Nyertes az a közösség, amely hozzáértő vezetőt választ - Sógor Csaba európai parlamenti képviselőjelölt Temes megyében

2007-11-08

“A magam és az RMDSZ nevében is köszönöm azt a támogatást, amelyet önök a választásokon a Szövetségnek nyújtottak, és amelynek tulajdoníthatóan a városnak magyar polgármestere van. Az önök voksa azt is bizonyítja, hogy vannak felelősen szavazó közösségek, amelyek a nemzetiségtől független szaktudásnak szavaznak bizalmat” - mondta Sógor Csaba.


Az RMDSZ EP-listájának második helyezettje Zsombolyán, abban a szerb és magyar határ mentén fekvő kisvárosban járt, ahol a magyarság számaránya alig 14,8%-os, a román lakosság pedig tömegesen az RMDSZ jelöltjének szavazott bizalmat az eddigi választásokon.

A zsombolyai lakossági találkozón a polgármester bemutatta a szépen fejlődő, svábok alapította és románok, magyarok, svábok és szerbek lakta városát, amelytől nem idegen az uniós pályázás. Az RMDSZ zsombolyai fórumára egyaránt eljöttek magyarok és románok. Egy érdeklődő azt kérdezte Sógor Csabától, hogyan képzeli el Románia külhoni népszerűsítését. „A külhoni arculatépítésünk első és legfontosabb feltétele az, hogy szakemberek segítségével történjen. Én például a hazai szociális, esélyegyenlőségi, vallásügyi és oktatási kérdésekben vagyok jártas. Bizonyára lesz majd alkalmuk találkozni Frunda György és Winkler Gyula kollégámmal is, akik a jog illetve gazdaság területen szakemberek. Egy ember nem érthet mindenhez. S az európai népszerűsítésben az is fontos, hogy mindenki hozzájáruljon szaktudásával az összkép kialakításához. Ez hitelesebb” - mondta a szenátor, akinél a továbbiakban arról is érdeklődtek, együttműködik-e majd az Európai Néppártban lévő román pártok politikusaival. „Mi azt tekintjük jónak, ami a magyar közösség számára jó. S ami a magyarságnak jó, az minden bizonnyal Romániának is előnyére válik. Természetesnek tekintem azt , hogy néppártbeli román kollégáimmal is együttműködjek, amikor közös érdekeinkről van szó. Jelenleg a szenátusban román kollégáimmal közösen terjesztettük elő, hogy pünkösd második napja is ünnep legyen itthon. Közösen kidolgozott törvénytervezeteink is vannak. Az együttműködés elkerülhetetlen, szükséges” - válaszolta Sógor Csaba, aki zsombolyai látogatás előtt Temesváron találkozott a magyar és román újságírókkal.

A temesvári újságírók azt kérdezték Sógor Csabáról, hogyan vélekedik arról, hogy az európai alkotmányból hiányzik a kereszténység fogalom, hogyan képzeli el az európai néppárti román-romániai magyar együttműködést, és arról is érdeklődtek, az RMDSZ EP-listája második helyezettje hitelesebben képviselné-e a keresztény értékeket, mint a független jelölt?

„A kereszténységet nem kell a homlokunkra írnunk, hanem úgy kell éreznünk és gondolkodnunk. Nem arról kell beszélnünk elsősorban, miért nincs benne az Alkotmányban a kereszténység fogalma, hanem arról, miért nem járnak az európai emberek a templomba, miért nem érzik ennek szükségét? És vajon nem a lelkész-e, a vallási elöljáró a hibás azért, mert nem tudja a hívőket visszahozni a gyülekezetbe?” - hangsúlyozta Sógor Csaba az EU alapokmányából hiányzó fogalomról.

„Az RMDSZ az érdekképviselet szempontból egy nagyon sokszínű szervezet, amely nemcsak a néppárti frakcióval fog tudni eredményesen együttműködni, hanem az Európai Parlament valamennyi politikai irányzatának képviselőivel. RMDSZ-es politikusként társadalmi és esélyegyenlőségi kérdésekben magam is szociáldemokrata vagyok, a gazdaságiakban liberális, a kulturális, oktatási és vallásügyi problémákban pedig kereszténydemokrata nézeteket vallok” - válaszolta az EP-ben való politikai együttműködés lehetőségeiről Sógor Csaba.

„Keresztény politikusként és lelkészként úgy lehetek hiteles, ha a parlamentben nem tartok prédikációt, a templomban pedig nem mondok politikai beszédet. Ezt a kettőt eddig is igyekeztem szétválasztani, és ezután is erre fogok törekedni” - szögezte le Sógor Csaba a harmadik újságírói kérdésre.