminiszteri és a titkosrendõrségi feljelentés, amit követett a váratlan bejelentés, hogy az idén Csíkszeredában lesz a "központi" egyesülési ünnepség. - Az egyik állami RMDSZ-hivatalnok azt mondta a hivatalos rádióban, hogy nem szabad független polgármestereket választani, mert azok hajlamosak az elhajlásra, mint Csedõ Csaba, Csíkszereda polgármestere. - Az RMDSZ-elhatárolódás sok mindenre jó volt, csak az önérzet gyógyítására nem, szögezte le Nits Árpád.
/Nits Árpád: Elhatárolódás határzárlat idején. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), dec. 11./

2002 - Tüntetés a Medgyessy-Nastase találkozó helyszínén


"Az ember nem ünnepelheti Magyarországon Erdély románok által történt bekebelezését" -- áll többek között abban a szövegben, amit egy kihangositóval felszerelt autóból olvastak fel ma délután a budapesti Kempinski Hotel elõtt.
Az egyik polgári kör SMS-láncban és baráti telefonokkal hívta fel a figyelmet arra, hogy Medgyessy Péter magyar, és Adrian Nastase román miniszterelnök vasárnap délután a Kempinski Hotelben készül együtt megünnepelni a román nemzeti ünnepet. A budapesti Kempinski Hotel elõtt ezt követõen öt-hatszáz ember gyûlt össze. A rendõrség -- vélhetõleg nagyobb tömegre számítva -- igyekszik kiüríteni a hotel környékét, s folyamatosan szállíttatja el a környékén álló autókat.A magyar idõ szerint délután 3 órára meghirdetett kezdés óta kisebb incidensek fordultak elõ. A tüntetõk hangos füttyel fogadták a hotelbõl kilépõ Gál. J. Zoltánkormányszóvivõt. Késõbb megérkezett egy kihangosítóval felszerelt autó, amelyrõl a románoknak a magyarokkal szemben elkövetett vétségeit sorolták fel.

A felolvasott szöveg egyik mondanivalója szerint "az ember nem ünnepelheti Magyarországon Erdély románok által történt bekebelezését." Amikor az autóba bezárkózott hölgyet a rendõrök megpróbálták elhallgattatni egy idõsebb ember lépett a gépkocsihoz, s kitépte a hangszóró kábeleit. Ebbõl kisebb zûrzavar támadt, végül a rendõrök az idõs embert is igazoltatták.

Az érkezettek között van Verestóy Attila, az RMDSZ szenátora is, és folyamatosan érkeznek a követségi gépkocsik. "Vesszen Trianon!" és "Éljen Magyarország!" - skandálja folyamatosan a délután fél 6-kor a szálloda elõtti térrõl, rendõrök által kiszorított tömeg. A rendõrség a Kempinski Hotel elõtti területet "rendõrségi mûveleti területté" nyilvánította, így átlahadni sem szabad ezen a részen. Idõnként petárdák durranását lehet hallani, de a tüntetõk határozottan felkérték a provokátorokat, hogy hagyjanak fel a petárdadobálással. A rendõrség egy embert kiemelt és elhurcolt a tömegbõl.

Háromnegyed hatig a két miniszterelnök nem érkezett meg a helyszínre.

Adrian Nastase román miniszterelnök délelõtt Kolozsváron részt vett a román nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepségek megnyitásán, majd Budapestre utazott. 

Nastase kijelentette: az a tény, hogy a román nemzeti ünnep egy részét Magyarországon, de román területen - a budapesti román nagykövetségen - tölti, azzal az üzenettel hasonlítható össze, amelyet a kolozsvári ünnepségen való részvétele jelent. Az elõdök emléke elõtti tisztelgés mellett Románia jelét adja felelõsségének, komolyságának és annak az akaratának, hogy mostani partnereivel, a NATO tagállamaival együttmûködésre törekszik.

A román kormányfõ külön hangsúlyozta: az a tény, hogy a magyar miniszterelnök és a magyar ellenzék képviselõi jelen lesznek a budapesti román nagykövetség fogadásán, azt jelenti, hogy "túllépnek azon a múlton, amely Románia számára az 1918-ban történt újraegyesülés örömét, de Magyarország számára mást jelenthet".
"Szilárd meggyõzõdésem az, hogy a múlthoz való eltérõ kötödésünk mellett közös érdekeink vannak, amelyek a jövõben rendkívüli lehetõséget adnak a közös építkezésre" - nyilatkozta Nastase.

