Az idősgondozásra vonatkozó uniós zöld könyv megjelentetését sürgeti Sógor Csaba

2010-09-09

Strasbourgban az Európai Parlament (EP) évkezdő, szeptemberi plenáris ülésszaka alatt a héten több, az Európai Unió (EU) szociális jövőjének kérdését taglaló dokumentum kerül megvitatásra.


Többek között az idősek hosszú távú gondozásáról tárgyaltak a képviselők a kedden, folyó év szeptember 7-én, késő éjszakába nyúló ülésen.

Sógor Csaba RMDSZ-es képviselő az Európai Néppárt (ENP) álláspontjának szószólója volt a vitában, ún. árnyék-jelentéstevői minőségében szólalt fel. Alább olvasható az erdélyi magyar képviselő beszédének szövege:

"Az európai társadalmak elöregedésének jelensége komoly problémát jelent mindegyik tagállamban, így az egyre nagyobb számú idős népesség gondozására a továbbiakban a jelenleginél is nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk.

Az idősgondozásnak, illetve ápolásnak más a hagyománya, a kultúrája a déli tagállamokban, ahol a több nemzedékes együttélés a problémát a családon belül oldja meg, illetve az északi államokban, ahol az intézményesített gondoskodás az elterjedtebb. Ez utóbbi költsége és fenntarthatósága viszont a gazdasági helyzet, illetve a hangsúlyozottabb mértékű elöregedés következtében egyre inkább megkérdőjeleződik.

Kelet-Közép-Európában a civil szervezetek, illetve az egyház szervezésében sok esetben rendkívül hatékonyan működik egyfajta intézményesített ellátás, ez azonban még mindig csak szórványosan érhető tetten, illetve az állam nem támogatja eléggé az idősgondozási rendszer ebbe az irányba történő fejlesztését.

Az Egyesült Királyságban a bevándoroltak körében kialakított képzésrendszerrel sikeresen oldották meg az egyébként korábban munkanélküli nők munkába állítását az idősgondozással. Ez a gyakorlat nyilván más tagállamokban is hasznos lehet. Üdvözlöm Pervenche Berés és Elizabeth Lynne kolléganők állásfoglalási indítványát, külön kiemelném a szövegnek azt a részét, mely felkéri a Bizottságot, hogy állítson össze a tagállamok legjobb tapasztalataiból és modelljeiből egy zöld könyvet, hogy annak alapján minden tagállam saját lehetőségei szerint, a legmegfelelőbb megoldásokat foganatosíthassa, az időseket érintő rossz bánásmód, illetve a velük történő visszaélések kizárásával."