Kollektív jogokat bevezetni az autonómia különböző formáinak segítségével

2009-12-10

Az Európai Néppárt (ENP) idei utolsó, kihelyezett tanulmányi napjaira Bonnban, december 8-9-én került sor. Az esemény a politikai frakció december 10.-i bonni kongresszusát vezeti fel. Az ülés mai napirendi pontján a gazdasági válsághelyzetből való sikeres kilábalást biztosító lehetőségek megvitatása szerepelt.


A vitaindító elképzelés szerint a jelenlegi gazdasági krízis kezelésére a jövőben többek között az etikus és stabil elvek alapján működő pénzügyi rendszer megteremtésével, valamint a szociális piacgazdaság működtetésének segítségével kerülhet sor.

Az előadók kitértek a tagállamok helyzetének különbözőségére, és egyetértettek abban, hogy az Európai Unió (EU) új tagállamainak fokozottabb politikai és gazdasági integrációs támogatásra van szükségük, a belső szociális kohézió megerősítése végett. Az eseménnyel egy időben zajló Koppenhágai Csúcs fontosságát elemezve, a résztvevők rögzítették azokat az elveket, melyekkel ENP a globális klímaegyezmény megkötésének tervezetét támogatja.
 
Sógor Csaba erdélyi magyar európai parlamenti képviselő az új tagállamok politikai, gazdasági és szociális integrációjának kérdéskörében szólalt fel. Beszédében kifogásolta azt az egyszerűsítő tendenciát, melynek értelmében hangsúlyosan főleg a gazdasági integrációról sz e;lnak a krízis megfékezését célzó tanácskozások és viták. A képviselő szerint az új tagállamoknak sokat kell még tanulniuk például az uniós támogatások pontos és korrekt módon történő elszámolás etikájával kapcsolatosan is.

Másrészt a különböző nyelvtörvények bevezetése helyett az EU soknyelvűségéből fakadó értékek elismertetésének és népszerűsítésének vonatkozásában is akad tennivalójuk bizonyos tagállamoknak. Sógor Csaba azt javasolta, hogy a kollektív bűnösségnek akár csak lábjegyzetben való említése helyett is kollektív jogokat igyekezzenek bevezetni, mégpedig az autonómia különböző formáinak segítségével. Erre az egyes régi tagállamok jó példája ösztönző hatással lehet.
 
Az RMDSZ-es képviselő megállapította, hogy a ENP frakciójának segítenie kell fiatal kereszténydemokrata tagpártjait abban, hogy ezek valóban a keresztény értékrend szellemében politizáljanak és demokrataként viselkedjenek. Sógor Csaba főleg a Romániában lezajlott választásokra utalt, és szemléletes példával élt:
- Ha keresztény (demokrata) házastársként harmadjára is “megnyerem” a válóperem, nekem is el kell gondolkodnom azon, hogy valami nincs rendben az értékrendemmel, mert háromszor maradtam magamra, nem működött az együttélés sem a kereszténydemokrata, sem a liberális, sem a szociál-demokrata “házastárssal". Véleményem szerint a frakciónak, nekünk, tagoknak, segítenünk kell, hogy a fiatal demokráciák, az új tagállamok néppártjai a gyakorlatban is alkalmazhassák azt a keresztény értékrendet, amely pár hónappal ezelőtt Európa-szerte az ENP győzelmét biztosította: a tolerancia, az elfogadás, a kisebbségiek és a gyengék támogatására gondolok.