Az ünnepi fogadáson részt vett Kovács Lászlókülügyminiszter, Göncz Árpád volt köztársasági elnök, valamint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség több képviselõházi és szenátusi vezetõje is.

Gál J. Zoltán kormányszóvivõ az MTI-nek elmondta: Medgyessy Péter részvételével azt kívánta jelezni: a magyar kormány politikáját nem a múlt sérelmeire, hanem a jövõ lehetõségeire építi. - Nagy jelentõségû ez a szomszédságpolitikában, mert ezzel hozzájárulhat a határon túli magyarok érdekeinek képviseletéhez - fogalmazott.

- Különösen fontos, hogy ezt egy olyan magyar miniszterelnök teszi meg, akit családi gyökerei is Erdélyhez kötnek - mutatott rá a kormányszóvivõ. Gál J. Zoltán emlékeztetett arra is, hogy Adrian Nastase az év folyamán több gesztust is tett azzal, hogy magyar nemzeti ünnepek alkalmából ellátogatott a bukaresti magyar nagykövetségre.

A demonstrálók 20.00 óra körül hagyták el a helyszínt.

Németh Lajos, az ORFK kommunikációs igazgatóhelyettese az MTI-nek elmondta: egy 26 éves budapesti lakost állítottak elõ rendzavarás szabálysértése miatt, ugyanis a fiatalember ellenállt a rendõri intézkedésnek.
Németh Lajos hozzátette: a rendõrség információi szerint a Kempinski Hotel elõtti jogszerûtlen megmozdulás szervezõi között több olyan személy volt, aki a július 4-i Erzsébet hídi illetve a másnapi Kossuth téri tüntetések elõkészítésében is részt vett.

Az MTI tudomása szerint elõre nem bejelentett demonstráció zajlott a szálloda elõtt. A résztvevõk az MTI helyszínen lévõ tudósítójának azt mondták: azért tiltakoznak, mert elfogadhatatlannak tartják, hogy magyar kormánypárti politikusok egy olyan ünnepi fogadáson vesznek részt, amelyen arról emlékeznek meg, hogy 1918. december 1-jén a gyulafehérvári gyûlésen kikiáltották Erdély, Havasalföld és Moldva egyesülését.
A demonstrálók magyar, illetve Árpád-sávos lobogókat lengettek és egy "Tégy a magyargyûlölet ellen!" feliratú táblát vittek.

A tömegben látható volt többek között Bayer Zsoltújságíró, Siklósi Beatrix televíziós szerkesztõ, Grespik László, a fõvárosi közigazgatási hivatal korábbi vezetõje, illetve Budaházy György, a Magyar Revíziós Mozgalomelnöke, akit az Erzsébet híd július 4-én történt jogszerûtlen lezárása után rendzavarás szabálysértése miatt pénzbüntetésre ítélt a Pesti Központi Kerületi Bíróság.

A téren egybegyûltek elõtt Bayer Zsolt azt hangoztatta, hogy ezen a napon fölényes gyõzelmet aratott a román diplomácia a magyar diplomácia felett és csak a maroknyi demonstráló képviseli Magyarország becsületét.
A Nemzetközi Erdély Bizottság nevében Eva Maria Barkieljuttatta az MTI-hez a szervezet Adrian Nastase miniszterelnöknek címzett levelét, amelyben úgy fogalmaznak: Adrian Nastase-bõl hiányzik a kellõ szenzibilitás, amikor Budapestre jön december 1-jét megünnepelni.

A Lelkiismeret 88 csoport nevében Kocsis Imre, a szervezet elnöke juttatott el az MTI-hez közleményt, amelyben tiltakozik amiatt, hogy Medgyessy Péter Budapesten fogadja Adrian Nastase-t. A dokumentum szerint a Lelkiismeret 88 csoport egyetért azokkal, akik a Kempinski szálloda elõtt tiltakoznak a "szégyenteljes ünnepség" ellen.

Transindex

2002- Megbírságolták Albert Álmost


Román civil szervezetek feljelentésükben kifogásolták, hogy a román nemzeti ünnep /dec.1./ alkalmából Albert Álmos sepsiszentgyörgyi polgármester nem lobogóztatta fel a fõútvonalakat és nem cserélte ki a városháza zászlóit, ezért a prefektúra 65 millió lejes pénzbírsággal büntette. Albert Álmos megtagadta a jegyzõkönyv aláírását. Horia Grama prefektus elmondta, azért szabták ki a maximumot, mert Albert Álmos már "visszaesõ" bûnösnek számít zászlóügyekben.


