ESEMÉNYEK


2010.
SZE.
30.

Bizottsági ülés

09:00
9:00 - 12:00: Foglalkoztatás és szociális ügyek
2010. szeptember 30., 9.00–9.30

A GDP-n innen és túl – A haladás mérése változó világunkban

2010. szeptember 30., 9.30–10.30

*** Elektronikus szavazás ***

A demográfiai kihívás és a nemzedékek közötti szolidaritás

Az Unió gazdasági irányításának és stabilitási keretének javítása, különösen az euróövezetben

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Nordjylland/Dánia

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Qimonda/Portugália

 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Cataluña automoción/Spanyolország

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: NXP Semiconductors/Hollandia

A 883/2004/EK rendelet és a .http://sogorcsaba.eu/EK (...) rendelet rendelkezéseinek kiterjesztése harmadik országok e rendelkezések által csupán állampolgárságuk miatt nem érintett állampolgáraira

2010. szeptember 30., 10.30–11.10

A nőket sújtó szegénység arca az Európai Unióban

2010. szeptember 30., 11.10–12.30

Eszmecsere Andor biztossal a Bizottság 2011-es munkaprogramjáról

2010.
SZE.
29.

Bizottsági ülés

09:00
9:00 - 10:00: Állampolgári jogok, bel- és igazságügy Bizottság
2010. szeptember 29., szerda, 9.00–10.00

1.        A napirend elfogadása

2.        Európai védelmi határozat

3.        Egyéb kérdések

4.        A következő ülés időpontja

2010.
SZE.
29.

ENP Munkacsoport

10:00
10:00 - 11:00: Romák társadalmi integrációja

2010.
SZE.
29.

Munkaebéd

12:00
12:00 - 15:00: Roma helyzet

2010.
SZE.
29.

Bizottsági ülés

16.00
16.00 - 18.30: Állampolgári jogok, bel- és igazságügy Bizottság
1.        A napirend elfogadása

2.        Az elnök közleményei

3.        A romák helyzetéről és az Európai Unión belüli szabad mozgásról szóló, 2010. szeptember 9-i európai parlamenti állásfoglalás utólagos nyomon követése

Vita a bizottságban Viviane Reding, a Bizottság alelnöke, valamint Cecilia Malmström és Andor László biztosok, továbbá a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság tagjainak részvételével

4.        Egyéb kérdések

5.        A következő ülés időpontja:

2010.
SZE.
28.

Bizottsági ülés

09:00
9:00 - 12:30: Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
2010. szeptember 28., 9.00 – 9.40

Szavazás (Elektronikus szavazás) ***

12.      A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosítása

13.      A tartózkodásra és munkavállalásra vonatkozó összevont kérelmezési eljárás

2010. szeptember 28., 9.40 – 10.30

14.      A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére és jogállására, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó minimumszabályok (átdolgozás)

15.      A 2003/109/EK irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése

2010.
SZE.
28.

Látogatócsoport

13:30
13:30 - 15:00: EU tábor nyertesek

2010.
SZE.
28.

Meghallgatás

15:00
15:00 - 18:30: Állampolgári jogok, bel- és igazságügy Bizottság
Ügyrend

2010. szeptember 28.

15.00 - 15.20        Megnyitó és bevezető

15.00 - 15.10        Megnyitó és bevezető: Roberta ANGELILLI asszony, a LIBE előadója

15.10 - 15.15        Petra KAMMEREVERT asszony, a Kulturális és Oktatási Bizottság (CULT) véleményének előadója

15.15 - 15.20        Marina YANNAKOUDAKIS asszony, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (FEMM) véleményének előadója

15.20 - 16.30        I. RÉSZ: UNIÓS INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEK

15.20 - 15.30        Maria ÅSENIUS asszony, Cecilia Malmström biztos kabinetfőnöke, European Commission

15.30 - 15.40        az Európai Unió Tanácsa

15.40 - 15.50        Madi SHARMA asszony, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

15.50 - 16.00        Morten KJAERUM úr, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének igazgatója

16.00 - 16.10        Giovanni BUTTARELLI úr, európai adatvédelmi biztos

16.10 - 16.30        Kérdések és válaszok az európai parlamenti képviselők bevonásával

16.30 - 17.20  II. RÉSZ: A BÜNTETÕJOGI SZERVEK NÉZÕPONTJA ÉS TAPASZTALATA

16.30 - 16.40        Ola LAURELL úr, az Eurojust svéd tagja, az Eurojust gyermekvédelmi ügyekért felelős összekötője

16.40 - 16.50        Troels OERTING úr, az Europol igazgatóhelyettese

16.50 - 17.20                  Kérdések és válaszok az európai parlamenti képviselők bevonásával

17.20 - 18.20         III. RÉSZ – NEMZETKÖZI SZEMSZÖG

17.20-17.30          Najat M’jid MAALLA asszony, az ENSZ gyermekkereskedelem, gyermekprostitúció és gyermekpornográfia elleni küzdelemért felelős különmegbízottja (megerősítendő)

17.30 -17.40         Regina JENSDOTTIR asszony, Európa Tanács, a gyermekjogi politikák osztályának vezetője

17.40 - 17.50        Gordon ALEXANDER úr, az UNICEF Innocenti Kutatóközpontjának igazgatója (megerősítendő)

17.50 - 18.00        Mary BANOTTI asszony, az eltűnt és kizsákmányolt gyermekek nemzetközi központja

18.00 - 18.20                  Kérdések és válaszok az európai parlamenti képviselők bevonásával

18.20 - 18.30                  Az előadó záró megjegyzései.


2010.
SZE.
28.

Látogatócsoport

19:30
19:30 - 21:00: Eu tábor nyertesek

2010.
SZE.
27.

Bizottsági ülés

15:00
15:00 - 18:00: Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
1.        A napirend elfogadása

2.        Az elnök közleményei

2010. szeptember 27., 15.00 – 15.30

Együttes vita
3.        Az Európai Unió és Grúzia közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás
4.        Az Európai Unió és Grúzia közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás

2010. szeptember 27., 15.30–16.30

5.        A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályai (átdolgozás)

2010. szeptember 27., 16.30 – 16.45

6.        Az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak harmadik országok részére történő továbbításával kapcsolatos globális megközelítés

7.        Az EU és az Egyesült Államok közötti megállapodás az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi szállítók általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) részére történő továbbításáról (a 2007. évi PNR-megállapodás)

8.        Az Európai Unió és Ausztrália közötti megállapodás az Európai Unióból származó utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Ausztrál Vámszolgálat részére történő továbbításáról

9.        Az Európai Unió és Kanada közötti megállapodás az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak továbbításáról és felhasználásáról

10.      TFTP (a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program) – uniós felügyelők kiválasztási eljárása

2010. szeptember 27., 18.00 – 18.30

11.      Koordinátorok ülése