Õseink helytállásából erőt meríthetünk - Édesapja szülőfalujában járt Sógor Csaba

2011-10-23

A negyedik Dobrai Szüreti Fesztivál vendége volt Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő. Október 22-én, szombaton a falu újból a dobraiak és a Dobráról elszármazottak találkozási pontjává vált.A hagyományokhoz híven idén is megszervezték a Szatmár megyei településen a szüreti ünnepségsorozatot, melynek fővédnöke Sógor Csaba volt. A délelőtt folyamán átadták a már önálló dobrai iskolát, ezt követően pedig ünnepi istentiszteletre is sor került, ahol Nagy Sándor, a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese hirdetett igét.  Ezután Kurta-Tőtös Szabolcs dobrai lelkész bemutatta a Dobra monográfiájáról szóló most kiadott könyvet, amelynek előszavát az erdélyi magyar képviselő írta.  Beszédében a dobrai lelkész elmondta, hogy az Emlékek és élmények című könyv a dobraiakról és őseikről szól, amelybe a falu történelmét idéző korabeli dokumentumokat, személyes visszaemlékezéseket és családi fényképeket gyűjtöttek össze.

Sógor Csaba EP képviselő a kötet előszavában visszaemlékezett gyerekkorára, a Dobrán töltött nyári vakációkra: „Dobra az a falu, ahol első vakációmat töltöttem szülők, testvérek nélkül, ahol édesapám nagybátyjánál, Szabó Károly bácsiéknál, kollektivizálás előtti időből maradt lekvárt ehettem, és ahol édesapámmal a novemberi hidegben úgy aludtunk a fűtetlen tiszta szobában, mint egykor a Ludovikások: mozdulatlanul, vízszintes vigyázzállásban, hogy lábunk, orrunk, kezünk ne lógjon ki a dunyha alól.”

A képviselő ünnepi beszédében a Szentírás zsidókhoz irt levél 13. részének 7. versét idézve elmondta, a jelen útvesztőiben úgy tudunk könnyebben eligazodni, ha az őseink helytállásából, rendíthetetlen hitéből merítünk erőt.

-Ebben a faluban volt állatkert és gyümölcsfeldolgozó, a duna-csatornai munkatáborból hazatértek pedig összefogással, rövid idő alatt a falut a tavaszi áradásoktól megóvó gátat építettek és ha kellett falutársuk védelmében szembeszálltak a hatóságokkal is. Most, amikor iskolákat zárnak be, mi a település felújított, önálló oktatási intézményét avatjuk. Bízom benne, hogy az utánunk jövőknek is lesz mit rólunk összegyűjteni és mi is követhető példa lehetünk számukra - fejtette ki Sógor Csaba.

Az esemény zárásaként a vendégek megkoszorúzták a templomkertben négy évvel ezelőtt felállított  Turul-szobrot, majd a helyi ifjúság kulturális programja következett, aztán pedig kezdetét vette a szüreti mulatság, melynek bevételét az egyházközség javára fogják fordítani egy ravatalozó építésére.

Fotógaléria