EU-s kisebbségvédelmet a romastratégia mintájára

2012-01-20

Strasbourgban, az Európai Parlament (EP) 2012-es januári plenáris ülésszakát a törvényhozási ciklust felező, tisztújító választások dominálták. Új elnök került a Ház élére, de megújult a szakbizottságok, a munkacsoportok vezetősége, illetve a munkacsoportok koordinátorainak sora is.A Kisebbségi Frakcióközi Munkacsoport (Intergroup for Traditional Minorities, National Communities and Languages) évnyitó ülésén, csütörtökön, folyó hó 19-én, a leköszönő társelnökök, Carl Hagglund (svéd, liberális) és Gál Kinga (magyar, néppárti) átadták megbízatásuk stafétáját Tabajdi Csaba (magyar, szocialista) és François Alfonsi (korzikai francia, zöld) képviselőtársaiknak. A leköszönő társelnökök tevékenységi beszámoló gyanánt bemutatták az eltelt két és fél éves időszak legfontosabb kisebbségügyi eseményeinek beszámolóiból készült kiadványt. A gyűjteményes kötet címe: Traditional Minorities, National Communities and Languages. The issue raised in the European Parliament's Intergroup, 2009-2011, ISBN 978-963-08-3185-7, Brussels-Budapest, 2011, 71 p.

A Munkacsoport 2012-2014-es programjának legfontosabb célkitűzése, hogy az Európai Parlament felkérésére az Európai Bizottsággal sikeresen dolgoztasson ki egy, a roma-stratégia mintájára alapozott, összeurópai vonatkozású kisebbségvédelmi stratégiát.

Az ülés meghívottja, Jonathan Hill, aki Androulla Vssiliou oktatásért, kultúráért, többnyelvűségért és ifjúságpolitikáért felelős európai biztos kabinetjének munkatársa, részletesen ismertette az Erasmus mindenkinek: az Európai Unió (EU) egységes oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramját. A program leírása az alábbi linken érhető el:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/doc/com_hu.pdf

Az Erasmus mindenkinek 2014-2020 között működik majd. Költségkerete: 19 billió euró, azaz az EU teljes költségvetésének 2%-át jelenti. A komplex program új fejezetet jelent az EU finanszírozásában. Megalkotásakor az Európai Bizottság (EB) arra törekedett, hogy egyszerűbb, ésszerűsített struktúrák révén az EU programokat és intézkedéseket rugalmas megközelítéssel úgy hangolja össze, hogy megteremtse a transznacionális intézkedések és a strukturális alapok, illetve a nemzeti és regionális intézkedések közötti szinergiát. A tervezett program nagy kihívása, hogy az EU többszörös válságára az emberi erőforrásokba való beruházással, főleg a képzés és oktatás területén, de a mobilitás elvének érvényesülésével az európai modell értékeinek erősítésével adjon választ. Vassiliou biztos asszony külön kérésére az Erasmus mindenkinek koncepciójában külön hangsúlyt fektet a nyelvtudásra, a nyelvi diverzitás fontosságára. 

A Kisebbségi Munkacsoport tagjai üdvözölték a programtervezetet, de a kisebbségi és regionális nyelvek támogatásának szükségességére hívták fel az EU-biztos munkatársának figyelmét, és azt kérték, hogy a további részletek kidolgozásakor vegyék figyelembe a regionális hatóságok által kifejezésre juttatott, kisebbségi nyelveket beszélők igényeit.