Az RMDSZ EP-képviselőinek és a MIÉRT Elnökségének közös nyilatkozata

2013-06-26

Az elmúlt évek együttműködése alapján a Romániai Magyar Demokrata Szövetség európai parlamenti képviselői és a Magyar Ifjúsági Értekezlet elégtétellel nyugtázzák partneri kapcsolatuk eredményességét. Valamennyi közös program, amelyek közül kiemelkedik az EP gyakornokság, a MIÉRT Akadémián való részvétel, a fiatal önkormányzati vezetőknek szóló program, az EU tábor programcsoportja csakúgy, mint az erdélyi magyar fiatalok bekapcsolása az EU 2020 és az Erdély 2020 programba, sikeres volt.Az utóbbi időszakban megnövekedett a MIÉRT külügyi jelenléte: ennek elismerése a teljes jogú tagság elnyerése az Európai Néppárt ifjúsági szervezetében, a YEPP-ben. Az európai parlamenti képviselők üdvözlik a MIÉRT YEPP tagságát, amelyet a maguk során aktívan támogattak. A romániai magyar fiatalok érdekképviseletének egyre inkább jelen kell lennie az európai ifjúságpolitika alakításában, amelyre az Európai Néppárt kiváló keretet nyújt. A fiatalok Európa-szerte aktívak és kezdeményezőek kell legyenek. A jelen legsürgetőbb területe a munkahelyteremtés, amelyhez hosszú távú és fenntartható programokra van szükség, hiszen a jelenlegi gazdasági és szociális döntések, az oktatás területén hozott intézkedések a következő évtizedre is kihatnak. A döntéshozatali folyamatokban a fiataloknak is részt kell venniük, mert a jövő Európája elsősorban az ő Európájuk lesz.

Az RMDSZ legfontosabb külpolitikai célkitűzése a kisebbségi európai polgári kezdeményezés sikere, a Minority SafePack kisebbségvédelmi csomag elfogadtatása az Európai Unióval. A MIÉRT tagszervezeti üdvözlik az Európai Nemzetiségek Föderális Uniójával, a FUEN-nel és partnereivel indított kezdeményezést, és aktív szerepet vállalnak az aláírásgyűjtési kampány romániai megszervezésében és népszerűsítésében. A MIÉRT intézményesíteni kívánja kapcsolatát, és partnerség kialakítását tervezi a fiatal európai nemzetiségek szervezetével, a YEN-nel, amely a FUEN társult szervezete, valamint más európai kisebbségi közösségek ifjúsági szervezeteivel is.

Romániai magyar nemzeti közösségünk előtt a következő nagy próbatételt az európai parlamenti választások jelentik. A mindennapjainkat meghatározó döntések az önkormányzatokban, országunk törvényhozásában és az Európai Parlamentben születnek. Következésképpen az RMDSZ jelenléte az önkormányzati döntéshozatalban, valamint Románia Parlamentjében csak akkor lehet teljes és eredményes, a politikai, valamint a közképviseletei elvárásoknak megfelelő, ha erős európai parlamenti képviselettel teljesedik ki. A MIÉRT ezúttal is aktív szerepet vállal az RMDSZ európai parlamenti kampányában, és hozzájárul az ifjúsági célkitűzések megvalósításához. Az RMDSZ programjának sarokköve a szülőföldön való gyarapodás - olyan közös cél ez, melynek megvalósítása csak a fiatalok aktív szerepvállalásával lehetséges.
Megállapítják, hogy a MIÉRT együttműködése az RMDSZ európai parlamenti képviselőivel egyre tartalmasabb, és egyre több területre terjed ki. Szorgalmazzák az eddigi programok folytatását, és új, közös programok kidolgozását, annak érdekében, hogy az erdélyi magyar fiatalok célkitűzései az európai Unióban is támogatásra leljenek.

Brüsszel, 2013. június 25.

az RMDSZ európai parlamenti képviselői,                                          a Magyar Ifjúsági Értekezlet Elnöksége,
Winkler Gyula és Sógor Csaba                                                                Szabó József és Jakab Adorján