Az Intelligens Energia Európa Programra március közepétől lehet pályázni

2010-03-09

Az energia, a közlekedés, a környezetvédelem, a versenyképesség és az innováció Európában – mindannyiunk életét érintő, olyan rendkívüli kihívások, melyek ugyanakkor nagyszerű lehetőségek is.


Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő tavaly a Felső-háromszéki Vállalkozói Napok alkalmával tartott, "A  megújuló energia előállítása és hasznosítása" című konferencián meghívott előadóként vett részt. A képviselő, aki a tudást a legnagyobb befektetésnek és tőkének nevezte, azt ígérte a zöld energia elkötelezettjeinek, hogy 2010-ben még a pályázati felhívás közzététele előtt tájékoztatni fogja választókerületének polgárait az aktuális pályázati lehetőségekről.  

Alább olvasható a 2010-es, előreláthatólag március második felében nyilvánosságra kerülő pályázati lehetőségekről szóló információ:

Brüsszelben 2010. február 3-án sor került az Intelligens Energia Európa Program (Intelligent Energy Europe) szokásos, évi rendezvényére, az ún. Info-napra. Ezen az információs napon kiegészítő jellegű útmutatást kaptak az európai alapokra pályázni szándékozók: az (ön)kormányzati szervezetek, illetve a civil társadalom érdekvédelmi szervezeteinek képviselői. Az elmúlt évben támogatást nyert projektek ismertetésére, illetve azok tanulságainak népszerűsítésére is sor került. Az info-napok népszerűsége egyre nő; idén a résztvevők száma meghaladta a 600 főt.

Az info-nap részletes programja itt érhető el: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/index_en.htm

Az információ hatékony terjeszt cute;se végett, kérésre, az EACI országos egységei a tagállamokban is szerveznek tájékoztató üléseket.

Idén előreláthatólag folyó év március közepén teszi közzé az EACI a pályázati felhívásokat. A leadási határidő június végére várható. Elsősorban nagy hatástényezőt feltételező pályázatok benyújtását várják.

A pályázással kapcsolatos gyakorlati információ az alábbi linken érhető el: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm

Az Intelligens Energia Európa Program költségvetése a 2007-2013-as időszakban 730 millió €. Ennek tételei 2010-ben a következőképpen oszlanak meg:

56 millió € - az Intelligens Energia projektjeinek népszerűsítésére

az elnyerhető maximális támogatás 75%-os, vagyis 25%-os önrész szükséges

15 millió € az Európai Befektetési Bank (European Investment Bank) ELENA nevű eszköze számára, a piacorientált projektek támogatása végett (Market Replication Projects)

17 millió € szolgáltatásokra (pl. tenderírás)

16 millió € koncertált akciók és egyéb mechanizmusok fedezésére

Mikor elfogadható egy IEE-projekt? Ha

megfelel az EU klímaváltozással és célirányos energia-hasznosítással kapcsolatos elvárásainak

legalább 3 különböző országból származó partner közreműködését tervezi

teljesítésének ideje 2-3 év

NEM "hardware" típusú befektetési-, kutatási- vagy fejlesztési projekt
 
Ki pályázhat?

(ön)kormányzati szervezetek

civil szervezetek

nemzetközi szervezetek

egyének nem

2009-ben az IEE program keretében 460 projekt nyert támogatást. Ezek ismerete azért fontos, mert az azonos célú és/vagy hasonló kivitelezésű projektek elesnek mindenfajta támogatástól.

2010-ben tervezett támogatottsági területek:

energiahatékonyság (SAVE)

energia-hatékony közlekedés és szállítás (STEER)

megújuló energia-források (ALTENER)

integrált kezdeményezések

Az EACI ügynökség szorgalmazza az országos IEE-pontokkal való kapcsolattartást, mert a hazai munkatársak részletesebb információval rendelkeznek. Kérésre országos szintű info-napot szervezhető akár vidéken is.

Március 22-26 a zöld energia hete az Európai Unióban. Az EACI munkatársai az uniós szintű, összehangolt zöld energia-napok megszervezését minél több tagállamban sürgették. Az idénre tervezett pán-európai megmozdulás-sorozatban több millió közpolgár részvételére számítanak.

További információ a zöld energia napokkal kapcsolatosan: www.eusew.eu