Tavasszal a városháza tetejérõl eltávolított lobogó miatt szabtak ki rá 100 millió lejes büntetést, a fellebbezést, majd a prefektúra áthelyezési kérelmét követõen az ügy jelenleg az onesti-i táblabíróságon van. A polgármester megjegyezte, fellebbezést nyújt be a büntetés kiszabása miatt. Hozzátette: a büntetés célja a románok és magyarok összeugrasztása, az állandó konfliktushelyzet fenntartása, hogy erre hivatkozva ne kelljen teljesíteni az RMDSZ vagyon-visszaszolgáltatást célzó követeléseit. Hosszú évek óta elõször történt meg, hogy a dec. 1-jei ünnepen részt vett Sepsiszentgyörgy polgármestere.
/Farkas Réka: Megbírságolták Albert Álmost. = Krónika (Kolozsvár), dec. 4./

2002 - Vérzékeny érzékenység


Dec. 1-jén Budapesten a Kempinski Hotelben a román és magyar kormányfõ népes kíséretével találkozott. Elsõsorban az alkalom és a tét miatt sokkolta a magyar ellenzéki pártokat és a magyarság tetemes részét, írta Sylvester Lajos, így folytatva: "Ezen nincs, mit csodálkozni, Hungária történetében hasonló, a nemzet egészét sértõ kormányzati bárdolatlanságra még nem került sor. A találkozó félig titkos és sietõs összehozására azért volt szükség, hogy a felháborodás ne ölthessen tüntetésekben testet, hogy a tiltakozások kezdeményezõinek ne legyen idejük és módjuk engedélyekért folyamodni a hatóságokhoz. Gondos megtervezettségre vall az is, hogy egyrészt a Nastase-kíséretbe bevonták az RMDSZ képviselõit, a túlságosan nagy népszerûséggel nem övezett Verestóy szenátort, a jobb sorsra érdemesebb Kelemen Attilát is", másrészt Göncz Árpádot.


Közben "a magyarokat úgy szerette, majd megette alapon" Iliescu elnök átnyújtott magas állami kitüntetéseket Tokay Györgynek, Varga Attilának. A "magyar sajtó lakájgyakorlatokban edzett publicistái" a magyar kormányfõ jeles cselekedetét magasztalták. Mindez "részét képezi annak az identitászavarban lévõ párt politikai kurzusának, amely már a puszta magyar szó hallatán is nacionalizmust, irredentizmust, antiszemitizmust okád, Orbán Viktort kiált, akárcsak internacionalista elõdeik". A határokon túli nacionalista gyûrûben fõ gondjuk, nehogy a jó szomszédok nemzeti érzékenységét megsértsék. Ezért õk védik meg, akár a szlovákok ellenében is a magyarság tömegeit földönfutóvá tevõ Benes-dekrétumokat, széles körben följelentik saját országukat, keltenek belpolitikai pánikot 23 millió román képzeletbeli bevonulásával Magyarországra. "Az RMDSZ csúcsvezetõségének bizonyos emberei ezekben a nemes akciókban partnerek" /Sylvester Lajos: Vérzékeny érzékenység. = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), dec. 5./

2002 -Medgyessy mindannyiunkat megalázott


Dec. 1-jén Budapesten Adrian Nastase fogadást adott a Kempinski Szállodában a román nemzeti ünnep tiszteletére. A rendezvényen részt vett Medgyessy Péter is, ami azt jelenti, hogy a két miniszterelnök közösen ünnepelte Erdély elszakítását Magyarországtól, állapította meg Károlyi L. Mihály. A magyar miniszterelnök jelenléte felrúg minden jó ízlést, erkölcsöt és tisztességes magatartási formát. Ez a lépés közfelháborodást váltott ki Magyarországon. A Kempinski Szálloda elõtt többszáz fõs tömeg tüntetett a fogadás alatt, s a sors iróniája, hogy a tiltakozókat éppen a magyar rendõrség oszlatta szét erõszakkal.


