Parlamentul European / Delegaţii


Delegatiile mentin si dezvoltã contactele Parlamentului European la nivel international. Contactele Parlamentului European la nivel international sunt guvernate de principiile dreptului international public. Contactele Parlamentului la nivel international vizeazã stimularea dimensiunii parlamentare a relatiilor internationale, în mãsura în care acest lucru este posibil si adecvat.

Astfel, pe de o parte, activitãtile delegatiilor vizeazã mentinerea si intensificarea contactelor cu parlamentele statelor care sunt prin traditie partenere ale Uniunii Europene si, pe de altã parte, contribuie la promovarea valorilor care stau la baza Uniunii Europene în tãrile terte, si anume principiile libertãtii, democratiei si respectãrii drepturilor omului si a libertãtilor fundamentale, precum si ale statului de drept.

Delegaţii în Europa

Delegaţii la comisiile parlamentare mixte UE

UE-Croaţia,  UE-Fosta Republicã Iugoslavã a Macedoniei,  UE-Turcia

Comisii de cooperare parlamentarã (CCP)

Rusia, Ucraina, Moldova, Armenia, Azerbaidjan şi Georgia

Delegaţii interparlamentare

Elveţia, Islanda şi Norvegia şi Spaţiul Economic European (SEE), Albania, Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Muntenegru, Kosovo, Belarus

Delegaţii în afara Europei

Delegaţii la comisiile parlamentare mixte UE

UE-Mexic, UE-Chile, Cariforum-CE

Comisii de cooperare parlamentarã (CCP)

Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan şi Mongolia

Delegaţii interparlamentare

Israel,  Consiliul Legislativ Palestinian, Maghreb, Mashrek, Peninsula Arabicã, Irak, Iran, Statele Unite ale Americii, Canada, America Centralã, Comunitatea Andinã, Mercosur, Japonia, Republica Popularã Chinezã, India, Afganistan, Asia de Sud, Asia de Sud-Est, ASEAN, Peninsula Coreeanã, Australia şi Noua Zeelandã, Africa de Sud, Parlamentul Panafrican, NATO

Delegaţii la adunãri parlamentare

Delegaţia la Adunarea Parlamentarã Paritarã ACP-UE, Delegaţia la Adunarea Parlamentarã Euro-Mediteraneeanã, Delegaţia la Adunarea Parlamentarã Euro-Latinoamericanã, Delegaţia la Adunarea Parlamentarã Euronest

Csaba Sógor este membru în Delegaţia pentru relaţiile cu ţãrile din Asia de Sud-Est şi cu Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) şi Delegaţia pentru relaţiile cu Japonia.

Delegaţia pentru relaţiile cu ţãrile din Asia de Sud-Est şi cu Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)

Acesta este responsabilã pentru relaţiile cu cele zece ţãri ale Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN şi cu ASEAN-ul ca organizaţie. Pe parcursul anului, membrii delegaţiei cãlãtoresc de douã ori în zona şi gãzduiesc o datã la Bruxelles reprezentanţi ai parlamentelor naţionale ale ţãrilor ASEAN. Parlamentul European are, de asemenea, statut de observator în Adunãrea inter-parlamentarã a ASEAN (AIPA, fostul AIPO), şi în fiecare an participã la şedinţele acestei organizaţii.

Delegaţia pentru relaţiile cu Japonia

Întâlnirile cu Dieta Imperialã a Japoniei sunt organizate anual începând din 1979, fiind gãzduite alternativ de Japonia si Europa. Din 2006, birourile delegatiilor se întrunesc anual, permitând o mai mare sensibilizare în ceea ce priveşte evolutiile politice aflate în desfãturare atât în Japonia, cât si în Europa.