Tevékenység / Három éve az Európai parlamentben


Beszámoló
Sógor Csaba európai parlamenti képviselő tevékenységéről
2007 dec. - 2011. jan.

       2007 óta képviselem az RMDSZ színeiben az erdélyi magyarság érdekeit az Európai Parlamentben (EP). A 2009-es választásokon a Magyar Összefogás listájának sikeres szereplése révén újabb, ezúttal ötéves mandátumot szereztem.

Plenáris üléseken való tevékenység

       Az EP plenáris ülésein – melyeken maradéktalanul részt vettem – napirend előtti, sürgősségi és tematikus vitákban 93 alkalommal szólaltam fel, kiemelten az őshonos nemzeti kisebbségek jogait érintő ügyekben, ám szociális, környezetvédelmi és kohéziós politikát érintő kérdésekben is. Többször felhívtam a figyelmet a szlovák államnyelvtörvény módosításával kialakult helyzet tarthatatlanságára, az alapjogokat sértő szabályozás diszkriminatív jellegére.
       Kilenc írásbeli vagy szóbeli választ igénylő kérdést tettem fel az Európai Bizottság vagy a Tanács számára, köztük a „2010. Európai Év Újságírója” díj kapcsán a nemzeti kisebbségek nyelvén beérkezett pályázatok egyenlő elbírálása felől érdeklődtem. 2010 végén a verseny romániai díjazottja magyar nyelvű pályamunkával aratott sikert. Egy másik kérdésben azt tudakoltam, hogy mikor szándékozik az Európai Unió megindítani a regionális és kisebbségi nyelvek európai chartája és a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény aláírásához és ratifikálásához szükséges eljárást?
22 állásfoglalási indítványt támogattam aláírásommal, köztük a Duna-régióra vonatkozó európai stratégiáról szólót.
      A romániai magyar kisebbség helyzetéről, illetve a szlovák államnyelvtörvénnyel kapcsolatban tájékoztató levelet írtam José Manuel Barroso EB-elnöknek, illetve Jacques Barrot alelnöknek.

Szakbizottsági munka

        Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságban (LIBE) a Néppárt részéről helyettes-koordinátori tisztséget töltök be. Ez a szakbizottság foglalkozik a bel- és igazságügyi kérdésekkel, így Románia és Bulgária schengeni övezethez való csatlakozását is itt tárgyaljuk.
       Jelentésemet, melyet az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) részére készítettem az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásról szóló megállapodásnak az Európai Unió és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság közötti megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról, az EP plénuma elfogadta.
      Véleménytervezetet készítettem az Európai Unió nyelvi sokszínűségével foglalkozó, hosszú távú stratégiáról, melynek célja ösztönözni a szomszédos régióban vagy országban élők nyelvének tanulását és tanítását.
       A Néppárt részéről árnyék-jelentést készítettem az önkéntesség európai évének kikiáltása, a tagállamok és harmadik országok közötti családjogi ügyek rendezéséről szóló dokumentumok, valamint az idősek gondozása kapcsán.
      A szakbizottságokban folyó munkám során mintegy 150 módosító indítványt fogalmaztam meg.

     Brüsszeli és strasbourgi tevékenységem révén igyekeztem minden alkalmat kihasználni Erdély és Székelyföld kulturális értékeinek és regionális jellegzetességeinek bemutatására, hiszen jelenlétem az Európai Parlamentben kultúr-diplomáciai célokat is szolgál.

