Képzés, munkaügy és nyelvi jogok - az esélyegyenlőség próbakövei

2010-01-17

Folyó év január 14-én az oktatás, kultúra, többnyelvűség és ifjúság kérdésének leendő európai felelősét, Androulla Vassiliou ciprusi biztos-jelölt asszonyt hallgatta meg az Európai Parlament (EP) kulturális szakbizottsága (CULT).


Sógor Csaba RMDSZ-es EP képviselő ugyan nem tagja ezen bizottságnak, mégis kérdésjogot kapott a foglalkoztatási szakbizottság megbízásából. Kérdésének tárgya az Egész életen át tartó tanulás programjának gyakorlatba ültetésére vonatkozott.

A képviselő az Egész életen át tartó tanulás programjára hivatkozva (Lifelong Learning Programme - LLL) hangsúlyozta, hogy az LLL 2007-től megújult formában működik. Szélesebb körű lett, és összetettebb jelleget nyert.

Sógor Csaba kérdése így hangzott:

- Elégségesnek ítéli-e a program költségvetését valamennyi szektoriális program számára, illetve arra, hogy mind a 33 részesedő ország számára valóban egyenlő esélyeket legyen képes biztosítani?

Androulla Vassiliou határozott válasza az esélyegyenlőség elvének maradéktalan érvényesüléséről biztosította Sógor Csabát, bár elismerte, hogy a programok költségvetése nem teszi lehetővé a kezdeti célkitűzések teljesítését. Az Erasmus program keretében például a tervezett 3 milliónál kevesebb diák egészítheti ki tanulmányait külföldi tap asztalatszerzéssel. Elismerte, hogy a minőség, a kiválóság elvének tiszteletben tartása és ellenőrzése az Európai Bizottság felelőssége, ezért a programban résztvevő egyetemeket rendszeresen ellenőrzik a program sza bályzata, az európai mobilitás minőségi charta előírásai szerint.

Az erdélyi magyar képviselő élt az előírásos kérdés- kiegészítés lehetőségeivel is:

- Hogyan fog Ön arról maradéktalanul meggyőződni, hogy működik-e a megfelelő minőségi ellenőrzési mechanizmus, valamint hogy méltányos-e az országok részvételi aránya? - Mi a jelenlegi álláspont ilyen jogi keretrendszer megteremtését illetően? Fontos ez a kérdés, hisz erről tanúskodnak a közelmúlt szlovákiai nyelvi jogi problémái. - Mi a jelenlegi álláspont egy statisztikai információs rendszer létrehozásával kapcsolatosan, mely az új program hatékonyságát lenne hivatott megvizsgálni?

A biztos-jelölt elismerte, hogy a Sógor Csaba által emlegetett ellenőrző- és információs rendszer létrehozása várat magára, anyagiak hiányában csak tervezi megépítését. Megoldást jelenthet viszont, és azt ígérte, ennek lehetőségét szorgalmazni fogja, ha a helyhatósági szervek, a régiók befektetnének a rendszerbe.