Egy valóban egységes Európa csak kiegyensúlyozott gazdasági fejlettségi szint mellett építhető fel

2010-10-08

Brüsszelben, az Európai Parlament (EP) folyó év október 6-án és 7-én tartotta mini-plenáris ülését, melynek egyik leghangsúlyosabb témája a gazdasági, társadalmi és területi kohéziós politika irányvonalainak pontosítása volt.


Az Európai Unió 2013 utáni kohéziós és regionális politikájának kérdéséről folytatott vitához Sógor Csaba, RMDSZ-es EP képviselő is hozzászólt. 

Alább olvasható az erdélyi magyar képviselő hozzászólásának teljes szövege:

"Az Európai Unió kohéziós és regionális politikája nem csupán a gazdasági versenyképesség fokozása miatt bír rendkívüli fontossággal, hanem az európai egység eszméjének érvényesülése érdekében is feltétlenül szükséges. Azt hiszem, abban mindannyian egyetértünk, hogy egy valóban egységes Európa közép- és hosszú távon csak kiegyensúlyozott gazdasági fejlettségi szint mellett építhető fel. Az EU 2020 stratégia hatékony életbe ültetéséhez és céljai megvalósulásához éppen ezért elengedhetetlen, hogy a különböző fejlettségi szintű régiók egyaránt nyertesei legyenek a folyamatnak. Ezért kulcsfontosságú a gazdaságilag fejletlenebb régiók számára a kohéziós politikára szánt források jelenlegi szinten tartása. El kell kerülnünk, hogy a 2004 után csatlakozott tagállamok felzárkózásának belassulása miatt Európa két részre szakadjon."

Sógor Csaba az EP halálbüntetéssel kapcsolatos vitájában is részt vett. Állásfoglalását - a szöveget lásd alább - felszólalási idő hiányában írásos formában csatoltatta a jegyzőkönyvhöz.   

"A halálbüntetés, bár az Európa Tanács tagállamaiban, így mind a 27 EU tagállamban tilos, a világ számos országában továbbra is bevett gyakorlat. A legelszomorítóbb azonban, hogy sok esetben nem köztörvényes bűncselekmények elkövetéséért, hanem politikai, vallási nézetek következetes és bátor képviseletéért, kulturális szokások megsértéséért szabják ki a legnagyobb büntetést. Európa rájött arra, hogy nem alkothat olyan törvényeket, melyek megengedik az emberi élet erőszakos kioltását. Itt az idő, hogy ezt a bölcs felismerést határozottan képviselje és terjessze a világnak azokban a sarkaiban, ahol jelenleg nem így gondolkodnak. A kulturális sokszínűség, a különböző világfelfogások gazdagítják az emberi civilizációt, ám semmilyen törvény – sem isteni, sem emberi – nem igazolhatja a halálbüntetés gyakorlatát."