Sógor Csaba kezdeményezésére 13 EP képviselő írásbeli választ igénylő kérdést intézett az Európai Bizottsághoz

2010-06-29

Sógor Csaba RMDSZ-es képviselő kezdeményezése nyomán, 2010. június 1-én 13 európai parlamenti (EP) képviselő közösen írásbeli választ igénylő kérdést intézett az Európai Bizottsághoz (EB).


Az aláírók az EP három legnagyobb frakciójának nevében (Európai Néppárt, Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége, Liberálisok és Demokraták Szövetsége) üdvözlik az EB kezdeményezését, "A 2010. Európai Év Újságírója" díj létrehozását, és elismerik, hogy a pályázat a Szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem évében hangsúlyosan figyelemkeltő szerepet játszik.

Az EP képviselők megelégedéssel nyugtázzák, hogy a díj támogatja és elismeri azokat az újságírókat, akik munkájukkal hozzájárulnak a szegénység és a társadalmi kirekesztés jelenségének jobb megértéséhez, de felhívják az EB figyelmét a pályázat szövegezésének hiányosságaira. "A versenyfeltételek (...) nem pontosítják, hogy a nemzeti kisebbségek közösségeinek tagjai pályázhatnak-e. Az Unió népességének csaknem 10%-a valamely nemzeti vagy nyelvi kisebbség tagja. A megállapított feltételek, úgy tűnik, hogy nem biztosítanak egyenlő esélyeket, és az sem egyértelmű, hogy a nemzeti kisebbségek tagjai részt vehetnek-e a versenyben " - vetették fel az aláírók. Az általuk észlelt hiányosságok mihamarabbi pótlása, illetve az Európai Bizottság részéről elvárt pontosítás reményében a dokumentum záró szakaszában az alábbi kérdéseket fogalmazzák meg:

"A fent említettek fényében milyen körülmények között tud a versenyben részt venni például egy katalán, egy svéd ajkú finn, egy német ajkú dél-tiroli olasz, egy romániai vagy szlovákiai magyar vagy egy ír ajkú skót?

Hogyan fogja biztosítani a Bizottság, hogy a nemzeti vagy nyelvi kisebbségek nyelvein beérkező pályázatokat egyenlően bírálják el ebben a versenyben?

A Lisszaboni Szerződés szellemében, amely tiltja a nemzeti kisebbségek és nyelvek hátrányos megkülönböztetését, hogyan kívánja a Bizottság biztosítani, hogy a verseny tiszteletben tartsa a nemzeti vagy nyelvi kisebbségek esélyegyenlőséghez való jogát?"

A dokumentum magyar nyelven az alábbi linken érhető el:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-3858+0+DOC+XML+V0//HU&language=HU

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A 13 EP képviselő írásbeli választ igénylő kérdésére az EB nevében Andor László biztos válaszolt folyó év június 28-án. A válaszdokumentum szövege magyar nyelven a fent idézett kérdéssel azonos linken, a jobb felső sarok válasz-ikonjára kattintva olvasható, vagy alább:

Andor biztos válasza a Bizottság nevében

A 2010-es európai év újságírója díj részvételi feltételeit meghatározó szabályokban szerepel, hogy a pályázatokat az Európai Unió 23 hivatalos nyelvének egyikén, illetve izlandi vagy norvég nyelven kell benyújtani (vagy ezek egyikére kell lefordítani). A 2010-es európai éven 29 ország vesz részt: a tagállamokon kívül Izland és Norvégia.

A különböző nemzeti kisebbségek tagjai, akik beszélik az Unió valamely hivatalos nyelvét, e nyelven nyújthatják be cikkeiket.

A Bizottság olyan stratégiát dolgozott ki az Európai Unión belüli többnyelvűség támogatására, amely a hivatalos, nemzeti, regionális, kisebbségi nyelvekre és a migránsok nyelveire egyaránt kiterjed. A "Többnyelvűség: európai tőke és közös elkötelezettség" című bizottsági közlemény[1]  megerősíti, hogy a Bizottság támogatja az összes, az Európai Unióban beszélt nyelvet, a kisebbségek által beszélteket is beleértve.

Ennek ellenére bonyolult lett volna a pályázatot megnyitni azon számos kisebbségi nyelv előtt is, amelyek nem számítanak az Unió hivatalos nyelvei közé, mivel az e nyelveken benyújtott munkáknak az értékelő bizottság minden tagja által értett nyelvre való lefordítása további emberi és pénzügyi források igénybevételét tette volna szükségessé.

Lévén, hogy a 2010-es európai év költségvetése ilyen célú kiadást nem támogathatott, és annak érdekében, hogy minden érdeklődő újságíró részt vehessen a pályázaton, úgy döntöttünk, hogy az Unió hivatalos nyelvei között nem szereplő kisebbségi nyelveken megírt munkák csak abban az esetben fogadhatók el, ha azokat az Unió egyik hivatalos nyelvén írott fordítás kíséretében nyújtják be. E feltétel senkit nem akadályozhat meg a pályázaton való részvételben, hiszen az újságírók legalább egy hivatalos nyelvét bizonyosan ismerik annak az országnak, amelyben élnek. A pályázaton való részvétel egy másik lényeges feltétele az, hogy minden benyújtott munkát előzőleg már közzétett, illetve sugárzott valamely, a 27 tagállamban, illetve Izlandon vagy Norvégiában működő médiaorgánum."

- Az EB válasza egyenlő esélyeket biztosít azon közösségi alkotók számára, akik az Európai Unió 23 hivatalos nyelvének egyikén alkotnak. Együttérzéssel gondolok a katalán, a breton, a korzikai, az okcitán, stb. európai kisebbségi és/vagy regionális nyelven alkotókra, akik mögött nincs ott az anyaországi, hivatalos nyelv jogán szerzett anyanyelvi kifejezés lehetősége - értékelte Sógor Csaba a Bizottság válaszát.