Sógor Csaba az egész Unió területén kötelező kisebbségvédelmi normákat kér

2010-02-10

Az Európai Parlament, folyó év február 10-én, Strasbourgban, kiemelt vita keretében vizsgálta a tagjelölt országok, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Törökország által elért haladást.


Sógor Csaba RMDSZ-es képviselő hozzászólásában kifejtette, hogy a tagjelölt országok számára az Európai Unió tagállamai jó példát saját hatékony kisebbségvédelmi politikájukkal kellene mutassanak.

Alább olvasható az erdélyi magyar képviselő felszólalásának teljes szövege:

"A kisebbségvédelem terén Horvátország és Macedónia esetében történtek előrelépések, de még távol állnak a kitűnő osztályzattól. Mit tehetünk? Az Európai Unió példamutató kisebbségvédelmével biztathatná ezeket az országokat, de mi történik az Unióban? Jó lenne, ha Franciaország és mások ratifikálnák a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját, ha Szlovákia megszüntetné a kisebbségeket diszkrimináló intézkedéseit, lásd a nyelvtörvényt, és ha Görögország is elismerné, hogy a területén kisebbségek élnek, és szavatolná azok egyéni és közösségi jogait.

Romániában remélhetőleg lesz kisebbségi törvény, de még távol állunk attól, hogy a hadsereg vezetésében kisebbségiek legyenek (amit viszont Törökországtól elvárunk), az autonómiától pedig jobban félnek, mint a transznisztriai 14. orosz hadseregtől.

Az Európai Parlament azzal biztathatná a már csatlakozott tagországokat a jobb példamutatásra, ha egységes, az egész Unió területére kiterjedő kisebbségvédelmi normákat tenne kötelezővé.

Köszönöm."