Elõzõen Dr. Eva Maria Barki nemzetközi jogász, a Nemzetközi Erdély Bizottság részérõl levélben hívta fel Adrian Nastase figyelmét a tervezett ünneplés káros voltára, emlékeztetve a román kormányfõt arra, hogy a gyulafehérvári ígéreteket nem tartották be. "Ez a nap az erdélyi magyarságnak 84 év elnyomást, megaláztatást és az önrendelkezés megtagadását jelenti. Provokációk nem segítik elõ a népek egyetértését és a problémák megoldását." Ugyanakkor a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom nyílt levelében Medgyessy Pétert igyekezett visszatartani az esztelen gesztustól: "(...)

Mivel Miniszterelnök Úr gyakran emlegeti erdélyi származását, bizonyára tudomása van arról, hogy a Román Köztársaság nemzeti ünnepe mely történelmi eseményhez köthetõ: 1918. dec. 1. napján került sor Gyulafehérvárott arra a román nagygyûlésre, amelyen a jelenlévõk kikiáltották Erdély Romániához történõ csatlakozását. E napon vette kezdetét az a történelmi léptékû vesszõfutás, amelyet a közel kétmilliós magyar nemzetrész immár több mint nyolc évtizede elszenvedni kénytelen. A román államhatalom a mai napig hallani sem akar társnemzetként való elfogadásukról, jogfosztottságban tartja és származása miatt hátrányosan megkülönbözteti. E változatos eszközökkel történõ, csendes, de szívós etnikai tisztogatás eredményeképpen csak az elmúlt évtizedben közel kétszázezer fõvel csökkent a romániai magyarság lélekszáma. A dec. 1-jei dátum erdélyi nemzettársaink számára tehát gyásznap, amely tényt a román kormányzat tudatosan semmibe vesz, sõt, az olyan öntelt és nyilvánvalóan provokatív ünneplésekkel, mint már a tavalyi csíkszeredai, de még inkább az idei budapesti, a békés egymás mellett élés távlati esélyeit is rombolja. Tudjuk, hogy Ön tízmillió magyar miniszterelnökének tartja magát, így kénytelenek vagyunk azt is tudomásul venni, hogy a fenti szempontokat kellõképpen nem mérlegeli. Fel kívánjuk hívni azonban a figyelmét arra, hogy a Magyar Köztársaság állampolgárainak - akiknek képviseletére Ön és kormánya felesküdött - jelentõs része az erdélyi magyarokat éppúgy nemzettársának tekinti: sorsáért aggódik, megmaradását és gyarapodását óhajtja, a közös magyar jövõképet velük és általuk tartja valóra váltandónak. Í
gy a román kormány részérõl tanúsított arcátlan és dölyfös, a diplomáciai és az általános emberi jóízlést egyaránt semmibe vevõ magatartás nem csak a Romániában élõ magyar közösséget, hanem magyar állampolgárok millióit is súlyosan sérti, nemzeti önbecsülésében megalázza. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom - mely létezésével is a magyar egység kifejezõje - ezért a leghatározottabban kéri, hogy teljességgel indokolatlan és védhetetlen részvételével ne keltse azt a látszatot, hogy a jelenlegi magyar kormány érzékenysége az erdélyi magyarság irányában egyenértékû az európai normák iránti elkötelezettséget csak szavakban hangsúlyozó, de gyakorlatában balkáni arroganciát tanúsító román kormányzatéval." - Medgyessy mindezek ellenére közösen ünnepelt román kollégájával.
/Károlyi L. Mihály: Medgyessy mindannyiunkat megalázott! = Székely Hírmondó (Kézdivásárhely), dec. 6./

2003 - EMNT: Nem vagyunk politikai párt, nem az RMDSZ ellen alakultunk


Nov. 29-én a Jelen Házban tartja az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kezdeményezõ Testülete (EMNT-KT) az aradi csoport alakuló ülését. "Nem vagyunk politikai párt, nem az RMDSZ ellen alakultunk, nem vagyunk annak alternatívája. Egyetlen célunk a magyar autonómia megteremtése" - nyilatkozta Borbély Zsolt Attila, az EMNT-KT, valamint az aradi szervezõcsoport tagja. "El kell mondanom, hogy a tanács abból a meggyõzõdésbõl alakult, hogy magyar közösségünk hosszú távú megmaradásához és gyarapodásához elengedhetetlen autonómiánk megteremtése. Úgy gondolom, úgy érezzük, hogy amíg a magyar sorsot nem mi magunk irányítjuk, saját érdekeink szerint, hanem bukaresti bürokraták írhatják felül még a helyi román közakaratot is, addig nincs reményünk arra, hogy megállítsuk drámai fogyatkozásunkat.


