Erősebb európai jelenlétet a szövetkezetek ügyében

2012-03-14

Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő árnyék-jelentéstevője (témafelelőse) volt az Európai Néppárt részéről Az európai szövetkezet statútuma a munkavállalói részvétel tekintetében című, saját kezdeményezésű jelentésnek.A dokumentumot kedden, március 13-án, az EP márciusi plenáris ülésén nagy többséggel szavazták meg a képviselők. A jelentéstevő Sven GIEGOLD (zöld, német) az európai szövetkezetek statútumának átdolgozását sürgette, mert annak bonyolultsága a határon átnyúló üzleti lehetőségeket és igényeket akadályozza. Az Európai Unió (EU) területén az ágazat 160 millió vállalatot jelent, 120 millió tagja van és 5.4 millió munkavállaló aktív a szövetkezeti zónában - azaz a foglalkoztatás és a tartós növekedés nagy potenciálját jelenti. A Foglalkoztatási és Szociális szakbizottság nevében az előadó elmondta, hogy a testület elégedetlen az uniós lépésekkel, és véleménye szerint a Szociális Szolidáris gazdaság támogatása nagyon fontos a jelenlegi többszörös válságperiódusban, ezért hangsúlyozottabb támogatást sürgetett a tagállamok részéről.

A szavazást megelőző vitában részt vett Androulla VASSILIOU, az Európai Bizottság (EB) oktatásért, kultúráért, többnyelvűségért és ifjúságpolitikáért felelős biztosa, aki üdvözölte a jelentést, és emlékeztetett, hogy folyó év a Szövetkezetek Nemzetközi Éve. Ennek égisze alatt az EB két szakkonferenciát szervez: áprilisban Brüsszelben, szeptember folyamán pedig Cipruson, a soros EU-elnökség rendezvényeként.

Sógor Csaba az általa képviselet politikai frakció részéről támogatásáról biztosította jelentéstevő kollégáját. Az erdélyi magyar képviselő arra figyelmeztetett, hogy Kelet-Közép Európában a szövetkezetek statútuma, illetve működésük hitelessége erősen kompromittálódott, és bár az EB 2010-es októberi jelentése hasznos uniós felmérésnek bizonyult, a dokumentum bizonyos fejezetei - többek között a Romániára vonatkozó is - elnagyoltak. Sógor Csaba a nyílt koordinációs rendszer európai gyakorlata révén erősebb európai jelenlétet sürgetett felszólalásában. Felszólalása alább olvasható:

"Kedves Kollégák!
Örömmel üdvözöltem GIEGOLD kolléga saját kezdeményezésű jelentését az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítésről. Az összeurópai vonatkozású kiegészítést hasznosnak tartom, különösen azért, mert országomban, Romániában csakúgy, mint a térség más tagállamaibana szövetkezetek statútuma, illetve működésük hitelessége a kommunista időszakban erősen kompromittálódott. Ráadásul az Európai Bizottság 2010. október 5-i jelentése sem biztató, bizonyos fejezetei elnagyoltak.

Összegzésül: a nyílt koordinációs rendszer révén egy erősebb európai jelenlét a szövetkezeti rendszerben igencsak kívánatos és hasznos lenne. Õszintén sajnálom, hogy ez a jelentés csak saját kezdeményezésű."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A nemek közötti egyenlőség, a nők és férfiak egyenlősége az EU-ban, illetve a nők részvétele a politikai döntéshozatalban a márciusi ülésszak fontos vitája volt.

Sógor Csaba felszólalásában a paritás kérdésköre kapcsán európai kollégáinak az RMDSZ családtámogató kezdeményezését részletezte. Az EP képviselő kedden, folyó év március 13-án elhangzott beszéde alább olvasható:

"Meggyőződésem, hogy az Európában megfigyelhető demográfiai trendek miatt még nagyobb figyelmet kell fordítanunk a családtámogató intézkedésekre. A gazdasági válság okozta bizonytalan helyzetben még inkább segítenünk kell a családokat, ennek egyik módja pedig éppen a nők rugalmasabb munkavállalási feltételeinek megteremtése. A nők részéről nagyobb áldozatot követel – akár karrierjük szempontjából is – a gyerekvállalás, mint a férfiaktól. Egyes országokban kiterjedt családtámogató gyakorlatok léteznek, máshol azonban, például Romániában egyelőre gyerekcipőben jár ez a terület. Éppen ezért kezdeményezzük, hogy a román kormány kiterjedt családtámogató intézkedésekre tegyen javaslatot. Mi úgy gondoljuk, hogy csakis úgy építhetünk sikeres Európát, ha a társadalom elöregedésének problémáját elsősorban a gyerekszám növelésével, nem pedig a bevándorlás-politikával próbáljuk megoldani."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szerdán, március 14-én az EP kiemelt vita keretében tárgyalta a Boszniáról és Hercegovináról készült bővítési jelentéseket. Sógor Csaba RMDSZ-es képviselő az EU-csatlakozás során és közvetlenül a folyamatot követően megélt tapasztalatok nyomán azt nehezményezte, hogy a koppenhágai kritériumokat, pontosabban a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartását az uniós tagállamokon már nem kérik számon. Az erdélyi magyar képviselő nehezményezte, hogy az EU tagság elnyerésével  ezen csatlakozási feltétel tiszteletben tartását nem követi többé nyomon az Unió. 

Sógor Csaba elhangzott beszédének szövege :
"Az összes, EU-hoz csatlakozni kívánó ország számára kötelező a koppenhágai kritériumok tiszteletben tartása, így a kisebbségek jogainak biztosítása is. A nyugat-balkáni országok integrációs erőfeszítéseinek vizsgálata során különös figyelmet kell fordítani erre, hiszen mindannyian ismerjük a térség etnikai viszonyait és a nem is olyan távoli múltat. Sajnos azt kell mondanom, hogy csakis az interetnikus kapcsolatok megnyugtató, tartós és minden nemzeti közösség számára kielégítő rendezését követően kellene bekövetkezzen a térség európai integrációja.

Azért mondom ezt sajnálattal, mivel a térség lakossága számára a minél hamarabbi csatlakozás lenne üdvös, továbbá a csatlakozás után is meglennének az EU eszközei a vitás kérdések rendezésére, a gyakorlati tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az EU-tagországokban élő nemzeti kisebbségek problémáival nem foglalkoznak közös intézményeink: a koppenhágai kritériumok sajnos csak a taggá válásig kötelezőek.