A külföldön munkát vállalók jogainak gyakorlását könnyítené az EP

2014-03-12

A munkavállalók Európai Unión belüli szabad mozgását és a munkajogok biztosítását elősegítő jelentést hagyott jóvá az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén, március 12-én.


A Bauer Edit szlovákiai magyar képviselő asszony által készített jelentésről kedd délután vitáztak a képviselők. Az Európai Parlament jelenlegi törvényhozási ciklusában ez az utolsó munkajogi dosszié. Sógor Csaba európai parlamenti képviselő, a Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottságának tagjaként üdvözölte a jelentést, amely az Európai Unió más tagállamaiban munkát vállaló polgároknak biztosítja jogaik gyakorlását.  A dokumentum nem módosítja a szolgáltatási irányelvet, sem a szabad mozgásra és munkavállalásra vonatkozó, az Unió keretén belül már hatályos irányelveket és érvényben lévő rendelkezéseket; célja csupán egyszerűsíteni és megkönnyíteni azok gyakorlatba ültetését.

Sógor Csaba szerint a jelentés külön érdeme, hogy számba veszi és részletezi a rendelet végrehajtására vonatkozó praktikus intézkedéseket, de garantálja a származtatott munkajogok érvényesítését is pl. a más uniós tagállamban szerzett diploma elismerését, a kettős adóztatás elkerülését vagy a zavartalan információcserét. „A tagállamoknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a fokozott mértékű mobilitás mellékhatásaira is, mert a jelenlegi krízishelyzet felfokozta például a fiatalok elvándorlását épp azokból a régiókból és tagállamokból, melyekben éppen a legnagyobb szükség lenne az uniós felzárkózásra” – hangsúlyozta a képviselő.

Az RMDSZ politikusa a vita során kihangsúlyozta, az irányelv gyakorlatba ültetése révén elkerülhető lesz, hogy nemzetiségi alapon, a munkához való jog gyakorlásában vagy a javadalmazás kérdésében bármely uniós polgárt vagy családtagjait megkülönböztetés vagy akadályoztatás érhesse, amikor egy másik tagállamba költözik és ott vállal munkát. „A tagállamoknak gondoskodniuk kell a különböző törvényes élettársi kapcsolatok és azokból származó jogok kölcsönös elismeréséről, illetve a munkavállaló jogainak védelméről is. A mostani rendelet hatálya kiterjed nemcsak az állandó munkavállalókra, hanem a határ menti ingázókra, sőt a szolgáltatókra is” – hívta fel a figyelmet a képviselő.

Sógor Csaba elmondta, nagy öröm számára, hogy a jelentés első olvasatban megnyugtató módon lezár számos, az általa képviselt nemzeti kisebbséget is érintő érzékeny kérdést.