Egyenlő eséllyel magyarul is

2010-12-02

Bakk-Dávid Tímeát, a Transindex díjazott szerkesztőjét köszöntötte képviselőtársainak nevében Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti (EP) képviselő. Az újságírónő magyar nyelvű pályaművel jelentkezett megmérettetésre az Európai Bizottság (EB) kezdeményezésére indított „A 2010. Európai Év Újságírója” -  Szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem elnevezésű szakmai versenyben.


- Nagy öröm számunkra, hogy kisebbségi közösségi nyelven, magyarul versenyzett és aratott elismerést nyomtatott és online sajtó kategóriában a díj romániai nyertese - nyilatkozta az erdélyi magyar képviselő.  Bakk-Dávid Tímea az „Árvák, szülőkkel – Mi történik a kórházban elhagyott gyerekekkel” című riportjával érdemelte ki az Európai Bizottság díját.

Az írás az alábbi linken olvasható:

http://itthon.transindex.ro/?cikk=11716

A versenyfeltételek eredetileg nem részletezték, hogy a nemzeti kisebbségi közösségek nyelvén dolgozó újságírók pályázhatnak-e, és az sem derült ki megnyugtató módon a leírásból, hogy az országos szintű elbíráláskor egyenlő szakmai esélyeket biztosítanak-e számukra. A Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és Nyelvek kérdésével foglalkozó Frakcióközi Munkacsoport tagjai közül tizenkét képviselő csatlakozott Sógor Csaba felvetéséhez, hogy írásbeli választ igénylő kérdést intézzenek ez ügyben az EB-hez. A képviselők üdvözölték az intézmény kezdeményezését, de kérdés formájában felhívták a Bizottság figyelmét a pályázat szövegezésének hiányosságaira: "a Lisszaboni Szerződés szellemében, amely tiltja a nemzeti kisebbségek és nyelvek hátrányos megkülönböztetését, hogyan kívánja a Bizottság biztosítani, hogy a verseny tiszteletben tartsa a nemzeti vagy kisebbségi közösségek tagjainak esélyegyenlőséghez való jogát?"

Andor László biztos válasza nyomán az EB pontosított, és valóban lehetőséget nyitott érdembeli megmérettetésre kisebbségi nyelven alkotó újságírók számára is. Igaz, egyelőre a katalán, a breton, a korzikai, az okcitán európai kisebbségi és regionális nyelven alkotókon ez nem segít, mert nincs mögöttük az anyaországi, hivatalos "uniós" nyelv révén szerzett jog.  - Õszintén gratulálok Bakk- Dávid Tímeának - az ő szakmai sikere fantasztikus feed-back számunkra: érdemes volt szót emelni! - nyilatkozta Sógor Csaba.

Az írásbeli választ igénylő kérdés, valamint az Európai Bizottság nevében Andor László biztos által adott válasz az alábbi linken érhető el, illetve alább olvasható:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-3858+0+DOC+XML+V0//HU&language=HU


Parlamenti kérdések
2010. június 1.           


Írásbeli választ igénylő kérdés:

a Bizottság számára

az eljárási szabályzat 117. cikke alapján

François Alfonsi (Verts/ALE) , Maria Badia i Cutchet (S&D) , Bauer Edit (PPE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Simon Busuttil (PPE) , Herbert Dorfmann (PPE) , Gál Kinga (PPE) , Mészáros Alajos (PPE) , Bernd Posselt (PPE) , Sógor Csaba (PPE) , Surján László (PPE) , Tabajdi Csaba Sándor (S&D) és Winkler Gyula (PPE)Tárgy:

„A 2010. Európai Év Újságírója” díj: Szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem
 

Parlamenti kérdésre adott választ

2010. június 28.        

Andor László válasza a Bizottság nevében

A 2010-es európai év újságírója díj részvételi feltételeit meghatározó szabályokban szerepel, hogy a pályázatokat az Európai Unió 23 hivatalos nyelvének egyikén, illetve izlandi vagy norvég nyelven kell benyújtani (vagy ezek egyikére kell lefordítani). A 2010-es európai éven 29 ország vesz részt: a tagállamokon kívül Izland és Norvégia.

A különböző nemzeti kisebbségek tagjai, akik beszélik az Unió valamely hivatalos nyelvét, e nyelven nyújthatják be cikkeiket.

A Bizottság olyan stratégiát dolgozott ki az Európai Unión belüli többnyelvűség támogatására, amely a hivatalos, nemzeti, regionális, kisebbségi nyelvekre és a migránsok nyelveire egyaránt kiterjed. A „Többnyelvűség: európai tőke és közös elkötelezettség” című bizottsági közlemény(1) megerősíti, hogy a Bizottság támogatja az összes, az Európai Unióban beszélt nyelvet, a kisebbségek által beszélteket is beleértve.

Ennek ellenére bonyolult lett volna a pályázatot megnyitni azon számos kisebbségi nyelv előtt is, amelyek nem számítanak az Unió hivatalos nyelvei közé, mivel az e nyelveken benyújtott munkáknak az értékelő bizottság minden tagja által értett nyelvre való lefordítása további emberi és pénzügyi források igénybevételét tette volna szükségessé.

Lévén, hogy a 2010-es európai év költségvetése ilyen célú kiadást nem támogathatott, és annak érdekében, hogy minden érdeklődő újságíró részt vehessen a pályázaton, úgy döntöttünk, hogy az Unió hivatalos nyelvei között nem szereplő kisebbségi nyelveken megírt munkák csak abban az esetben fogadhatók el, ha azokat az Unió egyik hivatalos nyelvén írott fordítás kíséretében nyújtják be. E feltétel senkit nem akadályozhat meg a pályázaton való részvételben, hiszen az újságírók legalább egy hivatalos nyelvét bizonyosan ismerik annak az országnak, amelyben élnek. A pályázaton való részvétel egy másik lényeges feltétele az, hogy minden benyújtott munkát előzőleg már közzétett, illetve sugárzott valamely, a 27 tagállamban, illetve Izlandon vagy Norvégiában működő médiaorgánum.