Fedezd fel gyakornokként az Európai Parlamentet!

2015-08-07

A 2016-os évben is folytatódik Sógor Csaba gyakornoki programja, melyre erdélyi egyetemisták, fiatal szakemberek adhatják le jelentkezésüket. A nyertes pályázók összesen egy hónapot tölthetnek el gyakornoki munkával az RMDSZ-es politikus brüsszeli és strasbourgi kabinetjében. 


Sógor Csaba 2008 óta minden évben legalább tíz erdélyi fiatalt fogad gyakornokként az európai parlamenti irodáiba. Az egy hónapos fizetett gyakornokság alatt a résztvevők megismerhetik mind a brüsszeli, mind a strasbourgi parlament működését és betekinthetnek az erdélyi politikus napi tevékenységébe is. 

Az EP-képviselő a 2016-os évre szintén tíz helyet hirdetett meg, melyekre 20-35 év közöttiek pályázhatnak, olyan személyek, akik még nem vettek részt az Európai Parlament valamely gyakornoki programján. Nem kizárólagos feltétel, hogy a pályázó folyamatban lévő tanulmányai, esetleg már befejezett felsőfokú végzettsége a közigazgatáshoz, politikatudományokhoz vagy nemzetközi kapcsolatokhoz illeszkedjen. Esélyesebben pályáznak ugyanakkor azok a fiatalok, akik megfelelő elméleti ismeretekkel rendelkeznek az Európai Unió és az Európai Parlament működéséről, valamint jól eligazodnak az aktuális közéleti és politikai témák között. Ugyancsak nagy előnyt jelent az angol, a német vagy a francia nyelv legalább középfokú ismerete. 

A pályázók 2015. október 15-ig küldhetik el jelentkezésüket e-mailben, ezt követően egy írásbeli vizsgán bizonyíthatják ismereteiket. A legeredményesebb vizsgázók november folyamán egy közös táborban is részt vesznek, amely nem csupán a személyes kompetenciák felmérését szolgálja, hanem egyfajta képzést is nyújt a résztvevőknek.  A Gyakornoki Tábor után áll majd össze a sikeresen pályázók névsora. 
.............................

PÁLYÁZAT RÉSZLETEI
GYAKORNOKI PROGRAM 2016

A program felépítése: 
A sikeresen pályázók külön-külön egy hónapos gyakornokságot végeznek az Európai Parlamentben, 2016 január és december között (augusztus kivételével). A pontos gyakornoki periódusok az Európai Parlament 2016-os munkanaptárja alapján alakulnak ki. A leendő gyakornokok kiutazása egyeztetett beosztás szerint történik, viszont a bejutás sorrendje meghatározza a választható gyakornoki hónapokat. 

Részvételi feltételek: 
- 20 – 35 év közötti életkor (a pályázó a gyakornoki munka megkezdéséig nem töltheti be a 35. életévét)
- Felsőfokú végzettség vagy folyamatban lévő felsőoktatási tanulmányok, legalább két befejezett év 
- két idegen nyelv középfokú ismerete, ezek közül az egyik angol, francia vagy német
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek 
- alkalmazkodóképesség nemzetközi környezethez 

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- fényképes szakmai önéletrajz (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím megjelölésével) 
- diplomamásolat, ill. hallgatói jogviszony igazolás 
- nyelvtudást igazoló dokumentumok  (A nyelvi kompetenciákról bármilyen írásos igazolást elfogadunk (pl. egyetemen tanult nyelvekről szóló igazolás, idegen nyelven végzett egyetemi tanulmányokról szóló igazolás, nyelvvizsga diplomák, stb.)
- motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben, melyből kitűnik, hogy a jelölt miért szeretne gyakorlatra jelentkezni, milyen elképzelései vannak a gyakorlattal kapcsolatban, ill. miképpen illeszkedik a program a jövőbeni terveihez 
- 2 ajánlólevél : egy felsőoktatási intézménytől vagy munkahelyről 
                       egy közéleti személyiségtől/civil vagy politikai szervezettől, egyháztól

A pályázat lebonyolítása:
A pályázati anyag alapján elfogadott jelentkezőknek szakmai ismereteiket és nyelvtudásukat egy írásbeli teszt során kell bizonyítaniuk, melynek időpontjáról és helyszínéről a későbbiekben kapnak tájékoztatást. A teszten legjobb eredményt elérő jelentkezők novemberben részt vesznek egy közös gyakornoki táborban, amely majd eldönti a végső sorrendet. 

Támogatás: 
A kiválasztott pályázók a gyakorlat ideje alatt anyagi támogatásban részesülnek, ebből az összegből biztosítani tudják a kiutazásukat, szállásukat, étkezéseiket. 

Pályázatok leadása:
A jelentkezéseket, a kért dokumentumok elektronikus másolataival együtt a csaba.sogor@gmail.com címre kérjük elküldeni 2015. október 15-ig.

Megjegyzés:
A Gyakornoki programra olyan pályázók jelentkezhetnek, akik még nem vettek részt szakmai gyakorlaton az Európai Parlamentben.

További információk:
E-mail: csaba.sogor@gmail.com
Tel: +4 0723 633 840 (Parajdi Andrea)