Sógor Csaba Temesváron tartott sajtótájékoztatót

2012-11-23

Az Európai Unió elvárja Romániától, hogy működőképes területi egységeket hozzon létre -Temesváron tartott sajtótájékoztatót Sógor Csaba európai parlamenti képviselő.Románia regionális átszervezésének szükségességét hangsúlyozták Sógor Csaba, az RMDSZ európai parlamenti képviselője, Halász Ferenc, az RMDSZ Temes megyei elnöke, képviselőjelöltje és Molnár Zsolt Temesvár 2-es körzetében induló képviselőjelölt november 23-én délelőtt, Temesváron tartott sajtótájékoztatón.

„ 2013-ban kiemelt prioritásaink között kell szerepeljen, az ország régiókra történő felosztása ahhoz, hogy az elkövetkező időszakban Románia egy hatékonyan működő rendszer keretében növelje az Európai Unió pénzalapjaiból lehívott összegeket, ezért az újonnan létrehozott adminisztratív területi egységeknek jól meghatározott szerepkörökkel ellátott, működőképes régióknak kell lenniük” - részletezte az ország régióátszervezésére vonatkozó prioritásokat Sógor. Továbbá elmondta, hogy Románia 10 százalékát tudta lehívni az Európai Uniós alapoknak és több ágazati operatív programot függesztettek fel különféle rendellenességek miatt. Az EP képviselő úgy véli, hogy a felfüggesztések valamint az uniós támogatások lehívásának kis aránya, Romániában legfőképpen az országos központi intézményrendszerek decentralizációjának hiányának tudható be. „ Az Európai Unió nem fog beavatkozni az ország régió-felosztási folyamatába, viszont elvárja Romániától, hogy működőképes területi egységeket hozzon létre, amelyek megkönnyítik az uniós támogatási ügymenetet ” - nyilatkozta Sógor Csaba, az RMDSZ európai parlamenti képviselője.

Halász Ferenc, az RMDSZ Temes megyei elnöke és képviselőjelöltje az ország régióátszervezéséről szóló elképzelések mentén elmondta, hogy aktualitást nyer a Bánság autonómiájának kérdése. Az RMDSZ által benyújtott regionalizációs tervben Arad, Temes és Krassó - Szörény megyék egy régiót alkotnak. „Az újjászervezést a történelmi régiók mentén kell megvalósítanunk és magasabb fokú önrendelkezést kell biztosítanunk a bánságiaknak”- hangsúlyozta a megyei RMDSZ elnök, majd emlékeztetett arra, hogy az RMDSZ elsőként nyújtotta be Románia területi átszervezésére vonatkozó tervét, de a jelenlegi központi vezetés nem tekintette prioritásnak a terv megvitatását.

Molnár Zsolt, Temesvár 2-es egyéni választókörzetében, az RMDSZ színeiben induló képviselőjelölt kiemelte: „2013-ban fontos döntéseket kell, meghozzanak a december 9-én megválasztott képviselők, a bánsági magyaroknak idén lehetőségük adódik arra, hogy egy Temes megyei képviselőt delegáljanak a Román Parlamentbe, hogy jelen legyenek ott ahol a kulcsfontosságú határozatok születnek a jövőről ” – nyomatékosította Molnár a parlamenti választásokon való részvétel fontosságát.