Évezredes motívumok a madéfalvi Fészek Tájházban

2014-04-13

Évezredes motívumok a népi díszítőművészetben címmel a gyimesi csángók és a bukovinai székelyek díszítőművészetét bemutató kiállítás nyílt a madéfalvi Fészek Tájházban, április 12-én, szombaton. A húsvéti időszakhoz kapcsolódóan a tárlat aktualitását a gyimesi hímes tojások adják, amelynek technikáját a tojáskártyák és az eligazító táblák segítségével akár a betérők is elsajátíthatják.


A tárlat egy részét, amely a bukovinai székelyek által legtisztábban megőrzött évezredes mintakincsbe nyújt betekintést, a bonyhádi Völgységi Múzeum bocsájtotta a Fészek Tájház rendelkezésére. Az érdeklődők eredeti bukovinai viseletdarabok, fényképeken bemutatott szőttesek, hímzések, szedettesek, párnavégek, női ingek, selymes lájbik, kozsok és derekbundák gazdag motívumvilágát ismerhetik meg. A tájház másik termében pedig egy gyimesi szobabelső tárul az érdeklődők elé, ahol a Bíró Gyöngyvér által megfestett gyimesi tojások is helyet kaptak.

A kiállítást Sógor Csaba európai parlamenti képviselő és Ferencz Angéla a Hargita Megyei Kulturális Központ igazgatója  közösen nyitották meg, majd Galaczi Hajnal tanítónő gyimesi nótákat énekelt.
Sógor Csaba RMDSZ-es EP-képviselő a néphagyományok megőrzésének fontosságát hangsúlyozta megnyitóbeszédében. Ehhez kapcsolódóan Lükő Gábor A magyar lélek formái című könyvéből idézett: „A népművészet, a népköltészet, a népzene együtt élnek a falusi nép lelkében, mi városiak szeddtük szét őket. Az analízis mindig jogosult, az óra szerkezetét sem ismerheti meg csak az, aki szétszedi, de ügyeljen aztán, hogy össze is tudja rakni.”
-Lükő Gábor 1942-ben írta le azt, aminek elfogadtatásához és továbbadásához még bő ötven évet kellett várnia, hogy a tiszta szobába lépve nem csupán faragott mintákat látott, hanem évezredes motívumokat is, lélekben együtt volt azokkal, akik évezredekkel azelőtt éltek, dolgoztak, családot alapítottak. Itt ebben a kis szobában, lelkiekben mi is találkozhatunk elődeinkkel – fejtette ki Sógor Csaba,  aki azt is elmondta: a Fészek Tájház  arra törekszik, hogy a népi hagyományos örökség bemutatásával kiegészítse és megfoghatóvá tegye azt a történelmi emléket, amelyet a madéfalvi veszedelem emlékoszlopa idéz.  

Ferencz Angéla igazgatónő beszédében kihangsúlyozta: azok a kiállítások, amelyek a Fészek Tájházban elindultak betöltik azt az űrt, amely itt, az emlékmű mellett érezhető volt.
– Mennyivel büszkébb lettem volna, ha bukovinai székely barátaimnak ittjártukkor nem csupán az emlékművet, hanem ezt a helyet is megmutathattam volna – emlékezett beszédében. Ferencz Angéla kihangsúlyozta, ennek a térségnek a megbecsültsége azon múlik, hogy milyen eszközökkel tudunk magunkról minél többet, minél kreatívabban, minél látványosabban elmondani és megmutatni.

.................................................

A Völgységi Múzeum kiállításának szerkesztői: Lőrincz Etel, Szőts Zoltán
A vándorkiállítás tárgyfotói: Fényképészet, Bonyhád, Máté Tamás
Felelős kiadó: Szőts Zoltán
A felhasznált fényképek a Völgységi Múzeum fotóanyagából származnak.

A gyimesi írott tojásokról szóló tárlatrész létrehozói:
Fotó Ádám Gyula, Lestyán Csaba
Film: Ádám Gyula. Vágás: Daczó Dénes
A tojások mintáit Antalné Tankó Mária helyszíni rajzai alapján Turcza László konzervátor,
a Csíki Székely Múzeum munkatársa rajzolta újra.
A magyarázó szöveget Salló Szilárd tanulmánya alapján Daczó Katalin állította össze.
A kiállítás designere: Máthé Klára
Munkatárs: Lőrincz Márta
Tördelés: Henter Hunor
Nyomda: Gála Stúdió