Bartók Béla életére és munkásságára emlékeznek Brüsszelben

2015-09-16

Bartók Béla zeneszerző halálának 70. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás Európai szellemiség - nemzeti gyökerek címmel Brüsszelben. A neves magyar művész munkásságát feldolgozó tárlat Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő szervezésében, az Európai Néppárt támogatásával valósult meg.


A kiállítást szeptember 15-én mutatták be az Európai Parlament épületében, ezt megelőzően pedig a rendezvény részeként megkoszorúzták Bartók Béla brüsszeli szobrát is.

Biró Viola szakmai referens és Monozlai Flóra a kiállítás szerkesztője a Bartók Archívum gyűjteményéből állították össze a kiállítást. A tárlat a művész életművének két jelentős aspektusára koncentrál: egyrészt a népi gyökerekre, amelyekhez visszanyúlva a zeneszerző új stílust teremtett, másfelől pedig a zene modernizálásában nemzetközi szinten elismert szerepére. Így említhető Bartók neve olyan innovatív zeneszerzőkkel együtt, mint Igor Stravinsky vagy Arnold Schoenberg. 

Sógor Csaba köszöntőjében a zeneszerző béketeremtő szándékát hangsúlyozta. Emlékeztetett, hogy Bartók népzenei gyűjtése során 1922-ben Belényesen románoknak és magyaroknak egyaránt játszotta Beethoven, Scarlatti, Brahms, Chopin és saját műveit a szomszédos kőröstárkányi tragédia okozta sebek enyhítésére, ahol ártatlan civileket mészároltak le. Az EP-képviselő a zeneszerző életművét felbecsülhetetlen értéknek nevezte, és azt emelte ki, hogy Bartóknak sikerült mindvégig megmaradnia magyarnak és európainak. Magyarázatképpen a zeneszerzőt idézte: "Az én igazi vezéreszmém(...): a népek testvérré válásának eszméje, a testvérré válásé minden háborúság és minden viszály ellenére."  (Bartók Octavian Beunak, 1931. január 10.)

Bartók munkásságával, kutatásával a magas kultúrába emelte a parasztzenét. Disszonáns, napjainkig érvényes szerzeményei kora társadalmának is tükröt állítottak. Ennek illusztrálására hangzott el a megnyitón Illyés Gyula verse, amelyet Bartók halálának 10. évfordulójára írt, s melyben éppen e disszonancia nyújt vigaszt a társadalmi-nemzeti távlat kérdésének elfogadásához. 

Brüsszelben egyébként a Balassi Intézet is megemlékezik Bartók Béla halálának jubileumi évfordulója alkalmából: 2015. szeptember 17 - október 13. között különböző koncerteket és kulturális programokat szerveznek a neves zeneszerző emlékére. 

Fotógaléria