A többnyelvűség támogatásának fokozását kéri Sógor Csaba

2012-07-13

Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti (EP) képviselő levélben fordult Androulla Vassiliou-hoz, az Európai Bizottság oktatásügyért, kultúráért, többnyelvűségért, ifjúságért és sportért felelős biztosához. Levelében a képviselő üdvözölte az Erasmus Mindenkinek (Erasmus for All - E4All) című EU-s program kezdeményezését, és kiemelte a benne foglalt számos, a nyelveket kulcsfontosságú elemként kezelő és a többnyelvűséget bátorító javaslat fontosságát.Sógor Csaba a Civil Szervezetek Többnyelvűségi Platformjának (NGO Platform for Multilingualism Report) jelentésére hivatkozva kiemelte: a többnyelvűség és a nyelvtanulás népszerűsítése kulcsfontosságú mozgatóelem az alapvető készségek és a foglalkoztathatóság fejlesztésében. Ezek a munkahelyteremtés és a növekedés eszközei az Európai Unió számára.

Az erdélyi magyar képviselő az EP Kisebbségi Frakcióközi Munkacsoportjának aktív tagjaként üdvözölte az európai hagyományos regionális vagy kisebbségi nyelvek védelmét az Erasmus Mindenkinek program hat kiemelt célkitűzése által, melyek a nyelvi sokszínűség előmozdítását az egész program fő irányvonalává teszik.

Hivatkozással az Európai Unió (EU) Tanácsának 2011-es, novemberi következtetéseire - lásd http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/126373.pdf - Sógor Csaba levelében szorgalmazta a kevésbé elterjedt, illetve a szomszédos országok nyelveinek európai szintű, programszerű ösztönzését, annak érdekében, hogy könnyebb legyen a kulturális, és gazdasági csere a polgárok között.

A képviselő emlékeztette a biztos asszonyt, hogy a kisebbségi vagy regionális nyelvet beszélők közösségeinek lélekszáma eléri az EU összlakosságának 10 %-át, ezért azt szorgalmazta, hogy a készülő új EU-s programokban különítsenek el külön költségvetési sorokat a kisebbségi vagy regionális nyelvek használatát népszerűsítő programok számára.

- Az Európai Bizottság (EB) többnyelvűségi politikája az EU sikertörténetében nagy támogatottságot élvező, fontos mozzanat. Ennek megteremtéséhez a civil társadalom is jelentősen hozzájárult. A jelenlegi, komplex krízishelyzetből a kilábalás egyik esélyét jelenti a nyelvtanulás, ezért ezt az EU valamennyi intézménye, de elsősorban az EB, minden tényező hatékony koordinálásával kell ösztönözze - szögezte le Sógor Csaba.