Jövő héten startol az Európai Polgári Kezdeményezés

2012-03-28

Hivatalosan vasárnap, április elsején lép érvénybe az Európai Polgári Kezdeményezés (EPK), amelyet a Lisszaboni Szerződés vezetett be. Egy polgári kezdeményezést a 27 uniós ország közül legalább 7 tagállamból származó, legkevesebb 1 millió uniós polgárnak kell támogatnia aláírásával, így jogszabályalkotási eljárás beindítására lehet felkérni az Európai Bizottságot olyan témákban, amelyek a hatáskörébe tartoznak.Az Európai Unió a polgári kezdeményezéssel lehetőséget teremt az állampolgárok számára, hogy direkt módon befolyásolják a döntéshozási folyamatot. A polgárok szükségletei alapján kialakított igényeket maguk az állampolgárok és a civil szervezetek fogalmazhatják meg, majd – amennyiben összejön az egymillió aláírás legkevesebb hét tagállamból – , írásban nyújthatják be az Európai Bizottsághoz. A Bizottság feladata lesz megállapítani, hogy a benyújtott kezdeményezések témái az Unió hatáskörébe tartoznak-e, valamint azt, hogy milyen törvényhozási eljárás által kell azokat véglegesíteni.
 
Az új  mechanizmus által biztosított lehetőséget felismerve az RMDSZ már 2011 áprilisában határozatot fogadott el, mely szerint élni kíván a polgári kezdeményezés kínálta lehetőségekkel az európai szintű kisebbségvédelmi szabályozás kialakítása érdekében. A kezdeményezést a Szövetség az Európai Nemzetiségek Föderális Uniójával (FUEN) közösen, a többi európai őshonos kisebbség képviselőivel konzultálva dolgozza ki.
 
A keretszabályozás kidolgozásában és a kisebbségek közötti egyeztetésekben nagy szerepe van az Európai Parlamentnek, valamint az ott tevékenykedő kisebbségi képviselőknek. Az európai kisebbségek védelmét szolgáló kezdeményezés esélyeiről, valamint az EPK által biztosított lehetőségekről az RMDSZ európai parlamenti képviselője, Sógor Csaba azt nyilatkozta: "A polgári kezdeményezéssel az EU azt az üzenetet küldi a polgároknak, hogy a közös Európa mindenkié, ezért az emberek felhívhatják az uniós intézmények figyelmét olyan kérdésekre, amelyek sok embert foglalkoztatnak, ám mégsem szabályozták őket eddig. Ilyen kérdés az őshonos nemzeti kisebbségi közösségek ügye is: sok millió európai polgár tagja valamelyik őshonos nemzeti kisebbségnek, mégis sokan egy kalap alá vesznek bennünket a bevándorlókkal és az összes többi kisebbséggel. Ezen szeretnénk változtatni!"