Alapvető emberi jog és fontos egészségügyi tényező az egészséges lakhatás

2013-04-23

Az Európai Parlament (EP) Foglalkoztatás és szociális ügyek szakbizottsága kedden, április 23-án este megszavazta Karima DELLÍ, francia zöldpárti képviselő Szociális lakáshoz jutás az Európai Unióban című, saját kezdeményezésű jelentését.Az Európai Néppárt Képviselőcsoport részéről a téma felelőse Sógor Csaba RMDSZ-es képviselő volt, aki a szavazást megelőző viták alkalmával elismeréssel szólt a jelentést felvezető munkálatokról is, hiszen az előkészítő jellegű közmeghallgatások megszervezésével alapos tájékoztatást nyújtottak a probléma iránt érdeklődők számára. 

A szociális lakások tekintetében az EU-s tagállamok között óriási különbségek észlelhetők. A lakáshálózat strukturális alapokból történő bővítésének kérdése is felmerült; a legnagyobb hiányosságokat mutató esetek felzárkóztatását sürgették a képviselők.

Sógor Csaba hangsúlyozta: a jelentés hiánypótló jellegű. Aktualitását és fontosságát a jelenlegi többszörösen összetett válsághelyzet is aláhúzza: az egyre nehezebb anyagi körülmények a szociális lakáshoz jutást tovább nehezítik, holott az egészséges lakás, lakhatás az egészséges élet feltétele. - A nem megfelelő lakáskörülmények évente mintegy 100 ezer ember halálát okozzák. Az Egészségügyi Világszervezet statisztikái szerint 2011-ben a háztartások költségvetésének 55-60%-át a lakásfenntartás emésztette fel, holott ennek az aránynak 30 % alatt kellene maradnia. Az életminőségi indexek alapján kimutatták, hogy a várható élettartam nemcsak iskolai végzettség függvénye, de az egyén rendelkezésére álló élettér nagyságával is arányos. A hőkonfort foka is alapvető egészségügyi tényező, mint ilyen, alapvető emberi jog, de ez sajnos egyre nagyobb tömegek számára nem biztosított - érvelt az erdélyi magyar képviselő. 

A szövegtervezethez Sógor Csaba több módosító javaslatot nyújtott be, többek között az ifjúság lakáslehetőségeivel, a fogyatékosokat-, valamint az időskorúakat érintő lakásproblémákkal, illetve a lakáskrízis intergenerációs vonatkozásaival kapcsolatosan. A szakbizottság által elfogadott szöveg előreláthatólag júliusban kerül a plenáris ülés napirendjére.