Légy Te is Sógor Csaba gyakornoka az Európai Parlamentben!

2016-08-12

A korábbi évekhez hasonlóan Sógor Csaba idén is meghirdeti gyakornoki programját. Az egyetemistákat és fiatal szakembereket célzó program lényege, hogy a nyertes pályázók körülbelül egy hónapot tölthetnek el az RMDSZ-es képviselő európai parlamenti kabinetjeiben (kb. 3 hét Brüsszel, 1 hét Strasbourg), melynek során gyakornoki feladatok elvégzésével betekintést nyerhetnek az erdélyi képviselő tevékenységébe.


Sógor Csaba 2008 óta minden évben fogad gyakornokokat Erdélyből. Az egyhónapos fizetett gyakornoki munkára 20-35 év közöttiek pályázhatnak, kizárólag olyan személyek, akik még nem vettek részt az Európai Parlament egyetlen gyakornoki programján sem. Nem csupán egyetemi oklevéllel rendelkezők pályázhatnak, hanem azok az egyetemisták is, akiknek folyamatban vannak a felsőfokú tanulmányaik és legalább két befejezett egyetemi év áll mögöttük.  Az sem kizárólagos feltétel, hogy a pályázó folyamatban lévő tanulmányai, esetleg már befejezett felsőfokú végzettsége a közigazgatáshoz, politikatudományokhoz vagy nemzetközi kapcsolatokhoz illeszkedjen. Végzettségtől függetlenül bárki eséllyel pályázhat, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik az Európai Unió és az Európai Parlament működéséről, valamint jól eligazodik az aktuális közéleti és politikai témák között.

Jelentkezni 2016. október 1-ig lehet. A kért pályázati anyagok beküldését követően a pályázók részt vesznek egy írásbeli tesztvizsgán, ahol általános ismereteket, illetve nyelvi kompetenciákat mérő feladatokat is teljesíteniük kell. A legeredményesebb vizsgázók október utolsó hétvégéjén egy közös táborban is részt vesznek, ahol szimulációs feladatok segítik a személyes kompetenciák felmérését, ugyanakkor egyfajta képzést, tanulási lehetőséget is nyújtanak a résztvevők számára. A Gyakornoki Tábort követően novemberben áll majd össze a 10 sikeresen pályázó személy névsora, akik 2017-ben kb. egy hónapon át lehetnek Sógor Csaba gyakornokai Brüsszelben és Strasbourgban.


GYAKORNOKI PROGRAM 2017
Pályázati feltételek
 
A gyakornoki programot meghirdeti:
SÓGOR Csaba, európai parlamenti képviselő
RMDSZ, EPP Képviselőcsoport
 
Kiknek szól a program?
A kiírás a magyar nyelvet anyanyelvi szinten beszélő romániai fiatalokat célozza.

Hányan nyerhetnek gyakornokságot?
Összesen 10 nyertes pályázó lesz.
 
Hogyan épül fel a program?
A pályázati anyag alapján elfogadott jelentkezőknek szakmai ismereteiket és nyelvtudásukat egy írásbeli teszt során kell bizonyítaniuk, melynek időpontjáról és helyszínéről a jelentkezési határidő lezárta után e-mailben kapnak tájékoztatást. Az írásbeli teszten legjobb eredményt elérő jelentkezők október utolsó hétvégéjén részt vesznek egy közös gyakornoki táborban, ahol majd eldől a végső sorrend. 
A sikeresen pályázók külön-külön kb. egy hónapos gyakornokságot végeznek az Európai Parlamentben, 2017 januárja és decembere között (augusztus kivételével). A pontos gyakornoki periódusok az Európai Parlament 2017-es munkanaptára alapján alakulnak ki. A leendő gyakornokok kiutazása egyeztetett beosztás szerint történik, viszont a bejutás sorrendje meghatározza a választható gyakornoki hónapokat. 

Kik pályázhatnak? 
- a magyar nyelvet anyanyelvi szinten beszélő romániai fiatalok
- 20 – 35 év közöttiek (a pályázó a gyakornoki munka megkezdéséig nem töltheti be a 35. életévét)
- Felsőfokú végzettségű fiatalok vagy felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók, akik legalább két befejezett egyetemi évvel rendelkeznek  
- azok, akik megfelelő idegen nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. Akik a román nyelv ismerete mellett az Európai Parlament valamely munkanyelvét – az angolt, a németet, vagy a franciát – legalább középfokon beszélik.
- azok, akik felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkeznek 
- azok, akiknek nem okoz nehézséget a csapatmunka és a nemzetközi környezethez való alkalmazkodás 
 
Milyen dokumentumokat kell leadni a jelentkezéshez?
-  fényképes szakmai önéletrajz (életkor, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím megjelölésével) 
-  diplomamásolat vagy hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum
- idegennyelvtudást igazoló dokumentumok  (A nyelvi kompetenciákról bármilyen írásos igazolást elfogadunk pl. egyetemen tanult nyelvekről szóló igazolás, idegen nyelven végzett egyetemi tanulmányokról szóló igazolás, nyelvvizsga diplomák, stb.)
- motivációs levél maximum egy oldal terjedelemben, melyből kitűnik, hogy a pályázó miért szeretne gyakorlatra jelentkezni, milyen elképzelései vannak a gyakorlattal kapcsolatban, ill. miképpen illeszkedik a program a jövőbeni terveihez 
-  két ajánlólevél: egy felsőoktatási intézménytől vagy munkahelyről 
                          egy közéleti személyiségtől/civil vagy politikai szervezettől, egyháztól
*az ajánlóleveleket magyar, román vagy angol nyelven kérjük benyújtani, minden esetben megfelelően szignózva és pecsételve.

Támogatás: 
A nyertes pályázók a gyakornoki munkát befejezően anyagi támogatásban részesülnek, amely összeg hozzávetőlegesen fedezi a kiutazásukat, a szállásköltségüket és a napi étkezéseiket. 

Pályázatok leadása:
A jelentkezéseket a kért dokumentumok elektronikus másolataival együtt a csaba.sogor@gmail.com címre kérjük elküldeni 2016. október 1-ig.

Megjegyzés: 
A Gyakornoki programra olyan pályázók jelentkezhetnek, akik még nem vettek részt szakmai gyakorlaton az Európai Parlamentben.

További információk:
E-mail: csaba.sogor@gmail.com
Tel: +4 0723 633 840 (Parajdi Andrea)