A tibeti nyelvi jogok csorbítását bírálja az EP

2010-11-25

Az Európai Parlament e heti plenáris ülésén vitára került az az állásfoglalási indítvány, mely a tibeti anyanyelvi oktatás felszámolására tett kínai hatósági kísérletet bírálja. A Thomas Mann (német, néppárti) képviselő által kezdeményezett és 48 képviselő névjegyével ellátott indítványt az EP a hagyományos csütörtök délutáni, emberi jogi vitában tárgyalta meg.


Az indítvány hátterében az áll, hogy a kínai kormány új tanügy programot hírdetett meg, melyben a kantoni kínai nyelvet kívánja hivatalos oktatási nyelvként bevezetni.
A képviselők megegyeztek abban, hogy a kisebbségi státusban élő tibeti közösség nyelvi jogainak megcsorbításának számít a kínai hatóságok kezdeményezése, különös tekintettel arra, hogy Kínában törvény garantálja a kisebbségek nyelvi jogait, így a kisebbségi tanintézmények oktatási nyelvét is. Sógor Csaba a vita ezen pontján emlékeztette kollégáit: bár tiszteletre méltó, hogy az Európai Unió felelősséget vállal a nyelvi jogok világszintű védelmében, bizonyos tekintetben saját maga sem üti a mércét. „Felhívnám mindazon képviselőtársaim figyelmét, akik támogatják az indítványt, hogy ezen elvek sajnos az Európai Unió egyes tagállamaiban sincsenek maradéktalanul biztosítva. Bizonyítja ezt a jelenleg is hatályban levő szlovák államnyelvtörvény vagy a román oktatási törvény, mely bizonyos tantárgyak oktatását csak az állam nyelvén teszi lehetővé” – mondta a képviselő. A vitát követő szavazáson a képviselők csupán három tartózkodással, ellenszavazat nélkül fogadták el az állásfoglalási indítványt.

Alább olvasható Sógor Csaba felszólalásának teljes szövege:

Örömmel támogatom a közös állásfoglalási indítványt, hiszen egyértelműen megfogalmazza azokat az elveket, melyeket egy őshonos nemzeti kisebbség képviselőjeként teljes mértékben a magaménak érzek. Így azt az elvet, hogy a kisebbségi nyelvek elnyomása alapvető szabadságjogaiban sérti az illető kisebbséghez tartozó polgárokat, hogy az anyanyelvű oktatás a legmegfelelőbb az ismeretek elsajátítása érdekében, valamint, hogy a helyi hatóságok és közösségek jogkört kell kapjanak az oktatás nyelvéről szóló határozatok meghozatalára. Felhívnám mindazon képviselőtársaim figyelmét, akik támogatják az indítványt, hogy ezen elvek sajnos az Európai Unió egyes tagállamaiban sincsenek maradéktalanul biztosítva. Bizonyítja ezt a jelenleg is hatályban levő szlovák államnyelvtörvény vagy a román oktatási törvény, mely bizonyos tárgyak oktatását csak az állam nyelvén teszi lehetővé. És itt még felsorolhatnék néhány tagállamot. Elszánt támogatója vagyok az Unión kívüli jogsértésekre való odafigyelésnek, ugyanakkor fontosnak tartom, hogy az Unió területén fellelhető, a nemzeti kisebbségek számára hátrányos gyakorlatokat se hagyjuk szó nélkül.

Az állásfoglalás teljes szövege itt érhető el.