Továbbra is napirenden az emberi jogok és az uniós szociális biztonsági rendszerek kérdése

2012-04-20

Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén, kedden, április 17-én, " Az emberi jogok világbeli helyzetéről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló éves jelentés kapcsán vitatkoztak az EP képviselők, különös tekintettel az EU emberi jogi stratégiai politikájára gyakorolt hatásra.A Richard Howitt (brit, szocialista) képviselő nevéhez fűződő jelentés kapcsán Sógor Csaba RMDSZ-es EP képviselő is felszólalt, kiemelve, hogy az adott jelentés a nemzeti kisebbségek tagjai és a többséghez tartozók közötti maradéktalan és tényleges egyenlőséget hangsúlyozza a világban. A képviselő örömmel üdvözölte ezt, de szorgalmazta, hogy ha az Európai Unió (EU) a világ valamennyi országára vonatkozóan ilyen álláspontot képviseli, akkor szabályoznia kellene ugyanilyen szellemben a saját területén élő kisebbségek jogait is.

Alább olvasható a képviselő hozzászólásának szövege:
"Bár képviselőkollégám 151 cikkből álló jelentésében csupán egyetlen cikk, a 109-es foglalkozik az őshonos nemzeti kisebbségekkel, ez rendkívül fontos megállapítást tartalmaz: az őshonos nemzeti kisebbségek a többi kisebbségi csoporttól eltérő egyedi igényekkel rendelkeznek! A jelentés rámutat arra is, hogy a gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális élet valamennyi területén elő kell mozdítani a nemzeti kisebbségek tagjai és a többséghez tartozók közötti maradéktalan és tényleges egyenlőséget. Ezek nagyon fontos megállapítások és üdvözlöm őket, ám ne felejtsük el, hogy a jelentés az emberi jogok világbeli helyzetétől szól. Ha azonban az EU odafigyel az őshonos nemzeti kisebbségek helyzetére a világban, akkor hogyan teheti meg, hogy a saját területén élő közösségek jogait semmilyen formában nem szabályozza? Igen, az EU területén élő őshonos nemzeti kisebbségek is egyedi igényekkel rendelkeznek és biztosítani kell számukra az élet minden területére kiterjedő tényleges egyenlőséget. Ez sok esetben speciális intézkedéseket igényel, ám ha komolyan vesszük saját emberi jogi politikánkat, akkor oda kell figyelnünk ezekre a kérdésekre, másképp könnyen hiteltelenné válunk partereink előtt."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az ülésszak fontos témáinak egyike volt a tagállamok szociális biztonsági rendszereinek koordinációs kérdésével kapcsolatos vita, melyre Milan Cabrnoch (cseh, konzervatív) képviselő jelentése kapcsán került sor szerdán, április 18-án. Sógor Csaba helyeslően üdvözölte az uniós szintű szabályozás folyamatos hozzáigazítását a polgárok igényeihez, de hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság javaslatai nem minden esetben felelnek meg a polgárok elvárásainak.

Az erdélyi magyar képviselő felszólalása alább olvasható:
"A tagállamok szociális biztonsági rendszereinek koordinációja nagyban elősegíti a polgárok EU-n belüli szabad mozgását, a hetvenes évektől kezdődően ez volt az az eszköz, amely egy másik tagállamban való munkavállalást vagy letelepedést a gyakorlatban is lehetővé tette. Az időszakok összesítésének elve például nem más, mint az egyesült Európa és a belső piac létének elismerése. A nemzeti jogszabályok azonban folyamatosan változnak, ezért elkerülhetetlen a szabályozás folyamatos hozzáigazítása a polgárok szükségleteihez, igényeihez. Nekünk, a polgárok által közvetlenül választott képviselőknek nagy figyelmet kell fordítanunk a Bizottság által javasolt módosításokra, adott esetben pedig nem szabad haboznunk a megfelelő kiegészítések megtételével. Most is ez történt, ezért üdvözlöm képviselő-kollégám jelentését, amely jól rávilágít a Bizottság javaslatának néhány problémás pontjára."