Európai politika és kereszténység a XXI.században

2011-03-06

Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő 2011. március 5-én a székelyudvarhelyi Református Diákotthon meghívottjaként Európai politika és kereszténység a XXI.században címmel tartott előadást.


A székelyudvarhelyi Református Diákotthon húsz évvel ezelőtt alakult, azzal a céllal, hogy vidéki fiatalok számára bentlakást, kiegészítő oktatást, ösztöndíjakat, de leginkább keresztyén nevelést biztosítson. A diákotthonban jelenleg 62 általános-, illetve középiskolás fiatal lakik.

Az erdélyi magyar képviselő a bentlakásban megtartott előadásában a keresztény értékrend szerinti politizálásról, a kereszténydemokráciáról szólt hangsúlyosabban. Mindemellett rövid ismertetőt tartott az Európai Unió működéséről, valamint munkaprogramjának bemutatása révén a fiatal diákok betekintést nyerhettek az európai parlamenti képviselői tevékenységbe.

-Keresztény értékek mentén politizálni annyit jelent, mint szolgálni a közösséget azokkal az eszközökkel, amelyeknek a birtokában vagyunk. Az emberre és a természetre úgy kell tekintenünk, mint Isten teremtményeire, ezért az örökkévalóságban és nem mandátumokban gondolkodunk. A keresztény ember a nyílt, őszinte párbeszéd híve és nem alapoz a véletlenekre, hanem tudja, hogy az életben mindennek, így egyéni és közösségi életének is rendeltetése van. Minden döntésünkkel támogatnunk kell a társadalmat, a közösség biztonságát, jólétét és szabadságát - hansúlyozta Sógor Csaba, aki példaként elmondta, keresztény értékrendű döntéshozatal az is, amikor az Európai Unió nem szögesdróttal védekezik a harmadik világból érkező menekültekkel szemben, hanem biztonságpolitikai okokból, életminőségük javítását szorgalmazza.

Az EP-képviselő kiemelte: belső értékeinkben kell kereszténynek lennünk és keresztény szellemben élnünk. Ma Európában egy szekuláris világgal szemben, majd idővel egy kevésbé toleráns muzulmán hitvallású közegben kell megfogalmaznunk a keresztény világ értékeit.

Sógor Csaba utalt arra, hogy míg az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya a tízparancsolatra épül, addig az Európai Uniós tagállamok többségének alkotmánya a francia forradalom vívmányaira, a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméire alapoz

–A tízparancsolat az alapvető emberi jogokról és normákról szól, olyan morális értékekről, amelyek a keresztény emberben anélkül is fellelhetők, hogy azt kötelezően jogszabály rögzítené – fejtette ki a képviselő.