Pályázat: Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása

2012-08-25Támogatás formája: 100 %-os vissza nem térítendő támogatás

Támogatási összeg: 20-50 M Ft (100%)

Támogatás célja

A konstrukció alapvető célja elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba, a felsőfokú szakképesítés megszerzéséhez vezető út megerősítése.

Pályázók köre

Az alábbi nevelési-oktatási intézmények, valamint fenntartóik – többek között helyi, helyi nemzetiségi, ill. országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szervek, valamint önkormányzatok jogi személyiségű társulásai - pályázhatnak:
 • szakiskola;
 • gimnázium, szakközépiskola; diákotthon és kollégium, valamint
 • többcélú intézmény közül az alábbiak:
 • egységes iskola vagy összetett iskola,
 • közös igazgatású közoktatási intézmény.
Az „A” konstrukció keretében nem pályázhatnak azon intézmények, szervezetek, amelyek székhelye hátrányos és leghátrányosabb helyzetű kistérségben található.

A „B” konstrukció keretében kizárólag azon intézmények, szervezetek pályázhatnak, amelyeknek székhelye hátrányos helyzetű kistérségben található.
 
Támogatható tevékenységek köre

Főbb támogatható tevékenységek:
 • pedagógus továbbképzés (max 120 óra/fő);
 • tanulóbarát környezet kialakítása
 • a tantárgyi fejlesztéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (például: könyv, lexikon, szótár, nyelvtudás megerősítéséhez szükséges szoftver, tantárgyi ismereteket bővítő CD/DVD);
 • a projekt megvalósításához szükséges taneszközök, tankönyvek, képességfejlesztő, szemléltető eszközök beszerzése;
 • alapkészség-fejlesztés, tantárgyi fejlesztés;
 • részképesség, kompetencia-fejlesztés, egyéni fejlesztési tervek készítése;
 • magántanulók fejlesztése, hagyományos tanulási formába történő visszavezetésének elősegítése, szorgalmazása;
 • a nyelvvizsga megszerzéséhez kapcsolódó költségek (nyelvvizsgadíj, utazási költségek)
 • felsőoktatási felvételi vizsgára való felkészítés és jelentkezés költségei a 12-13 évfolyamos tanulók estében;
 • közösség- és kapcsolatépítő tevékenységek, valamint tanulási motivációt erősítő tevékenységek támogatása.
Kapcsolat

Dr. Szabó Magdolna, Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség, +36 20 237 4357
Dr. Ézsi Robin, InnoConsult Group Hungary Kft., +36 20 527 2676, robin.ezsi@innoconsult.hu