Sajnos, az RMDSZ jelenlegi politikai irányvonala az itt és most kivívható engedményekre összpontosít, s ez nehezen egyeztethetõ össze az autonómia-igény képviseletével." - magyarázta el a tanács legfontosabb célkitûzéseit. A tanács hangsúlyozza, sem aradi, sem országos szinten nem akarnak külön jelölteket állítani a jövõ évi választásokon, õk akár Markó Bélát is szívesen tagjaik közé fogadják, amennyiben politikája a közös célt, az autonómia megteremtését szolgálja. Borbély Zsolt Attilán kívül a tanács aradi szervezõ csoportjának tagjai még Baracsi Levente, Bálint Zoltán, Hadnagy Dénes, Fekete Károly és Murvai Miklós.

/Irházi János: EMNT-kezdeményezés Aradon. Nem állítanak külön jelöltet. = Nyugati Jelen (Arad), nov. 28./

2003 - Geoana a kisebbségi jogokról Brüsszelben


Románia számára a kisebbségi jogok kérdése kapcsán minden elfogadható, amit az Európai Unió elfogad - jelentette ki Mircea Geoana román külügyminiszter nov. 27-én Brüsszelben ,Szájer József fideszes képviselõ kérdésére válaszolva. Szájer - aki az Országgyûlés egyik alelnöke, s egyben az Európai Parlamentben (EP) megfigyelõként részt vevõ magyar fideszes-MDF-es képviselõcsoport vezetõje - az EP külügyi bizottságának ülésén tette fel a kérdést Geoanának, hogy a bukaresti kormány miként reagál az EU soros olasz elnökségének most közzétett alkotmánytervezetére, s abban a kisebbségekhez tartozók jogainak megemlítésére. A román külügyminiszter leszögezte: ha az európai uniós országok megállapodnak abban, hogy a személyeket megilletõ kisebbségi jogokról javaslat lesz az alkotmányban, akkor ehhez az egyetértéshez természetesen Románia is csatlakozik.


A fideszes képviselõ felvetette az aradi Szabadság-szobor ügyét. Geoana megismételte a hivatalos román álláspontot: ha az RMDSZ is egyetért ezzel, akkor a Szabadság-szobrot egy szoborpark keretében lehetne felállítani. Ennek indoka, hogy a Szabadság-szobor szerinte egy XIX. századi eszme szimbóluma, s a XXI. században már nem visszafelé, hanem a jövõre kell tekinteni. Geoana egyébként az ülésen elmondta, hogy Romániának a 90-es évek elején nagyon feszült volt a viszonya Magyarországgal, de mostanra megváltozott a helyzet, s országának az összes szomszédja közül ma már Magyarországgal a legjobbak a kapcsolatai. /

Geoana a kisebbségi jogokról Brüsszelben. = Szatmári Friss Újság (Szatmárnémeti), nov. 28./

2003 - Lehalkítanák a nacionalista hangerőt


Alig néhány órával azután, hogy a nemzeti ünnep kapcsán Ion Iliescu államfõ hangsúlyosan nacionalista hangvételû beszédet tartott a parlamentben, az RMDSZ küldöttsége éppen tõle kérte, hogy lépjen fel annak érdekében, hogy a jövõ évi választási kampányok retorikáját ne a nacionalizmus jellemezze. Az esemény után Markó Béla a Krónikának azt nyilatkozta, véletlenszerû volt az egybeesés.


"Hónapok óta érzékeljük, hogy erõsödik a nacionalista hangnem a román közéletben, és itt volt az ideje, hogy a legmagasabb szinten is megfogalmazzuk az aggodalmunkat" - vélte az elnök.

/Gazda Árpád: Lehalkítanák a nacionalista hangerõt. = Krónika (Kolozsvár), nov. 28./

