Sógor Csabának adományozta a Kari Tanács Tiszteletbeli Tagja címet a Sapientia Kolozsvári Kara

2017-09-19

A Kari Tanács Tiszteletbeli Tagja címet adományozta Sógor Csabának a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara. Az RMDSZ-es európai parlamenti képviselő évek óta ösztöndíjjal, európai parlamenti gyakornoki lehetőséggel és brüsszeli tanulmányutak biztosításával igyekszik támogatni az egyetem diákjainak előmenetelét.A Sapientia EMTE Kolozsvári Kara szeptember 19-én, kedden tartotta tanévnyitó ünnepségét. Az intézmény négy alapképzési, és az ezekre épülő négy mesterképzési szakán 100 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait az idei tanévben. Az évnyitó eseményen tisztelettel emlékeztek Szilágyi Pálra, az intézmény egykori rektorára, valamint átadták a Kari Tanács Tiszteletbeli Tagja címet is. Az egyetem történetében második alkalommal adományozták oda ezt a díjat, ez alkalommal Sógor Csaba részére.

A kari szabályozás értelmében a „Kari Tanács Tiszteletbeli Tagja cím adományozható annak a romániai vagy külföldi, nem felsőoktatási intézményben dolgozó személynek, aki szervezési, tudományos vagy művészeti munkásságával, anyagi vagy erkölcsi támogatásával, adományokkal, tárgyi eszközök átadásával a Kar érdekében jelentős tevékenységet fejtett ki, kiemelkedően segíti a Karon az oktatás, a tudományos kutatás fejlesztését, színvonalának emelését, a hallgatói életfeltételek javítását.”

Dr. Szenkovics Dezső dékán-helyettes méltatásában összefoglalta Sógor Csaba szakmai pályafutásának legfontosabb állomásait, majd úgy fogalmazott: „mai kitüntetettünk a cím odaítéléséről szóló kitételeket mondhatni túlteljesítette több vonatkozásban is. Rögtön a legelején azt kell kiemelnem, hogy a díjazott, amikor a palástot egy időre politikusi öltönyre és nyakkendőre cserélte, akkor tulajdonképpen úgy döntött, hogy életét és munkáját egy, a csíkcsicsói református közösségnél nagyobb közösség, az erdélyi magyarság szolgálatába állítja.
Sógor Csaba, RMDSZ-es európai parlamenti képviselő köszönetet mondott az elismerésért és úgy fogalmazott: feladatának érzi, hogy képviselői munkája során „tanár” is legyen, így járuljon hozzá az erdélyi magyar fiatalok szakmai ismereteinek bővítéséhez.

Az RMDSZ-es európai parlamenti képviselő Gábor Dénes feltaláló fél évszázaddal ezelőtt írt mondatait idézte, amely szerint a mai kornak várhatóan három nagy kihívással kell megküzdenie: a nukleáris pusztítások és a túlnépesedés veszélyeivel, valamint a szabadidőből fakadó unalom következményeivel. „Ez az intézmény és ez a város biztosan nem engedi majd, hogy unatkozzatok. Szellemi és közösségi fejlődésetek itt egyaránt biztosított” – hangsúlyozta. A tanévnyitó alkalmából pedig útravalóként úgy fogalmazott: „ebben a kevésbé nyugodt világban azt kívánom mindnyájunknak, hogy maradjunk higgadt, józan és mérsékelt emberek.”