2011-es Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj

2010-11-09

Lehet pályázni az "Európai Ifjúsági Károly-díjra", amelyet minden évben az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Károly-díj Alapítvány közösen ítél oda 16 és 30 év közötti fiataloknak.


Az "Európai Ifjúsági Károly-díj" célja az európai tudatosság fejlesztése a fiatalok körében, illetve a fiatalok bevonása az európai integrációba. A díjat fiatalok olyan projektjeinek ítélik oda, amelyek elősegítik a kölcsönös megértést, a közös európai azonosságtudat kialakulását és gyakorlati példát mutatnak európaiak közösségként való együttélésére.

A verseny témája

Az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Károly-díj Alapítvány a tagállamok fiatalsága számára az EU fejlődéséről, az integrációról és az európai identitás kérdéseiről szóló versenyt hirdet.

Az Európai Ifjúsági Károly-díjat olyan projektek nyerhetik el, amelyek

* elősegítik az európai és nemzetközi megértést,
* előmozdítják a közös európai azonosságtudat és integráció kialakulását,
* mintaként szolgálnak az Európában élő fiatalok számára, és gyakorlati példát mutatnak európaiak egy közösségként való együttélésére.

Pályázni lehet különböző, európai dimenziójú ifjúsági rendezvények, diákcserék szervezésével vagy internetes projektekkel.

Részvételi feltételek

A versenyen 16-30 éves fiatalok vehetnek részt.
A résztvevők az Európai Unió 27 tagállama valamelyikének állampolgárai vagy valamelyik tagállamban állandó lakóhellyel rendelkeznek.

Csoportos vagy egyéni részvétel is lehetséges; csoportos jelentkezés vagy nemzetközi projektek esetén a projektet csak egy országban lehet benyújtani.
A jelentkezések az Európai Unió bármelyik hivatalos nyelvén beadhatók.

A versenyre olyan projekteket lehet benevezni, amelyek már elkezdődtek és
a) a jelenlegi jelentkezési határidőt megelőző naptári évben (12 hónap) fejeződtek be, vagy
b) még tartanak.

A jelentkezéseknek tartalmazniuk kell az alábbi információkat:

* a projekt címe
* a jelentkező vezetékneve, keresztneve vagy a szervezet neve (szükség szerint)
* nemzetisége
* születési dátuma
* kapcsolattartási cím
* e-mail címe
* telefonszáma (mobiltelefon és/vagy vonalas telefon)
* internetes oldal (szükség szerint)
* a projekt teljes körű bemutatása
* (1-3 oldalas) összefoglalás angolul, franciául vagy németül
* uniós támogatásról szóló nyilatkozat

A résztvevőknek meg kell tartaniuk a beadott anyagok másolatát, mivel a zsűri a benyújtott dokumentumokat adott esetben nem juttatja vissza.

A részvételt kizáró körülmények

Az alábbi projektek nem nevezhetők be a versenyre:

* az európai intézményekben, illetve a Nemzetközi Károly-díj Alapítványnál dolgozó személyek által benyújtott projektek;
* egyetemi szakdolgozatok és kiadványok;
* az uniós intézményektől 50%-nál nagyobb arányú támogatásban részesülő projektek, kivéve, ha ez a támogatás csak a projekt elindulását fedezi, vagy ha egy program olyan aktuális kiadásaihoz szükséges, mint a résztvevők költségei, miközben a projekt előkészítése, végrehajtása és értékelése önkéntes alapon működik;
* olyan projektek, amelyek valamelyik európai intézménytől már kaptak díjat. Ezek közé tartozik az Európai Ifjúsági Károly-díjért megrendezett korábbi versenyek végső 3 helyezettje is;
* a hiányos jelentkezési dokumentációval vagy több részletben benyújtott projektek.

Értékelési szempontok

A projekteket az alábbi szempontok alapján értékelik:

* teljesíteniük kell a verseny által kitűzött alábbi célokat: elősegítik az európai és nemzetközi megértést; előmozdítják a közös európai azonosságtudat kialakulását és gyakorlati példát mutatnak európaiak egy közösségként való együttélésére;
* elsőbbséget élveznek a több tagállamot képviselő fiatalok közös projektjei;
* külön figyelmet kapnak az önkéntes alapon megvalósított projektek.

A nyertesek kiválasztása

Az Európai Ifjúsági Károly-díjért folyó verseny győztesét kétlépcsős eljárásban választják ki.
Először: 2011. március 11-ig mind a 27 tagállamban a legalább két európai parlamenti képviselőből és az ifjúsági szervezetek egy képviselőjéből álló nemzeti zsűri kiválasztja a nemzeti győztest.
Ezután: a három európai parlamenti képviselőből, a parlament elnökéből, az aacheni Nemzetközi Károly-díj Alapítvány négy képviselőjéből álló zsűri 2011. április 14-ig kiválasztja a nemzeti zsűrik által benyújtott 27 projekt közül a győztest.

Az európai zsűri döntése végleges. A zsűri fenntartja magának a jogot minden olyan nevezés elutasítására, amely nem felel meg a versenykiírás feltételeinek.

A díj

A legjobb projekt díja 5000 euró, a második helyezetté 3000 euró, a harmadik helyezetté 2000 euró.
A nemzeti szinten kiválasztott 27 projekt képviselői meghívást kapnak az Aachenben 2011. május 31-én tartandó díjkiosztó ünnepségre.
A három legjobb projektnek járó díjat az Európai Parlament elnöke és az aacheni Nemzetközi Károly-díj Alapítvány képviselője adja át.

A díjjal együtt a győztesek meghívást kapnak az Európai Parlament meglátogatására (Brüsszelben vagy Strasbourgban).

Szerzői jogok

Az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Károly-díj Alapítvány fenntartja magának a jogot a benyújtott anyagok prezentációkon és a médiában való felhasználására, illetve promóciós célú sokszorosítására.

Felelősség

A szervezők nem vonhatók felelősségre, ha előre nem látható körülmények miatt a verseny visszavonására, elhalasztására vagy módosítására kerül sor, sem a jelentkezési anyagok szállítás közben bekövetkező ellopásáért, elvesztéséért, késéséért vagy megrongálódásáért.

A szabályok elfogadása

A versenyen való részvétel egyben ezen szabályok teljes mértékű elfogadását jelenti.

Jelentkezési határidő

A jelentkezési határidő 2011. január 23. A jelentkezési lapok az Európai Charlemagne Ifjúsági Díj (www.charlemagnezouthprize.com) az Európai Parlament nemzeti tájékoztatási irodáinak honlapjain érhetők el.
Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon a nemzeti tájékoztatási irodákhoz.

További hasznos információ: http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/hu/introduction.html