Erdélyi együttműködés a magyar jövőért - Sepsiszentgyörgyön folytatódott az Erdélyi Magyar Civil Konzultáció

2011-12-18

Az RMDSZ családtámogató és gyermekvállalást ösztönző politikájának megvitatásával folytatódott ma Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Magyar Civil Konzultáció. Az RMDSZ Főtitkársága által elindított sorozat részét képező megbeszélésen bemutatták az Együttműködés a magyar jövőért című dokumentumot, amely tulajdonképpen egy cselekvési terv az RMDSZ programjának családtámogató és gyermekvállalást ösztönző célkitűzéseinek megvalósítására.A kerekasztal-beszélgetésen részt vett Kovács Péter főtitkár, Sógor Csaba, az RMDSZ európai parlamenti képviselője ennek moderátora Horváth Anna, az RMDSZ önkormányzatokért felelős főtitkárhelyettese és Tonk Gabriella, a civil konzultáció programfelelőse volt. Õk a Hargita és Kovászna megyei civil szervezetek képviselőivel vitatták meg az előterjesztett dokumentumot, a témához fűződő kérdéseket, felvetéseket.

Kovács Péter itt hangsúlyozta: „A Szövetség a Civil Konzultációval a civil szervezeteket szeretné bevonni a törvényhozási folyamatokba, azokat szeretné megszólítani, akiknek nap mint nap alkalmazniuk kell különböző jogszabályokat, ugyanis sokszor előfordul az, hogy a különböző területeken kidolgozott, elfogadott törvények köszönőviszonyban sincsenek a mindennapi gyakorlattal”. A főtitkár elmondta, fontos az állandó, több síkon történő kommunikáció: a cél az, hogy a Szövetség parlamenti képviselőinek elképzeléseit, kezdeményezéseit átbeszéljük a civil szervezetekkel, ugyanakkor a Parlament, kormány napirendjén szereplő tervezeteket a lehető legrövidebb időn belül elküldjük civil partnereinknek, mondják el észrevételeiket, javaslataikat, hogy azokat próbáljuk beemelni a jogszabály-tervezetekbe. Kovács szerint a csupán néhány hónappal ezelőtt elindított sorozatnak már sikerei is vannak, hiszen az RMDSZ képviselőinek már sikerült a szociális téren tevékenykedő civil szervezetek javaslatait beiktatniuk a szociális kerettörvénybe.

Horváth Anna, a Szövetség önkormányzatokért felelős főtitkárhelyettese ismertette az Együttműködés a magyar jövőért című dokumentumot. Elmondta: ez két pillérre épül.

Az egyik pillérét képezik az önkormányzatok: a Szövetség ezek bevonásával indítja 2012-től kezdődően a helyi költségvetésekből finanszírozott családtámogatási és gyermekvállalást ösztönző programokat. Ilyen a „Családbarát közösségek” önkormányzati program, melynek lényege, hogy az RMDSZ színeiben illetve támogatásával mandátumot nyert önkormányzati tisztségviselők a településfejlesztésben érvényesítik a program kritériumrendszerét. Ugyanakkor a 2012-es helyi költségvetésekbe önálló tételként foglalják be a családtámogató- és gyermekvállalást ösztönző programok támogatását.

A terv másik pillére a kormányzati munka. A Szövetség egy hatékony gyermek- és munkavállalást egyszerre ösztönző kormányzati intézkedés-csomagot dolgoz ki, amelyet a román politikai mezőny főbb szereplői elé terjeszt elfogadás végett. Ilyen intézkedések például a nők munkába való visszakerülésének elősegítése, a gyermeket nevelő anyák részmunkaidős munkavállalásának és a gyermekvállalás adópolitikai ösztönzése, a gyermeket nevelő családok számára fenntartott szociális háló erősítése.

„Ez egy kezdet, kiindulópont: valamennyi civil szervezetnek továbbítjuk a dokumentumot, ezt követően várjuk javaslataikat, felvetéseiket. Számunkra nagyon fontos, hogy minél többen bekapcsolódjanak ebbe a munkába, segítsenek a program kidolgozásában, abban, hogy egy koherens, kivitelezhető csomagot tudjunk összeállítani. Ezt jövő év közepéig szeretnénk előterjeszteni, és bízunk abban, hogy ennek pozitív fogadtatása lesz a román társadalom részéről is, való igény lesz ennek alkalmazására” – hangsúlyozta Horváth Anna.

