Parlamentul European / Comisii


Comisiile sunt responsabile pentru pregǎtirea activitǎţilor ce vor avea loc în cadrul sesiunilor plenare ale PE. Principala sarcinǎ este trasarea unor rapoarte cu privire la propunerile legislative din Parlament.

Parlamentul European are 20 de comisii permanente, fiecare responsabilǎ cu o anumitǎ arie sau politicǎ: afaceri externe, mediu, dezvoltare, comerţul intern, bugetul, etc, utilizând metode de lucru specifice domeniului de expertizǎ. PE are, de asemenea, douǎ subcomisii și comisii temporare, create din când în când pentru a acoperi subiecte specifice.
 
Comisiile examineazã şi propun amendamente la propunerile de directive şi de regulamente elaborate de cãtre Comisie care sunt, de asemenea, spre examinare Consiliului Uniunii Europene. Ele vor emite, de asemenea, avize pentru alte comisii. Pe lângǎ legislaţie, comisiile iau parte la diverse activitǎţi: supervizarea și monitorizarea Comisiei, audieri ale comisarilor candidaţi și multe altele.
 
Fiecare comisie are un președinte și patru vice-președinţi, aleși pe perioade de doi ani și jumǎtate. Fiecare comisie dispune de propriul sãu secretariat.  Ele se reunesc în mod public o datã sau de douã ori pe lunã, în general în sãptãmânile care urmeazã şedinţelor plenare de la Strasbourg.

Comisii permanente ale PE

Afaceri externe (AFET)
Drepturile omului (DROI) - subcomisie
Securitate şi apãrare (SEDE) - subcomisie
Dezvoltare (DEVE)
Comerţ internaţional (INTA)
Bugete (BUDG)
Control bugetar (CONT)
Afaceri economice şi monetare (ECON)
Ocuparea forţei de muncã şi afaceri sociale (EMPL)
Mediu, sãnãtate publicã şi siguranţã alimentarã (ENVI)
Industrie, cercetare şi energie (ITRE)
Piaţa internã şi protecţia consumatorilor (IMCO)
Transport şi turism (TRAN)
Dezvoltare regionalã (REGI)
Agriculturã şi dezvoltare ruralã (AGRI)
Pescuit (PECH)
Culturã şi educaţie (CULT)
Afaceri juridice (JURI)
Libertãţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE)
Afaceri constituţionale (AFCO)
Drepturile femeii şi egalitatea de gen (FEMM)
Petiţii (PETI)