Keresztszülő programot indít a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium

2009-12-22

A nagyenyedi oktatás évszázados hagyományának szerves része gondoskodni a rászoruló diákok anyagi támogatásáról. E hagyomány jegyében született újabb kezdeményezés a Keresztszülő program, melyen keresztül az adakozók egy általuk kiválasztott bennlakó diák tanulmányi költségeihez járulnak hozzá.


A program lehetőséget nyújt arra is, hogy a keresztszülők és a diákok között személyes kapcsolat alakuljon ki. Ezáltal a támogatás túlmutat a pusztán anyagi kereteken, mert a keresztszülő aktív részt vállalhat a diák tanulmányi fejlődésében. A szervezők 2010. április 30.-ig várják az adakozók jelentkezését, a program a tervek szerint a 2010-2011-es tanévben indul.

Szőcs Ildikó,  a kollégium és a Keresztszülő program szerepéről így nyilatkozott: „A Bethlen Gábor Kollégium jövője abban rejlik, hogy minél több bentlakó diákja révén színfoltja és szigete legyen a szórványnak. Ha a Bethlen Kollégium megmarad, és tehetséggondozással  foglalkozik, akkor a kollégium körüli szórványmagyarság is megmarad, és továbbra is büszke lehet hovatartozására. A Keresztszülő program ezen célkitűzések megvalósításában nyújt segítséget; általa a támogatók közvetetten a tanintézmény fennmaradásához és fejlődéséhez is hozzájárulnak. ”

A “keresztszülők” névsorában kiemelt helyet foglal el Sógor Csaba európai parlamenti képviselő neve. Elmondása szerint azért vállalta a „keresztapaságot”, mert rendkívül fontosnak tartja odafigyelni legfontosabb tőkénkre, a tudásra, melyet az anyanyelvi oktatás tud áthagyományozni a következő generációk számára. “Az önkéntesség és az adakozás szerves részei az európai életformának, olyan elemek, melyek jelentősen hozzájárultak a nyugati kultúra fejlődéséhez. Támogatnunk kell az effajta kezdeményezéseket, hogy keresztényi példát mutassunk, és többeket is hasonló cselekedetre ösztönözzünk” – nyilatkozta a képviselő.