A Polgárok Európai Éve lesz 2013

2012-10-23

Az Európai Parlament (EP) Strasbourgban, október 23-án este nagy többséggel megszavazta az Európai Bizottság (EB) azon javaslatát, hogy nyilvánítsák 2013-at a Polgárok Európai Évének. A jelentés elsődleges céljának tartja az uniós polgárok emberjogi ismereti szintjének növelését és lehetőséget ad az uniós állampolgárság témakörének megvitatására.


A Polgárok Európai Éve a polgárok jogairól és kötelezettségeiről szóló ismeretek bővítésére összpontosít, kiemelve, hogy az említett jogokkal élő állampolgárok jogosultak a tagállamokon belüli szabad mozgásra és lakhelyváltoztatásra.
 
A Polgárok Európai Éve a választásokon való részvételre bíztatja az állampolgárokat, akik ezáltal is érvényesíteni tudják akaratukat. A 2013-as év létfontosságú a közös európai identitás népszerűsítésében, illetve olyan cselekedetek támogatásában, melyek az "uniós mag" elvét alkotó közös értékeken alapulnak.  Ezen év után következnek a 2014-es európai parlamenti választások. A 2013-as év célja, hogy aktív és demokratikus részvételre ösztönözze az Európai Unió (EU) polgárait az egy évvel később esedékes választásokon.
 
Sógor Csaba RMDSZ-es EP-képviselő, árnyék-jelentéstevő minőségében, szavazatmagyarázatában fejtette ki: - Meggyőződésem, hogy a Polgárok Európai Éve a jelenlegi, többszörös krízishelyzet ellenére a polgárokban megerősíti azon szándékot, illetve késztetést, hogy éljenek jogaikkal, érvényesítsék azokat, illetve az európai szabadságjogok jegyében számukra kínálkozó lehetőségeket. A statisztikák szerint a polgárok egyharmadának szándékában áll megtenni ezt, de még mindig akadályt jelent számukra a külföldi munkavállalásban vagy a más tagországba költözéskor az adminisztratív nehézségek megléte, illetve a megfelelő nyelvtudás hiánya.”
2013-ban az Európai Bizottság (EB) jelentést készít az Európai Állampolgárság kérdéséről, mely a 2010-es hasonló tematikájú jelentés óta elért fejlődésről és eredményekről számol majd be, azért, hogy eltűntesse az EU-s polgárok jogainak alkalmazási lehetőségeit akadályozó tényezőket.

- A Több Európát! jelszó mögött rejlő igényeket az EB sikeresen feltérképezte. Uniós, tagállami, regionális és helyi szinten egyaránt sikerült hangot adni az évhez kapcsolódó elvárásoknak, de megvalósításukhoz - csakúgy, mint a népszerű kommunikációs csatornák, portálok működtetéséhez - a költségvetést növelni kellene. Örvendetes, hogy ezzel valamennyi frakció egyetértett - összegezte az erdélyi magyar képviselő.
 
Az állampolgárok jogainak tudatosításáról az Europe Direct többnyelvű információs központok, valamint a Your Europe weboldal gondoskodik, csakúgy, mint a SOLVIT. Ez olyan probléma-megoldó eszköz, melyben a tagállamok közösen dolgoznak a belső piaci jogszabályok helytelen hatósági alkalmazásából fakadó problémák megoldásán.
2013 azért viseli a Polgárok Európai Éve elnevezést, mert ez évben ünnepli 20. évfordulóját a Maastrichti Szerződés által bevezetett “uniós polgár” fogalom. Minden ennek jegyében szervezett kezdeményezés és figyelemfelkeltő szerepű intézkedés az uniós állampolgárság fontosságát hangsúlyozza, valamint az EU demokratikus életében, illetve a 2014-es európai parlamenti választásokon való aktív részvételt szorgalmazza.