2003 - Titkosrendőrök gyűrűjében a nemzeti ünnep


Közel másfél órás késéssel kezdôdtek el péntek reggel Gyulafehérváron a Románia nemzeti ünnepével kapcsolatos hivatalos rendezvények. Ezalatt manele- meg diszkózene szórakoztata az ünneplô tömeget.
A nemzeti ünnep gyulafehérvári fôrendezvényét — amelyen Ion Iliescu államelnök és Adrian Nãstase miniszterelnök mellett népes kormánydelegáció is részt vesz — rendkívüli óvintézkedések elôzték meg. A kémelhárítók és az állambiztonságiak még azt is megtiltották a Vár lakótelepieknek, hogy az erkélyeken fényképezôgépekkel, illetve videokamerákkal kezükben mutatkozzanak.Az óvintézkedések különösen azoknak a gyulafehérvári ingatlanoknak a környékén példa nélküliek, ahol a magasrangú bukaresti vendégek fognak tartózkodni a katonai parádé, valamint más rendezvények alatt: az Erdély sugárúton például minden üzletet, éttermet és bárt ellenôriztek a titkosrendôrök, esetenként még az alkalmazottak szakmai elôélete felôl is behatóan érdeklôdtek. Az ellenôrzések alól a környezô tömbházak sem bújhattak ki: igazoltatták a lakókat, és felhívták a figyelmüket arra, hogy az ünnep ideje alatt ne fogadjanak idegeneket, fôleg olyan ismerôsöket, akiket rég nem láttak. A környék minden lakójának a tudomására hozták, hogy a nemzeti ünnepet megelôzô hét végén szünetelni fog a forgalom minden olyan városrészben, ahol a magasrangú vendégek megfordulnak. Tüzetes vizsgálatnak vetették alá a Vár Szállót is, ahol a kormányküldöttség egyes tagjai meg fognak szállni szombat éjszaka.

A gyulafehérváriakat különben nemcsak az ünneppel kapcsolatos felhajtások villanyozták fel a napokban, hanem az a hír is, miszerint az idén minden eddiginél nagyobbra terítik az ünnepi asztalt, amelynek bôsége felôl mindenkinek lehetôsége lesz majd meggyôzôdni, aki a közelben lesz.

Markó Béla szövetségi elnök tegnapi sajtónyilatkozatában kifejtette: az erdélyi magyarok számára más jelentôséget hordoz December 1, mint a románoknak. De úgy, ahogy a román politikusok üdvözlik Március 15-ét, a magyaroknak is, ennek az országnak a lakóiként tiszteletben kell tartaniuk a román nemzeti ünnepet. December 1-nek azonban lehet közös üzenete mind a románok, mind a magyarok számára: az erdélyi népek jogegyenlôségérôl szóló Gyulafehérvári Nyilatkozat ez, amelynek alapelelvei sajnos mind a mai napig nincsenek maradéktalanul tiszteletben tartva Romániában, jóllehet az Alkotmány módosítása jelentôs lépés ilyen irányba.

Szabadság

2003 - Székelyföld a székelyeké!


Nov. 28-án Csíkszeredában tartották a Székelyföldi Önkormányzati Konferenciát. - Székelyföld a székelyeké. Ez a föld azonban csak a székelység, mindannyiunk: a politikum, a civil társadalom, az egyházak, egyszóval a szövetség összefogásával emelhetõ fel - hangsúlyozta Markó Béla, az RMDSZ elnöke. A Szövetség a Székelyföldért elnevezésû tanácskozáson több mint 300 székelyföldi önkormányzati képviselõ, polgármester, megyei és helyi tanácsos vitatta meg a régió sajátos gondjait, fejlesztési stratégiáit. Az eseményen jelen voltak Hargita, Kovászna és Maros Megyei Tanács elöljárói is. Székelyföld felemelkedéséhez egy olyan közösségre van szükség, amely részt vesz minden olyan döntés meghozatalában, amelyben õ maga is érintett, és kizárólag õ maga dönt mindazokban a kérdésekben, amelyek csak a közösségre vonatkoznak.


Ez az autonómia elve, amelyet az RMDSZ is követ - mutatott rá Markó Béla. Markó Béla szerint a magyarságnak döntenie kell arról, hogy továbbra is ott lesz, ahol az ország jelentõs politikai, szociális, gazdasági problémáiban döntenek, vagy pedig önmagába zárkózva, ilyen-olyan politikai nyilatkozatokat fogalmazva nézi, hogy miként halad el mellette a változás szele. A 90-es évek elején az RMDSZ csupán dûlõutak kikövezésére, falusi hidak építésére vállalkozhatott, ma már erdélyi autópályában gondolkodhat. Az önkormányzati és a parlamenti képviselet két szorosan összefüggõ eszköz - jelentette ki. Ráduly Róbert, a csíki területi szervezet elnöke úgy vélte, hogy a székelység sajátos gondjainak megoldásában továbbra is az egységes, közös szövetség jelenti a járható utat.

/(cs. a.): Székelyföldi önkormányzati konferencia. = Népújság (Marosvásárhely), nov. 29./