Romániában naponta megtagadják a fogyatékkal élő személyek alapvető jogait

2017-11-30

Támogatás helyett akadályozzák Romániában a fogyatékkal élő személyek munkavállalási esélyeinek növelését. Nemrégiben egy sürgősségi kormányrendelettel olyan alapjaiban jól működő gyakorlatot szüntettek meg, amely 2000 fogyatékkal élő személy amúgy is hátrányos helyzetét még bizonytalanabbá tette - erről számolt be Sógor Csaba Brüsszelben az európai fogyatékosságügyi stratégia végrehajtásáról szóló csütörtöki parlamenti vitában. 


Az EU-ban nyolcvanmillió ember él valamilyen közepes vagy súlyos fogyatékossággal. Körükben az EU átlagánál lényegesen magasabb a szegénység aránya, mivel nem tudnak megfelelően részt venni sem a társadalomban, sem a gazdaságban, statisztikai adatok szerint alig 25%-uk tudott bekapcsolódni az uniós munkaerőpiacra. Az európai fogyatékosságügyi stratégia az EU és a tagállamok közös fellépését több területen határozza meg. Célként nevezi meg az akadálymentesítés biztosítását, a fogyatékkal élő személyek munkaerőpiaci részvételének elősegítését és a foglalkoztatás növelését, az egyenlőség feltételeinek megteremtését, valamint az oktatás és képzés biztosítását, a szociális, illetve egészségügyi védelem megerősítését. 

Abban az uniós országban ahonnan én jövök, a fogyatékkal élő személyek alapvető jogait naponta megtagadják közvetlen, vagy közvetett diszkriminációt szenvednek el azáltal, hogy a társadalom peremére szorulnak” – mondta az Európai Parlament Foglalkoztatási és szociális ügyek szakbizottságában dolgozó erdélyi képviselő a vitában. Sógor Csaba szerint hatalmas probléma az, hogy a hazai rendszer elsősorban a szociális támogatások felé irányítja a fogyatékkal élőket, ahelyett, hogy a munkaerőpiacon való elhelyezkedésük érdekében megadná a szükséges támogatást azok számára, akiknek egészségügyi állapotuk lehetővé tenné, hogy képességüknek megfelelően munkát vállaljanak. 

"Romániában a közelmúltban elfogadtak egy olyan sürgősségi kormányrendeletet, amely veszélybe sodorta kb. 740 védett műhely működtetését és ezáltal 2000 alkalmazásukban álló, fogyatékkal élő személy jövőbeni kilátásait – mondta Sógor Csaba. A helyzetet ismertetve kifejtette: megszüntette a kormány a fogyatékkal élők alkalmazásáról szóló kvótát nem megfelelően alkalmazó vállalkozások azon lehetőségét, hogy mulasztásukat védett műhelyekben gyártott termékek vagy szolgáltatások vásárlásával kiküszöbölhessék. Az RMDSZ-es politikus szerint ez a rendszer számos védett műhely és alkalmazottai számára biztosított megélhetést, tulajdonképpen a vállalkozók direkt módon támogatták ezen egységek működését, hiszen ez adókedvezményt jelentett a számukra. 

Sógor Csaba felszólalásában nyomatékosította: "mindez egy olyan országban történik, ahol a fogyatékkal élők foglalkoztatási és tevékenységi rátája még jóval az uniós átlag alatt van." Az erdélyi képviselő arra kérte az uniós döntéshozókat: ösztönözzék a tagállamokat arra, hogy hajtsák végre a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény rendelkezéseit, ugyanakkor javítsák az uniós koordinációt ezen a területen, valamint sürgősen hozzanak létre támogatási intézkedéseket minden tagállamban a fogyatékkal élő személyek munkavállalási esélyeinek növelése érdekében.