Az Európai Bizottság szigorúan lépjen fel minden tagállami kötelezettségszegés ellen

2010-09-30

Sógor Csaba roma-ügyben szólalt fel az Európai Parlamentben


Az Európai Parlamentben (EP) szerdán, 2010. szeptember 29-én közös ülést tartott az Állampolgári jogok, bel-és igazságügy (LIBE), valamint a Foglalkoztatás és szociális ügyek (EMPL) szakbizottsága. A rendkívüli esemény az Európai Bizottság (EB) három biztosának jelenlétében zajlott. Az ülés célja az volt, hogy a Bizottság közvetlenül és mihamarabb tájékoztassa álláspontjáról az EP képviselőket a Franciaországból kitoloncolt romák ügyében.

Viviane REDING, a jogérvényesülésért, alapvető jogokért és uniós polgárságért felelős biztos, aki egyben a Bizottság alelnöke is, ismertette a Bizottság álláspontját a közelmúlt incidensével kapcsolatosan, és beszámolt arról is, hogy az Európai Unió végrehajtó testülete folyó év szeptember 7-én roma szakcsoportot alapított, melynek feladata, hogy 2011 áprilisáig integrációs stratégiát dolgozzon ki az Európai Unió legnagyobb etnikai kisebbsége számára. A tervezett európai uniós stratégia legfontosabb elemeiként az integrálás mellett a szegénység felszámolására vonatkozó intézkedések szerepelnek majd.

Cecilia MALMSTRÖM, az Európai Unió belügyekért felelős biztosa, az integráció és a megfelelő szociális politika uniós szintű gyakorlatba ültetését hangsúlyozta. Arról is tájékoztatta az EP képviselőket, hogy kabinetje közleményt készít a harmadik országból származó romák integrációjával kapcsolatosan.

ANDOR László, szociális ügyekért felelős biztos az Európai Unió (EU) és a tagállamok közös felelősségére hivatkozva a kitartó felelősségvállalás fontosságára hívta fel a képviselők figyelmét, és megerősítette, hogy a konstruktív párbeszéd, a roma közösségek bevonásával történő intézkedési technikák javítása a siker garanciáját jelentik az integrációs folyamat szempontjából.

Sógor Csaba, RMDSZ-es képviselő hozzászólásában a kettős mérce alkalmazásának káros voltára hívta fel az EB figyelmét: "Nem ma kezdődött, és nemcsak Franciaországban ez a kérdés. Nem romákkal, hanem uniós polgárokkal követték el ugyanezt: szabad mozgáskorlátozás, az anyanyelv használatának korlátozása, kollektív jogok helyett kollektív bűnösség. Nekem csak az a kérésem a Bizottság fele, hogy határozattan lépjen fel és időben, amikor sérülnek az Unió területén az uniós alapelvek, és sérülnek az emberi jogok."

Az erdélyi magyar képviselő a problémák nyílt tárgyalását és azok számonkérését sürgette: "Vannak olyan uniós országok, ahol nincsenek se roma problémák, se nemzeti kisebbségek problémái, mert letagadják ezeknek a létét."

Beszédének záró szakaszában Sógor Csaba arra szólította fel az Európai Bizottság képviselőit, hogy a testület szigorúbban lépjen föl a tagállamok minden kötelezettségszegése ellen.