Vegyék figyelembe a történelmileg kialakult területek létjogosultságát

2014-01-16

Eric Andrieu (francia, szocialista) képviselő "A regionális márkaépítésről: a vidéki gazdaságokban megvalósítandó helyes gyakorlat kialakítása felé" című jelentését kedden, január 14.-én szavazta meg az Európai Parlament (EP).A dokumentumra leadott szavazatához írásos magyarázatot fűzött Sógor Csaba, melyben a történelmileg kialakult területek létjogosultságát hangsúlyozta. Az RMDSZ-es EP képviselő szavazatmagyarázatának szövege alább olvasható:

"Üdvözlendőek és támogatandóak a jelentés megállapításai, amelyek a vidéki területeken új fejlesztési modellek előtérbe helyezését szorgalmazzák. A jelentés kimondja, hogy a terület - fejlesztési szempontból - nem egy közigazgatási egységet jelent, hanem egy olyan társadalmi szerkezetet, amellyel az emberek azonosulnak. Véleményem szerint figyelembe kell venni az olyan különleges erőforrásokat, mint a társadalmi kohézió, az elsajátított ismeretek, a történelmi örökség, a különleges szerveződések és intézményeik, valamint a helyi identitás. Egyetértek a megállapítással, hogy az ilyen megközelítésben alkalmazott területi projektek keretében a vidéki területek túlélési stratégiát fogadhatnak el.

A jelenlegi szöveg azonban nem egyértelmű a regionális márka használatát illetően. Meg kell világítani, hogy a vidéki- és a kulturális sokszínűség mennyire befolyásolja egy adott márka használhatóságát. Szükségszerű a márka odaítélési feltételeinek és kritériumainak a meghatározása, és annak tisztázása is, hogy kinek a hatáskörébe tartozik a márka odaítélése, illetve mely kompetens intézmény lesz a rendszer működtetésével megbízott illetékes. A jelenlegi védjegyek és márkák implementálhatóak kell legyenek az új regionális márkákba. A kritériumok felállításánál figyelembe kell venni az adott regionális márka használati területének behatároltságát is. Végezetül nagyon fontos, hogy a kormányok is támogassák a szerveződéseket ahelyett, hogy a történelmileg kialakult területek létjogosultságát, sőt, a puszta létét is folyamatosan kétségbe vonják."