Nemzeti kisebbségekre vonatkozó cselekvési terv elkészítésére ösztönzi Szerbiát az EP

2015-03-11

Az Európai Parlament a nemzeti kisebbségek helyzetére vonatkozó cselekvési terv elkészítésére ösztönzi Szerbiát abban az állásfoglalásában, amelyről március 10-én, kedden az esti órákban vitáztak, majd szerdán szavaztak a képviselők. Sógor Csaba a szavazást követően reményét fejezte ki a tekintetben, hogy Szerbia példát mutathat olyan uniós tagállamok számára is, amelyek kisebbségvédelmi intézkedésekben visszalépést tanúsítanak a csatlakozás után.


A Szerbiáról szóló 2014. évi eredményjelentésében a Bizottság beszámolt a Szerbia által az európai integráció területén elért előrelépésekről és értékelte az ország koppenhágai kritériumok elérésére irányuló erőfeszítéseit. Erre vonatkozóan az Európai Parlament állásfoglalást készített, amelyben hangsúlyozza, hogy a kisebbségek védelmére vonatkozó jogi keret teljes körű végrehajtását biztosítani kell: az oktatás, a nyelvhasználat, valamint a média- és vallási szertartásokhoz kisebbségi nyelven való hozzáférés területén is.

Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő a Szerbiáról szóló állásfoglalás kapcsán elmondta: üdvözöli, hogy a szerb kormány tisztában van vele: csakis az ország területén élő őshonos kisebbségek helyzetének rendezése, illetve a szomszédos országokkal és népekkel való megbékélés hozhat tartós fejlődést a sokat szenvedett szerbiai társadalom számára. „Támogatom az indítványban foglaltakat, amely egy, külön a nemzeti kisebbségek helyzetére vonatkozó cselekvési terv elkészítésére ösztönzi Szerbiát. Azt gondolom, hogy a Nyugat-Balkánon a kisebbségi helyzet rendezésére nem az Európai Unió miatt van szükség, ez nem egy külső nyomás hatására elvégzendő kötelező feladat kell legyen, hanem egy olyan belső igény kifejeződése, amely a normalitás irányába terelheti a folyamatokat” – hangsúlyozta az erdélyi képviselő, aki reményének adott hangot a tekintetben, hogy Szerbia akár példát is mutathat majd sok uniós tagállam, köztük Románia és Szlovákia számára is.

Az Európai Parlament állásfoglalása egyébként külön kitér arra, hogy a Vajdaság kulturális sokszínűsége Szerbia identitásához is hozzájárul, ezért alapvető érdek az ott élő kisebbségek védelme és támogatása, a többnyelvűség és a kulturális sokszínűség megőrzése. Hangsúlyozza továbbá, hogy a Vajdaság autonómiája nem gyengülhet és emlékezteti a kormányt, hogy haladéktalanul terjessze elő a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreiről és finanszírozásáról szóló törvényt.