A Magyar Néppárti delegáció és Sógor Csaba 1956-os ünnepsége Strasbourgban

2009-10-21

Az Európai Parlament (EP) Magyar Néppárti delegációja és Sógor Csaba RMDSZ-es EP-képviselő Strasbourgban, 2009. október 20-án, a tisztelt ház minden képviselőjét és munkatársaikat meghívta az 1956-os forradalom emlékére szervezett ünnepségre.


Sógor Csaba meghívására fellépett a kászonaltízi Zergeboglár együttes. A 40 tagú néptánccsoport műsora révén idén immár második alkalommal került sor erdélyi táncrendek bemutatására Strasbourgban: márciusban, ugyancsak a képviselő meghívására, a Borsika tagjai voltak Erdély "követei".

A közös tisztelgés alkalmával Sógor Csaba köszöntötte az egybegyűlteket, és méltatta az erdélyi '56 fontosságát. Alább olvasható az erdélyi magyar EP-képviselő beszéde:

"Hölgyeim és Uraim, kedves Vendégek!
Az 1956-os magyar forradalomra emlékezünk. Erdélyi magyar táncegyüttes a vendégünk.

1956-ban nemcsak Magyarországon lázadtak fel a fennálló kommunista rendszer ellen, de Erdélyben, Romániában is megmozdult az ifjúság. Még csendes szervezkedők és a szolidaritásukat kimutatók közül is sokan kerültek börtönbe, kivégző osztag elé. Utóbb felszámolták egyetemünket, megszűntették autonómiánkat.

Mi, magyarok, hagyományosan tánccal ünnepelünk. A forradalmat, emlékét, áldozatait is. Miért tánccal? Mert a tánc az a nemzetközi nyelv, amelyre nem szükséges fordítás: mindenki érti.

Ma szabadon ünnepelhetünk. Nemcsak a hét Európai Uniós (EU) tagországban, ahol magyar közösségek élnek, de mindannyian, akik hiszünk az európai értékekben, szabad, igazságos és szolidáris társadalomban. Azok a célok, amikért egykor a magyar forradalmárok életüket adták, egyes tagországokban ma még mindig megvalósulásra várnak. Albert Camus írta sok évvel ezelőtt, A magyarok vére című, 1957-ben írott kisesszéjében:

"A szabadság mai évfordulóján szívemből kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjön és a mindenünnen támadó kiáltásaink visszhangjával, elérje a nemzetközi közvélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal szemben.

(...) A legázolt bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben.

A magára maradt Európában, csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, – még közvetve sem – igazoljuk a gyilkosokat.

Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra. De meg kell kísérelnünk, feledve vitáinkat, revideálva tévedéseinket, megsokszorozva erőfeszítéseinket, szolidaritásunkat egy végre egyesülő Európában"- idézte a Nobel díjas írót Sógor Csaba.

Albert Camus írásának francia és angol nyelvű nyomtatott változatát minden meghívott ajándékba kapta a vendéglátók részéről.

- Ünnepeljünk, emlékezzünk együtt az erdélyi, kászoni Zergeboglár együttes táncrendjeivel, nem feledve azokat, akik életüket adták azért, hogy ma szabadon ünnepelhessünk, és egy boldogabb, szebb, igazságosabb Európát építhessünk - mondotta a társvendéglátó erdélyi magyar képviselő.

Fotógaléria

Videó