Az Unión belüli oktatás korszerűsítését kérik az EP-képviselők

2018-06-12

Az oktatás unióbeli korszerűsítéséről fogadtak el állásfoglalást szerdán az európai parlamenti képviselők. Sógor Csaba a romániai oktatási rendszer szükséges reformját hangsúlyozta a vitában és arra emlékeztetett, hogy az EU a csatlakozás előtt számonkérte a tagállamokon az anyanyelvű oktatáshoz való szabad hozzáférést, amelyet a csatlakozás után is meg kellene tennie.


Az oktatás az egyik legfontosabb alapja az egyéni és a társadalmi boldogulásnak, ez az egyik leghasznosabb jövőbe való hosszú távú beruházás. Elsősorban a tagállamok felelősek az oktatásuk megszervezéséért, ezért is azt tapasztaljuk, hogy nagyon eltérőek az oktatási eredmények az EU-n belül” – mutatott rá felszólalásában Sógor Csaba a strasbourgi vitában. Az RMDSZ-es európai parlamenti képviselő a romániai helyzetet ismertetve kiemelte: a Világbank szerint is a romániai oktatási rendszerben a diákok 40%-a funkcionálisan írástudatlan, öt diákból egy pedig idő előtt elhagyja az iskolarendszert. Ezért is történik meg az, hogy a romániai munkaerő nem tud lépést tartani a technikai ágazatok magas fokú, rendkívül szerteágazó munkaerőigényeivel – érvelt az EP-képviselő, aki szerint az EU támogatása rendkívül fontos ezekben a tagállamokban a reformok megvalósításához. Ehhez kapcsolódóan kiemelte a tagállamok oktatási rendszereinek reformját is elősegíthető uniós programok előnyeit: az Európai Szociális Alapét, illetve a Strukturálisreform-támogató programét, amelyhez, az EP foglalkozatás ügyi szakbizottsági felelőseként maga is hozzájárult.

Teljesen egyetértek az állásfoglalás azon fejezeteivel, amelyek leszögezik, hogy az EU-n belüli oktatási rendszer befogadó és hozzáférhető legyen mindenki számára függetlenül a társadalmi, etnikai és nyelvi háttértől. A tagállamoknak minden szinten hozzáférést kell biztosítania az anyanyelvi oktatáshoz az őshonos nemzeti kisebbségek tagjai számára” – érvelt az EP-képviselő, aki felszólalásában azt nehezményezte, hogy bár mindezt az EU a csatlakozás előtt elvárta, utólag ezt nem kérte számon a tagállamokon. Ezen követelményeknek a teljesítését az EU-nak ma is el kellene várnia, főleg amiatt, mert azt tapasztaljuk, hogy sok tagállam jelenlegi politikája teljesen ellentétben áll a csatlakozás előtt vállalt ígéretekkel – hangsúlyozta az RMDSZ-es képviselő. 

Az oktatás unióbeli korszerűsítésére vonatkozó állásfoglalás egyébként leszögezi, hogy bár az iskola már nem az oktatás egyetlen központi terepe, de mindent meg kell tenni azért, hogy ismét a legfontosabb képzési helyszín legyen. A dokumentum megállapítja, hogy az oktatási rendszerek nagyobb finanszírozására van szükség már a gyermekek korai fejlesztésétől kezdve, ugyanakkor kimondja, hogy a tanári munka presztízsének megerősítése, a tanárok jobb felkészítése is elengedhetetlen a reformok megvalósításához. 

Az EP-képviselők az Európai Bizottság európai oktatási térség létrehozására irányuló javaslatát is pozitívan véleményezték a dokumentumban, és a kezdeményezés támogatására szólították fel a tagállamokat. A képviselők leszögezték, hogy az európai oktatási térség létrehozása nem veszélyeztetheti és nem helyettesítheti a bolognai folyamatot, sőt ez utóbbit kellene inkább fejleszteni és megerősíteni. Az európai oktatási térségnek elő kellene segítenie az együttműködés, a diplomák és a végzettségek kölcsönös elismerését, valamint erősítenie kell a mobilitást és a gazdasági növekedést is – kérik az EP-képviselők.