Tonk Gabriella, a Civil Konzultáció koordinátora vázolta a „Családbarát közösségek” önkormányzati program kritériumrendszerét. Ennek szempontjai: a helyi közösség minél szélesebb körű bevonása a döntéshozatalba, a program megvalósítására előirányozott összeg nagysága a helyi éves költségvetéshez képest, gyermek- és családbarát településfejlesztés érvényesítése (pl. játszóterek kialakítása, korosztályoknak megfelelően, a közlekedés biztonságossá tétele gyermekek számára stb.). További kritérium az oktatás. A Szövetség e téren fontosnak tartja többek között a 3 hónap - 3 év közötti gyermekek nappali gondozásának biztosítását az anyák munkavállalásának elősegítésére, az iskolaköteles korú gyerekek minél nagyobb arányú beiskolázottságának biztosítását, az iskolaelhagyást megelőző tevékenységek, speciális igényű gyermekek oktatását mozgássérült gyermekek közlekedésének megkönnyítését. A program további lényeges szempontjai az egészségügy és a szociális ellátás: a gyermekbarát szülészet, kórház, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés megkönnyítése, illetve a rászoruló gyermekek szociális juttatásokban való részesítése, gyermekbántalmazás megelőzését célzó tevékenységek, a külföldön dolgozó szülők otthon maradt gyermekeinek a gondozására irányuló tevékenységek. A „Családbarát közösségek” kritériumrendszerének részét képezik természetesen a szabadidős tevékenységek, a kulturális és sportprogramok, így a gyermekklubok, játszóházak működtetése, kirándulások, csereprogramok támogatása, speciális igényű gyermekek részvételének biztosítása ezekben a programokban stb., kulturális klubok működtetésének támogatása, bábszínház programok, színházi gyermekelőadások szervezése, családi sportprogramok szervezése. A kritériumok rendszerének záró pontja a szülők és a tágabb család támogatása a gyermeknevelési feladatokban. Tonk Gabriella ide sorolta például az alacsony jövedelmű családok iskoláztatási, óvodai költségeinek támogatását, az iskolabuszok működtetését óvodába és iskolába járó gyermekek számára vagy a gyermeket nevelő családok lakáshoz jutásának kiemelt támogatása (bérlakás kiutalások, államilag támogatott lakásvásárlási, -építési programok stb.). Ezek közül néhány az önkormányzatok hatáskörébe tartozó intézkedések, mások esetében az önkormányzatnak kezdeményező és partneri szerepe van. (A kritériumrendszer megtalálható az rmdsz.ro oldalon.)

Sógor Csaba fontosnak tartja a pozitív példák összegyűjtését és adaptálását. Véleménye szerint, ha csak néhány településen honosítanak meg különböző családbarát jellegű kezdeményezéseket, ezeknek ösztönző hatása lehet, maguk után vonhatják hasonló jellegű próbálkozások beindítását más településeken is. A Szövetség EP képviselője kiemelte a kis helyi közösségek fontosságát is, mint mondta a változó politikai körülmények között az összetartó kis közösségek és a civil szféra folytonosságot, biztonságot nyújtanak.

Tonk Gabriella bejelentette, hogy elindult a Civil Konzultáció internetes oldala: a civilkonzultacio.ro. Itt bárki, bármilyen civil szervezet regisztrálhat, az oldal teret kíván biztosítani a párbeszédnek, az építő jellegű vitának, az aktuális törvénykezdeményezésekhez megfogalmazott javaslatoknak, véleményeknek. A program koordinátora elmondta azt is, hogy jövő év február-májusa között karavánt szervez, amelynek során tájékoztatjuk az önkormányzatokat és ösztönözzük a programban való részvételüket. Hozzátette: az RMDSZ jövő évtől kezdődően évente, a Család Nemzetközi Világnapja alkalmából megítéli a „Családbarát közösségek” díjat: ebben azok az önkormányzatok részesülnek, amelyek nem csupán elméletben vagy a törvények minimális szintű teljesítésével, hanem ezen túlmenően is támogatják a gyermeket nevelő családokat.

rmdsz.ro