Pályázati lehetőségek - Bethlen Gábor Alap

2013-02-15

A támogatások célja Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által. 

A pályázatok benyújtása 2013. március 13-ig lehetséges.

 

Támogatás célja

Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

                                                                                                                             

Pályázók köre

Jogi forma

ü civil szervezet, települési és területi önkormányzat, valamint az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény,

ü egyház, belső egyházi jogi személy, valamint az általuk fenntartott hitéleti, oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmény

ü kizárólag a II. számú támogatható tevékenység esetében nyújthat be gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás

 

Egy pályázó pályázati tárgyként csak egy pályázatot nyújthat be, de  összesen legfeljebb 10.000.000 Ft támogatásban részesülhet.

 

Támogatható tevékenységek köre

I.    A magyar közösség céljait szolgáló kulturális és oktatási programok támogatása

§  a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok támogatása, különös tekintettel a szórványprogramokra;

§  egyházi programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek);

§  magyar nyelvű közoktatási programok támogatása, különös tekintettel, az általános iskolák alsó tagozatainak programjaira;

§  magyar nyelvű szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások, konferenciák; tanulmányi versenyek és szaktáborok támogatása;

§  iskolabusz-üzemeltetés;

§  amatőr és hivatásos színházi produkciók támogatása.

II.   A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás  támogatása

§  magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás;

§  szakmai kiadványok támogatása;

§  honlap létrehozása és fejlesztése;

§  dokumentum- és kisjátékfilm-készítés.

III.  A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása

§  országos vagy regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések;

§  a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;

§  korábbi években megkezdett ingatlan felújítások folytatásának támogatása;

§  magyar tannyelven is oktató intézmények, háttérintézmények infrastrukturális fejlesztése.

IV.  Civil szervezetek, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének támogatása

§  működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, anyag- és tárgyi eszköz beszerzése, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási és  iroda-fenntartási költségek)

 

Magyarországi pályázók az I., a II. és a III. pályázati tárgyra nyújthatnak be pályázatot.

 

Elszámolható költségek

§  Az I. és II. pályázati tárgy esetében a programok lebonyolításának költségei (anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai).

§  Az I. és II. pályázati felhívás esetén az igényelt támogatás maximálisan 25%-a fordítható a nem közvetlenül a programhoz kapcsolódó működési költségekre.

§  Az I. és II. pályázati tárgy esetében az igényelt támogatás maximálisan 10%-a fordítható eszközbeszerzésre.

§  A III. pályázati tárgyban, infrastrukturális fejlesztésre, illetve ingatlan-beruházásra támogatás 100 %-a fordítható.

§  A IV. pályázati tárgy esetén az igényelt támogatás 100 %-a fordítható működési költségre.

 

Támogatás összege:

§  Erdély, Felvidék, Vajdaság és Kárpátalja esetében: min. 600 ezer Ft, max. 5 millió Ft

§  Horvátország, Szlovénia esetében: min. 200 ezer Ft, max. 5 millió Ft.

§  Magyarország esetében: min. 200 ezer Ft, max. 4 millió Ft.

 

Forrás: Goodwill Consulting