A magyar kultúra képviselete

       2008 májusában az Erdélyi Napok kulturális eseménysorozat keretében Ádám Gyula csíkszeredai fotóművész munkáiból szerveztem kiállítást Brüsszelben, majd a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági- és Gyermekszínház lépett fel meghívásomra A vitéz szabócska francia és magyar nyelvű előadásával.
Ugyanezen év júniusában Élő Erdély címmel, Egyed Péter, Smaranda Enache, Markó Béla, Tánczos Vilmos és Tompa Gábor részvételével konferenciát szerveztem. Az előadásokat angol és francia nyelvű fordításban könyv formájában is megjelentettem.
      2009 februárjában Memento 1959 címmel egy konferencia keretében bemutattam az általam készíttetett, a Bolyai Egyetem viharos történelméről szóló dokumentumfilmet.
2009 márciusában tanulmányt írtam a Nemzeti Kisebbségi Intergroup Pro Minoritatae Europae című gyújteményes tanulmánykötetébe.
      A 2009. március 15-ei ünnepségekre Winkler Gyula kollégámmal közösen a Borsika néptáncegyüttest hívtuk strasbourgi fellépésre.
    2009 áprilisában meghívásomra a Brüsszeli Magyar Kulturális Intézetben tartott előadást Spielmann Sebestyén Mihály, a Teleki téka igazgatója. A könyvtár UNESCO világörökség részévé nyilvánításának kérdése kezdeményezésemre az EP Kulturális és Oktatási Bizottságában (CULT) is napirendre került.
      Az erdélyi zsidókultúra kapcsán Páskándiné Sebők Anna Búcsú című filmjét vetítettük le az EP épületében.
2009 októberében a magyar néppárti delegációval közösen tartott 1956-os megemlékezésünkön – meghívásomra – a kászonaltízi Zergeboglár gyermektánc-együttes lépett fel.
      A 2010-es március 15-ei ünnepségen a kolozsvári Concordia vonósnégyes és a kárpátaljai Burkaló Beáta zongoraművésznő adott koncertet.
      2010-ben Költészet határok nélkül – Európai poétikák címmel Bauer Edit szlovákiai magyar EP-képviselő kolléganőmmel közösen határon túli magyar kulturális értékeket népszerűsítő estet szerveztünk, melynek meghívottjai Kovács András Ferenc erdélyi Kossuth-díjas és Csehy Zoltán felvidéki József Attila-díjas költők voltak.
     “Mük szeretünk itt élni” címmel előkészületben van egy csángó tematikájú kötet megjelentetése és brüsszeli bemutatása, melynek célja aktualizált, hiteles adatok felhasználásával a csángók helyzetének nemzetközi ismertetése.  Emellett még előkészületben van egy könyvbemutató, a brüsszeli közönség körében Szávai Géza Székely Jeruzsálem című művét szeretnénk népszerűsíteni.

Az erdélyi és székelyföldi jellegzetességek népszerűsítése

      Regionális sajátosságaink népszerűsítésének céljából a hagyományos székely pityókát mutattam be egy kóstoltatás és egy rövidfilm levetítése keretében az EP brüsszeli folyosóin. Ezt követően Aqua Transilvaniae címmel két részletben a székely borvizek megismerésére is lehetősége nyílt európai parlamenti képviselő kollégáimnak, akik 2009-ben a Hargita megyei, majd 2010-ben a Kovászna megyei termékeket ízlelhették meg.
Meghívásomra Brutler János borszakértő a Szőlő-, Gyümölcs- és Zöldségtermesztés - Hagyomány - Minőségi élelmezés Intergroup ülésén a krasznabélteki (Szatmár megye) borászati termékeket népszerűsítette.

Erdélyi magyar látogatók és tehetséges fiatalok Brüsszelben és Strasbourgban

      Több mint 370 erdélyi magyar látogatót fogadtam Brüsszelben és Strasbourgban, köztük uniós ismereteket felmérő ifjúsági vetélkedők vagy a kárpát-medencei matematika verseny nyerteseit is.
      Kabinetemben végzett munkájával 32 fiatal gyakornok kóstolhatott bele az EP működésébe, akik a megszerzett tapasztalatokat minden bizonnyal közösségünk javára fogják kamatoztatni. Két alkalommal, 2008-ban és 2010-ben, pályázati felhívást tettem közzé, amelyre összesen 220 fiatal jelentkezett. Ezt követően három helyszínen – Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában - tartottunk első körben írásbeli, majd a továbbjutók számára szóbeli vizsgát.

            Választókerületi munka

         Európai parlamenti képviselőként fontosnak tartom, hogy választókerületi munkám során, minél több emberre