Módosító javaslatokat nyújtott be Sógor Csaba az Európai Parlamentben

2008-02-15

Az erdélyi magyar képviselő módosító javaslatot nyújtott be az EU drogprevenciós programjához és az Erasmus Mundus programhoz.


Elengedhetetlenül szükséges a civilek bevonása - Módosító javaslat az EU drogprevenciós programjához

Sógor Csaba EP-képviselő az Európai Unió drogprevenciós programját módosító javaslatokat nyújtott be az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságban. A képviselő javaslatainak célja arra ösztönözni a tagállamokat, hogy tegyék lehetővé valamennyi drogprevenciós, egészségügyi és szociális szolgáltatási szférában a civil és szakmai szervezetek minél átfogóbb bevonását. Ezáltal biztosítani lehetne a szolgáltatások működésének tervezhetőségét és fenntarthatóságát, ugyanakkor minőségi javulás is elérhető lenne.

Sógor javaslatainak értelmében a tagállamoknak aktív szerepvállalással kellene fokozniuk az együttműködést a rendfenntartó szervek és a civil társadalom között, annak érdekében, hogy a drogprevenciós programok és a kábítószerfüggők rehabilitációja sikeres lehessen.

„Számos jó példa van erre már, például az Egyesült Királyságban, hiszen az állami megtorlás - pénzbírság, szabadságvesztés - hatékonysága önmagában gyakorlatilag elenyésző. Kár a felderítést, a kábítószer lefoglalását, vagy akár a drogprobléma társadalmi költségeinek visszaszorítását vizsgálni. A rendőr nem lehet hatékony és sikeres önmagában, szükség van a közösség támaszára és ennek a feladatnak az ellátására az erre szakosodott civil szervezetek a legmegfelelőbbek” - fejtette ki az EP-képviselő.

Egyetemeink, diákjaink bekapcsolása érdekében - módosító javaslat az Erasmus Mundus programhoz

Sógor Csaba EP-képviselő az ERASMUS MUNDUS programot módosító javaslatokat nyújtott be az Európai Parlament Foglalkoztatás és Szociális Ügyek Bizottságában. Az RMDSZ-es EP-képviselő javaslata értelmében - amelyről várhatóan szeptemberben szavaz a strasbourgi plénum - lehetővé válna, hogy az uniós és Unión kívüli országok közötti oktatási csereprogramba hangsúlyosabban kapcsolódjanak be a szegényebb régiók, illetve az újonnan csatlakozott országok egyetemei, diákjai.

„A csereprogramokban és a mobilitás alapjául szolgáló partnerségekben résztvevők földrajzi megoszlását szeretném javítani. Egészen konkrétan, módosító javaslatom elfogadása esetén lehetővé válna, hogy EU-s alapokból tudjuk finanszírozni egy kárpátaljai vagy vajdasági magyar diák posztgraduális tanulmányait a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, a Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetemen vagy a Partium Keresztény Egyetemen” - fejtette ki Sógor Csaba.

Bár elvileg jelenleg is az Erasmus Mundus haszonélvezője lehet minden kiváló teljesítményt nyújtó pályázó, ám anyagi okok miatt a program nagyrészt brit, német és francia részvétellel zajlik. Sógor módosító javaslata az EU cselekvési programjához olyan ösztönző intézkedéseket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy a 2009-2013-as intervallumban az Erasmus Mundus jóvoltából javuljon a térségükben működő felsőoktatási intézmények színvonala, illetve előremozduljon a regionális együttműködés a felsőoktatásban.

Átültetni Erdélybe a flamand vívmányokat - Sógor Csaba EP-képviselő Nelly Maes belga politikusnővel tárgyalt

Több szakterületre kiterjedő tapasztalatcsere beindításáról tárgyalt Sógor Csaba európai parlamenti képviselő Nelly Maes volt európai parlamenti képviselő asszonnyal. A kisebbségi és környezetvédelmi ügyek iránti elkötelezett közismert flamand ajkú belga politikusnő üdvözölte Sógor európai parlamenti képviselővé való megválasztását és felajánlotta közvetítői szolgálatait annak érdekében, hogy a kis- és családi vállalkozásokon alapuló virágzó flandriai gazdaság vívmányait az erdélyi régiókba is átültessék.

Maes jelenleg a saját alapítású Flemish Peace Institute (Flamand Béke Intézet) vezetője. E minőségében hangsúlyozta, hogy Belgium, az Európai Unió egyik alapító tagállama és Románia, a legújabb tagállamok egyike számára egyaránt fontos a régiói közötti együttműködés. Ennek a kapcsolatnak jelentős eleme lehet a politikai és szociális párbeszéd ösztönzése, valamint a tudás alapú társadalmi kihívások megválaszolása. „Mindannyian résztvevői vagyunk annak az interperszonális békefolyamatnak, mely családjainkat, szomszédainkat, városainkat egyaránt együttműködésre kötelezi" - érvelt a politikusnő.

Sógor Csaba megköszönte Maes asszonynak a felajánlott támogatást, és személyes kötelezettséget vállalt az erdélyi-flamand kapcsolatok hatékony működtetésére.