Stratégiai érdek a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása

2011-10-02

A nők, a fogyatékkal élők, valamint az idősek munkapiaci esélyegyenlőségének előmozdítását célozza meg az a nagyszabású, három fejlesztési régióban is zajló, uniós alapokból finanszírozott projekt, melynek soros tematikus konferenciájára szeptember 30-án, a kolozsvári Evangélikus-Lutheránus Püspökség diakóniai termében került sor.A brassói Novum Egyesület által vezetett CENTRUM projekt kolozsvári partnere az Életfa Családsegítő Egyesület. Az ESÉLYEGYENLÕ(TLEN)SÉG címmel megszervezett találkozón az érintettek és az őket képviselő szervezetek Sógor Csaba EP-képviselőtől, valamint az illetékes állami intézmények képviselőitől értesülhettek a témakörben várható uniós és nemzeti fejleményekről.

Hegyi Réka helyi főszervező üdvözlő szavai után a több éves projektet Mãlãcea Enikő és Alina Fãrcaş, a brassói Novum Egyesület képviselői mutatták be. A szervezők elmondása szerint a projekt elindításának motivációját az szolgáltatta, hogy a munkapiaci mutatók és statisztikák alapján kiderült, hogy Romániában a nők több szempontból is hátrányos helyzetben vannak, így gyakorlatilag a lakosság fele a diszkrimináció valamely formájának áldozata.

Sógor Csaba, az RMDSZ európai parlamenti képviselője szintén azt emelte ki elsőként, hogy küzdeni kell a diszkrimináció különböző formái ellen, hiszen az egyenlőtlen bánásmód olyan alapvető jogokat sért, mint az emberi méltósághoz, vagy éppen a munkához való jog.

Az EP képviselő elmondta, fogyatékkal élő személy minden negyedik európai családban van, míg az idős korosztály létszáma az EU-ban 40 év alatt megduplázódott, így az idősek aránya jelenleg a dolgozó korú népesség 27%-át teszi ki. Sógor Csaba hangsúlyozta jelenleg a társadalom ezen rétegeinek foglalkoztatása széleskörű probléma, amelynek kezelése tagállami hatáskörbe tartozik, viszont több uniós dokumentum is irányt szab az idős-, vagy a fogyatékosügyi szakpolitikáknak, mint a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény, az Európai Bizottság által készített tíz évre szóló fogyatékosügyi stratégia, vagy az Európai Unió Alapjogi Chartája.

-A fogyatékkal élő személyek foglalkoztatása nem csupán emberjogi, társadalmi, szociális és munkaügyi problémákra megoldás, hanem gazdasági kérdés is, hiszen nem felejthetjük el azt sem, hogy uniós szinten 30 milliárd eurós piaca van a fogyatékkal elők segítő eszközeinek – részletezte az erdélyi magyar képviselő.

Sógor Csaba előadásában kitért arra is, hogy az időspolitika egyik fontos része az aktív öregedés folyamatának megteremtése, amely olyan intézkedéseket feltételez, mint a munkavállalók képességének megtartása, az élethosszig tartó tanulás és rugalmas munkakörülmények elősegítése, vagy a diszkrimináció, munkanélüliség és szociális kirekesztés elleni küzdelem. 


A előadók sorát a Kolozs Megyei Tanács Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságának, illetve a Kolozs megyei Munkaerőfoglalkoztatási Ügynökségnek a képviselői zárták, akik az itthoni állami támogatási rendszert ismertették. A konferencia az érintett civil szervezetek kerekasztalbeszélgetésével zárult.

A CENTRUM projekt keretén belül egyébként képzések, pályaválasztási és pályaváltási tanácsadás, workshopok, különféle népszerűsítő előadások segítették hozzá a kismamákat, GYES-ről a munkába visszatérni szándékozó fiatal nőket, valamint fogyatékkal élőket, fiatalokat és időseket a munkapiaci reintegrációjukban, karrierfejlesztésükben. Idén önéletrajzirás, vállalkozói ismeretek, üzleti angol tanfolyamok zajlottak Kolozsváron és Bákóban.

Az Életfa Családsegítő Egyesület eddigi több éves önkéntességen alapuló tevékenységét ezzel a háromrégiós partnerségen belüli tanfolyam-projekttel egészítette ki, azzal a céllal, hogy mindenki, akinek a család és a gyermekvállalás miatt karrierje megfeneklett vagy munkahelye megszűnt, új pályalehetőséget találjon, fejlessze készségeit és felzárkózzon a munkaerőpiacra.